لیست مقالات

 • حباب قیمت یعنی چی

  وقتی محصولی قیمتش بیش از اندازه رشد می کند به طوری که قیمت آن از ارزش ذاتی اش فاصله زیادی می گیرد، آن محصول دارای قیمت حبابی است.

  علل مختلفی برای ایجاد حباب وجود دارد که در ادامه به بررسی  آن ها می پردازیم. غالبا وقتی حباب قیمتی ایجاد می شود، آن محصول وارد دوران رکود می شود، یعنی زمانی که عرضه بیش از تقاضا است.در این میان اگر تغ ...

 • هزینه های مربوط به مالک و مستاجر

  امروزه با افزایش روابط بین مالک و مستاجر ،نیاز به آگاهی داشتن نسبت به تعهدات و وظایف دو طرف امری ضروری است.

  به راستی هزینه ها / تعمیرات  یک ملک که اجاره داده شده است  طبق قانون بر عهده چه کسی است؟ملکی که اجاره داده می‌شود، ممکن است در طول مدتی که در دست مستاجر است دچار عیب و ایرادهایی شو ...

 • ارکان مهم یک قرارداد

  در هر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و فاقد اعتبار است.

  موارد ضروری در زمـان عقد قـرارداد :                                زمان انعقاد قرارداد مکان انعقاد مشخصات کامل طرفی ...

 • قفل کردن یا سنگ کردن ملک

  قفل کردن یا سنگ کردن ملک یک روش ناپسند قدیمی است که موجب می شود مالک ملک خود را در شرایط غیر مطلوب و اجبار بفروشد

  روش ناپسند در فروش ملک در این مقاله فرض است فروشنده ملک خود را به مشاوری می سپارد که اخلاق حرفه ای و امانت داری را رعایت نمی کند !مالک ملک را به مشاور برای فروش می سپارد، مشاور بعد از چند ساعت با فروش ...

 • وکالت نامه رسمی

  وکالت نامه قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین برای انجام عملی دیگری را وکیل [نایب] خود میکند.

  لزوم وکالت نامه محضری اشخاص بسیاری هستند که زمان لازم برای پیگیری مسائل / امورات اداری  خود را نداشته همچنین به مراحل اداری انجام کار آشنا نیستند بنابراین باید کارها را بصورت رسمی به فرد دیگری مح ...

 • چگونگی ارزشیابی ملک در بازار خرید و فروش

  پارامترهای زیادی از جمله نوع کاربری و سند ، منطقه، امکانات و .... در قیمت یک ملک تاثیر می گذارند . در این مقاله ما به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد

  خرید و فروش خانه یا هر نوع ملکی از جمله مغازه؛ دفترکار، آپارتمان و ...  یکی از اقدامات مهمی است که ممکن است در طول زندگی هر شخصی اتفاق بیافتد. خیلی از افراد هنگام خرید خانه، نمی‌دانند چه عواملی د ...

 • تفاوت فسخ تفاسخ انفساخ

  در قراردادهای ملکی چند اصطلاح حقوقی پرکاربرد وجود دارد.

  گاهی طرفین قرارداد بسته به توافق و یا شرایط قرارداد از اصطلاحات در نوشتن قرارداد یا درج در قسمت توضیحات استفاده میکنند و بعضا بدون اطلاع از معنی و مفهوم این اصطلاحات یکی را بجای دیگری در قرارداد قید م ...

 • نکات مهم برای نوشتن مبایعه نامه

  مبایعه نامه سندی عادی است که به وسیله‌ی آن خریدار و فروشنده درخصوص مال مورد معامله با یکدیگر توافق میکنند.

  تعریف مبایعه نامهمبایعه نامه سندی عادی است که به وسیله‌ی آن خریدار و فروشنده درخصوص مال مورد معامله با یکدیگر توافق میکنند ،با این توضیح که در مورد زمان و مکان تحویل مال و نحوه‌ی پرداخت وجه معامله تعه ...