آموزش های ویدئویی

تصویر صفحه آموزش

آموزش ثبت نام - تلفن همراه

اگر در ثبت نام در سامانه با تلفن همراه مشکل دارید ، میتوانید با مشاهده ویدئو زیر مشکلات خود را بر طرف کنید . درصورت برطرف نشدن مشکلات خود میتوانید با شماره پشتیبانی تماس حاصل کنید .

آموزش ثبت نام - کامپیوتر

اگر در ثبت نام در سامانه با کامپیوتر مشکل دارید ، میتوانید با مشاهده ویدئو زیر مشکلات خود را بر طرف کنید . درصورت برطرف نشدن مشکلات خود میتوانید با شماره پشتیبانی تماس حاصل کنید .

اگر هنوز مشکل دارید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید :

0919 935 1908 پشتیبانی تلگرام

نصب برنامه در کامپیوتر

شما میتوانید برای دسترسی بهتر به سامانه با نصب وب اپلیکیشن ، کار خود را راحت تر کنید . در این ویدئو آموزش نصب وب اپلیکیشن را یاد میگیرید . مرورگر استفاده شده در این آموزش ، مرورگر کروم ( Google Chrome ) میباشد .

اگر هنوز مشکل دارید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید :

0919 935 1908 پشتیبانی تلگرام

نصب برنامه در اندروید

شما میتوانید برای دسترسی بهتر به سامانه با نصب وب اپلیکیشن ، کار خود را راحت تر کنید . در این ویدئو شما آموزش نصب وب اپلیکیشن را یاد میگیرید . مرورگر استفاده شده در این آموزش ، مرورگر کروم ( Google Chrome ) میباشد

اگر هنوز مشکل دارید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید :

0919 935 1908 پشتیبانی تلگرام

نصب برنامه در آیفون

شما میتوانید برای دسترسی بهتر به سامانه با نصب وب اپلیکیشن ، کار خود را راحت تر کنید . در این ویدئو شما آموزش نصب وب اپلیکیشن را یاد میگیرید . مرورگر استفاده شده در این آموزش ، مرورگر سافاری ( safari ) میباشد

اگر هنوز مشکل دارید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید :

0919 935 1908 پشتیبانی تلگرام

آموزش جستجو ملک با گوشی موبایل

درصورتی که در صفحه جستجو بخش خرید ملک سوال و مشکل دارید میتوانید ویدئو زیر را مشاهده کنید. در این ویدئو نحوه کار با صفحه جستجو آموزش داده شده است .

آموزش جستجو ملک با سیستم کامپیوتر

درصورتی که در صفحه جستجو بخش خرید ملک سوال و مشکل دارید میتوانید ویدئو زیر را مشاهده کنید. در این ویدئو نحوه کار با صفحه جستجو آموزش داده شده است .

اگر هنوز مشکل دارید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید :

0919 935 1908 پشتیبانی تلگرام

آموزش جستجو ملک با گوشی موبایل - رهن و اجاره

درصورتی که در صفحه جستجو بخش رهن - اجاره ملک سوال و مشکل دارید میتوانید ویدئو زیر را مشاهده کنید. در این ویدئو نحوه کار با صفحه جستجو آموزش داده شده است .

آموزش جستجو ملک با سیستم کامپیوتر - رهن و اجاره

درصورتی که در صفحه جستجو بخش رهن - اجاره ملک سوال و مشکل دارید میتوانید ویدئو زیر را مشاهده کنید. در این ویدئو نحوه کار با صفحه جستجو آموزش داده شده است .

اگر هنوز مشکل دارید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید :

0919 935 1908 پشتیبانی تلگرام

خرید اشتراک و منطقه بندی با کامپیوتر

در این ویدئو آموزش منطقه بندی و خرید اشتراک آمده است . در صورتی که سوال یا مشکل دارید ، ویدئو زیر را مشاهده کنید

خرید اشتراک و منطقه بندی - موبایل

در این ویدئو آموزش منطقه بندی و خرید اشتراک آمده است . در صورتی که سوال یا مشکل دارید ، ویدئو زیر را مشاهده کنید

اگر هنوز مشکل دارید از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید :

0919 935 1908 پشتیبانی تلگرام