مدیریت آگهی ثبت شده

مالکین محترمی که آگهی آنها در سامانه ایران فایل اسکان درج شده است از طریق این صفحه می توانند به موارد زیر که فقط مخصوص مالک ملک می باشند دسترسی داشته باشند :

ارسال تصاویر ملک

ویژه کردن ملک

مدیریت نمایش یا عدم نمایش آگهی


لطفا کد و پسورد آگهی خود را در کادر های زیر وارد کنید سپس بر روی نمایش کلیک کنید:

کد ملک:
پسورد:
جهت تغییر اطلاعات یا دریافت کد و پسورد آگهی لطفا با شماره ۲۲۳۲۳۶۰۱ تماس حاصل فرمایید.