مدیریت آگهی ثبت شده

مالکین محترمی که آگهی آنها در سامانه ایران فایل اسکان درج شده است از طریق این صفحه می توانند به موارد زیر که فقط مخصوص مالک ملک می باشند دسترسی داشته باشند :

ارسال تصاویر ملک

ویژه کردن ملک


لطفا کد و پسورد آگهی خود را در کادر های زیر وارد کنید سپس بر روی نمایش کلیک کنید:

کد ملک:
پسورد:

در صورتی که کد و پسورد آگهی ثبت شده خود را ندارید لطفا با شماره ۲۲۳۲۳۶۰۱ تماس حاصل فرمایید.