درخواست ملک : وارد سایت شوید
این قسمت جهت ثبت درخواست متقاضیان خرید یا اجاره ملک طراحی شده است . بعد از ثبت درخواست و انتشار آن، درخواست شما توسط مشاورین برسی شده و در صورتی که ملکی متناسب با در خواست شما داشته باشند به شما آن را معرفی خواهند کرد.

در خواست شما بدون مراجعه حضوری به جایی و بطور رایگان برای مشاورین ارسال خواهد شد. امکان مدیریت درخواست از جمله اصلاح و حذف در هر زمانی امکان پذیر می باشد.

به منظور ثبت در خواست ملک می بایست وارد سامانه شوید و در صورتی که هنوز عضو سایت نشده اید می بایست ابتدا ثبت نام و سپس اقدام به ثبت درخواست ملک کنید .