رهن و اجاره مستغلات در کارگر شمالی

رهن و اجاره مستغلات کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۱,۴۰۰م - ۸ ط تک واحدی درکل ۸ واحد نوساز

کارگر شمالی خ پن..

ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

معاوضه کارگر شمالی ۷۴۰م - ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۱ ساله

کارگرشمالی ک ده..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج

معاوضه با کلنگی

کارگر شمالی تفکیک نشده ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۳۴۰ متر - متراژها: ۱ * ۱۷۰م +۱۷۰م قدیمی

کارگرشمالی خ یکم..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

کارگر شمالی دفتر کار مناسب کار ۶۵۲م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳۰ ساله

کارگر شمالی بین نصرت و بلوار ک..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

موقعیت تجاری میباشد

کارگر شمالی دفتر کار کلنگی زمین: ۲۶۰ متر بر: ۱۷ متر

کارگر شمالی بین نصرت و بلوار ک..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دارای ۳ طبقه ۲۰۱ متری تجاری -دارای ۱۰۰ متر انباری که در قیمت یک سوم محاسبه میشود-دارای ۳۰ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود

رهن و اجاره مستغلات کارگر شمالی تفکیک شده دارای مغازه قدیمی

کارگر شمالی بین نصرت و بلوار کش..

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دارای یک باب مغازه ۲۰۱ متری

کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۹۵۰م - ۵ ط ۲ واحدی و۱درکل ۷ واحد ۷ ساله

کارگر شمالی ک دیدگ..

ودیعه: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

تبدیل تا ---/ ۶ میلیارد

کارگر شمالی دفتر کار مناسب کار ۲۰۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

کارگرشمالی خ نصرت کوی باغ نو خ داودآ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

کارگر شمالی دفتر کار مناسب کار ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۵۴۰ متر - متراژها: ۲ * ۱۸۰م +۱۸۰م قدیمی

کارگرشمالی خ فکوری..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

از طول براطلاع نداشتند

کارگر شمالی دارای مغازه ۱,۲۰۰م - ۴ ط درکل ۹ واحد ۲۵ ساله

کارگر شمالی بین خ فرصت و ن..

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

شرکت و خوابگاه- ۱۵۰ متر تجاری

اجاره رهن مستغلات کارگر شمالی ۲۴۰م - ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۳۰ ساله

کارگر شمالی خ شکرال..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کارگر شمالی ۲۴۰م - ۲ ط تک واحدی ۳۰ ساله

کارگر شمالی خ شکرالله پلاک..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره مستغلات کارگر شمالی

کارگر شمالی ۵۰۰م - ۳ ط تک واحدی ۳۰ ساله

کارگر شمالی خ فکور..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای ۳ واحد حدود ۱۸۰ متری

کارگر شمالی ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۲۴۰ متر - متراژها: ۱ * ۱۲۰م +۱۲۰م قدیمی

کارگرشمالی خ شکرالله پلاک ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کارگر شمالی ۵۰۰م - ۳ ط تک واحدی ۳۰ ساله

امیرآباد کارگر شمالی خ ف..

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

رهن و اجاره مستغلات کارگر شمالی دفتر کار مناسب کار ۱,۲۶۱م - ۵ ط درکل ۱۰واحد قدیمی

کارگرشمالی نرسیده به چهارراه ..

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار تفکیک شده ۷۰۰م - ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد نوساز

کارگرشمالی خ فرصت شیرازی فرعی..

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج آب اضطراری برق اضطراری دوربین مداربسته

۲ انباری ۲۰ متری(قفسه بندی شده)- ۶۵ عدد شبکه داخلی+سانترال

دفتر کار کارگر شمالی مناسب کار تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳۵۰ متر - متراژها: ۱ * ۱۶۰م +۸۰م +۱۱۰م ۲۵ ساله

کارگر شمالی نرسیده به چهارراه نصرت کو..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بازدید با هماهنگی

کارگر شمالی دفتر کار مناسب کار ۰م - ۴ ط تک واحدی قدیمی

کارگرشمالی خ دوم انتص..

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

کارگر شمالی دفتر کار مناسب کار ۰م - ۳ ط قدیمی

کارگر شمالی بین قریب و جمالزاده خ فرصت ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

پارکینگ حیاط

اجاره رهن مستغلات کارگر شمالی ۱۸۰م - ۲ ط تک واحدی ۳۰ ساله

کارگر شمالی خ علی مصری ک..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۵۹۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۱۸م +۱۱۸م ۶ ساله

کارگر شمالی کوی یازده..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پارتیشن بندی

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره مستغلات در کارگر شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره مستغلات در کارگر شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • رضایی يك شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۳

    خانه ای دربست با حداقل سه طبقه مجزا میخوام در سعادت آباد متراژ زیاد نباشد و پول پیش 500یا 600و ماهی 30اجاره


    ایران فایل اسکان يك شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۲

    با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم