رهن و اجاره مستغلات در منطقه شش شهرداری

رهن و اجاره مستغلات ولیعصر(بهشتی تا ونک) دارای مغازه ۳۷۰م - ۳ ط تک واحدی ۲۵ ساله

ولیعصر تقاطع بهشتی روب...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

توانیر دفتر کار مناسب کار ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۶۳۰ متر - متراژها: ۳ * ۲۱۰م ۲۰ ساله

توانیر شرو...

ودیعه: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مطهری دفتر کار سند اداری ۵۰۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳۰ ساله

مطهری خ ترکمنستان...

ودیعه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

نجات اللهی دفتر کار مناسب کار ۱,۵۰۰م - ۵ ط قدیمی

نجات اللهی خ ...

ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۱۵ پارکینگ

گاندی ۵۰۰م - ۲ ط قدیمی

گاندی خ خالد اسلامبو...

توافقی

رهن و اجاره مستغلات نجات اللهی ۲۱۰م - ۲ ط ۳۰ ساله

نجات اللهی کوچه نوی...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

توانیر دفتر کار مناسب کار ۷۰۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

توانیر نظامی گنجوی کوچه...

ودیعه: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک طبقه پارکینگ

قائم مقام دفتر کار سند اداری ۲۴۰م - ۲ ط قدیمی

قائم مقام خ مشاهیر کوچه...

ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

یوسف آباد آپارتمان ۳۰۰م - ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد قدیمی

یوسف آباد میدان س...

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

نجات اللهی دفتر کار مناسب کار ۵۰۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

نجات اللهی کو...

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده برق 3 فاز

اجاره رهن مستغلات ولیعصر(بهشتی تا ونک) دفتر کار ۲۵۰م - ۲ ط قدیمی

ولیعصر نرسیده به بهشتی ...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: باز سازی شده

انقلاب دفتر کار مناسب کار ۱۳۵م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳۰ ساله

انقلاب روبروی دانشگاه تهران بنی کا...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز ماهواره مرکزی

آرژانتین دفتر کار مسکونی اداری ۴ ط ۲ واحدی درکل ۸ واحد ۱۰۰۰ متر - متراژها: ۸ * ۱۲۵م ۱۵ ساله

آرژانتین خ ...

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

مفتح شمالی ۴۰۰م - ۲ ط قدیمی

مفتح شمالی کوچه دوم...

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

۶ پارکینگ

وزراء دفتر کار مناسب کار ۶۰۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد قدیمی

وزرا کوچه...

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره مستغلات نجات اللهی دفتر کار مناسب کار ۵۰۰م - ۳ ط ساله

نجات اللهی کو...

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج باز سازی شده

ولیعصر(محدوده میدان) دفتر کار مناسب کار ۷۵۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۲۲ ساله

ولیعصر خ بزر...

باتوافق

امکانات: گاز آسانسور

فقط جهت کاردرمانی

کارگر شمالی دفتر کار مناسب کار ۱,۰۰۰م - ۴ ط قدیمی

کارگر شمالی خ ...

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ گاز

کارگر شمالی دفتر کار سند اداری ۱,۲۵۰م - ۸ ط تک واحدی درکل ۸ واحد نوساز

کارگر شمالی ...

ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج برق 3 فاز تابلو خور

سیستم VRF

توانیر دفتر کار مناسب کار ۷۰۰م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۲۰ ساله

توانیر کوچه شروان...

ودیعه: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اجاره رهن مستغلات هفت تیر دفتر کار مناسب کار ۴۰۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۱۲ ساله

هفت تیر بالاتر از بهار...

ودیعه: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

جمال زاده دفتر کار مناسب کار ۲۴۰م - ۲ ط ۳۰ ساله

جمال زاده شمالی بن بس...

ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری درب ضد سرقت

دوبلکس_ ۲ پارکینگ_ از جهت ملک و طول بر اطلاع نداشتند

کریم خان دفتر کار سند اداری ۵۵۰م - ۷ ط ۲ ساله

کریمخان خ نجات ...

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

روف گاردن

گاندی ۷۰۰م - ۳ ط ۲ واحدی درکل ۶ واحد ۲۰ ساله

گاندی جنوبی خ پانزد...

ودیعه: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فاطمی دفتر کار مناسب کار ۳۰۰م - ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد قدیمی

فاطمی خ شیخ لر ک...

ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

مناسب مهد کودک-آموزشگاه و دفاتر

رهن و اجاره مستغلات فاطمی دفتر کار مناسب کار ۳۵۰م - ۲ ط قدیمی

فاطمی بین خ کاج و...

ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز حیاط مشاع باز سازی شده

با تجاری سرقفلی ملکیت

کریم خان دفتر کار مناسب کار ۵۰۰م - ۳ ط قدیمی

کریمخان بین خ خردمند و ا...

باتوافق

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده دزدگیر دوربین مداربسته

کریم خان دفتر کار مناسب کار ۴۵م - ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۲۵ ساله

کریمخان خ حسینی نبش هشت...

ودیعه: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

روف گاردن بازسازی شده

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره مستغلات در منطقه شش شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره مستغلات در منطقه شش شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • رضایی يك شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۳

    خانه ای دربست با حداقل سه طبقه مجزا میخوام در سعادت آباد متراژ زیاد نباشد و پول پیش 500یا 600و ماهی 30اجاره


    ایران فایل اسکان يك شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۲

    با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم