رهن و اجاره آپارتمان در آیت الله کاشانی

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی ۶۷متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش دوازدهم م..

ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

آیت الله کاشانی خ فهی..

ودیعه: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی ۱۳۵متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱ ساله

آیت الله کاشانی خ سازمان برنامه شمالی خ هشتم مرکز..

ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

آیت الله کاشانی ۱۴۹متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

آیت الله کاشانی خ وفاآذر ..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۳ انباری

آیت الله کاشانی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ مهت..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

۲ بالکن-اجاره حداکثر به ۴ نفر

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

آیت الله کاشانی نیایش غرب ستاری شمالی..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

آیت الله کاشانی ۱۲۶متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

آیت الله کاشانی کوی کیهان کیها..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

آیت الله کاشانی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

آیت الله کاشانی خ ۲۰۰ دستگاه ک..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

آیت الله کاشانی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

آیت الله کاشانی بین بوستان ۳ و ۴ گلستان ۴ شر..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

آیت الله کاشانی ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

آیت الله کاشانی شاهین جنوبی بلوارپژوهنده کوی ضیا..

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل- قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

آیت الله کاشانی بلواراباذر خ گلدشت کوی گل افش..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری جکوزی سالن اجتماعات

آیت الله کاشانی ۶۱متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

پیامبر شرقی بین ابوذر و به..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آیفون تصویری فاقد آسانسور

آیت الله کاشانی ۱۲۷متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۵ ساله

شهرزیبا بلوار آیت الله کاشانی خ سرو خ دریا..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند-یا ----/ ۲۵۰ م رهن کامل

آیت الله کاشانی ۷۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

در ۲ بلوک

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی

آیت الله کاشانی ۶۶متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی خ شالی نرسیده به تراکمه جنب ب..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

آیت الله کاشانی خ ورزی شمالی کوی پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

آیت الله کاشانی ۶۹متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ سوم شر..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

آیت الله کاشانی ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی خ سازمان برنامه شمالی کوی سوم شرقی نبش م..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

آیت الله کاشانی اباذر کوی شهاب ..

ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

آیت الله کاشانی ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

آیت الله کاشانی خ گلدشت روبروی بیمارستان پیامبران نبش ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور چیلر

۱۰ م حیات خلوت

اجاره رهن آپارتمان آیت الله کاشانی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی کیهان بالاترازکیهان هشتم خ منوچهری شرقی نبش..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور دوربین مداربسته

آیت الله کاشانی ۱۲ ساله

آیت الله کاشانی پیامبر مرکزی خ مطهری ..

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۵۰ خواب: ۳

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۵ خواب: ۳ ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

آیت الله کاشانی ۶۱متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۳ ساله

آیت الله کاشانی خ بهمنی نژاد خ ای..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

آیت الله کاشانی ۱۳۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

آیت الله کاشانی خ بهنام خ قیام ..

ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی چیلر سالن بدنسازی لابی لندری

کمیسیون کامل-کارواش-سینما-مهدکودک-بازدید با مشتری- ۲ پارکینگ

آیت الله کاشانی ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

آیت الله کاشانی خ شقایق کوی پرواز ک..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی ۶۸متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام شهرک فرهنگیان اقاقیا..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۱۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

آیت الله کاشانی ۱۴۵متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

آیت الله کاشانی کوی شقایق کوی ششم پ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

آیت الله کاشانی ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام خ فهیمی جنوب..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

آیت الله کاشانی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

آیت الله کاشانی بلوار تعاون خ رحمانپور غ..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور هواساز

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی

آیت الله کاشانی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

آیت آلله کاشانی نبش ارغوان غرب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۴ ساله

آیت الله کاشانی نجف زاده خ فروتن پ..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی ۴۳متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام بهنام دواز..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی ۱۲۵متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۵ ساله

آیت الله کاشانی خ مقداد برج ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری استخر سونا جکوزی فن کوئل سالن اجتماعات

آیت الله کاشانی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

آیت الله کاشانی گلهای دوم کوی نست..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی

آیت الله کاشانی ۷۷متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

آیت الله کاشانی وفاآذر شمالی مجتمع نگین ب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

در چند بلوک

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی ۶۵متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی خ کیهان ک کیه..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

آیت الله کاشانی ۱۲۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

آیت الله کاشانی ستاری شمالی نرسیده به بزرگراه همت بلوار خلیل آبادی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری سونا جکوزی اسپلیت

کنتور آب مستقل میباشد

آیت الله کاشانی ۱۰۲متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

آیت الله کاشانی خ عقیل کوی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

آیت الله کاشانی ۱۲۴متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

آیت الله کاشانی بلوار اباذر روبروی پارک نبش مهتاب..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

آیت الله کاشانی ۷۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

آیت الله کاشانی خ اسکندرزاده خ گلست..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اجاره رهن آپارتمان آیت الله کاشانی ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ سعید محرا..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

--- ۲ / ۵۰۰ م---/ ۳۰ م قابل تبدیل

آیت الله کاشانی ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: واحدها ۱۵ ساله

آیت الله کاشانی خ مهران ..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

واحدهادرطبقات سوم و چهارم موجود میباشد(-----/ ۲۵۰ م رهن کامل)

آیت الله کاشانی ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

آیت الله کاشانی شقایق شمالی..

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی

آیت الله کاشانی ۱۰۱متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۷ ساله

آیت الله کاشانی خ الهی خ گلهای یکم خ..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

آیت الله کاشانی ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

آیت الله کاشانی اباذر جنب فروشگاه رفاه ..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۶ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام خ سازمان آب ..

ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان آیت الله کاشانی

آیت الله کاشانی ۱۰۳متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

آیت الله کاشانی آلاله غربی خ بهاران کوی نسیم غ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

آیت الله کاشانی ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

آیت الله کاشانی خ بهنام خ سازمان آب..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات