رهن و اجاره آپارتمان در منطقه پنج شهرداری

رهن و اجاره آپارتمان سردار جنگل ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سردار جنگل جنوبی نرسیده به ۳۵ م...

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

پیامبر ۱۰۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۲۲ ۱ ساله

پیامبر مرکزی بر...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

آیت الله کاشانی ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

آیت الله کاشانی ابا...

ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

سردار جنگل ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سردار جنگل شمال خ چمران کوی ...

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

پونک ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۵ ساله

پونک خ اقبال پور کوهسار ی...

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

جنت آباد شمالی کوی طور...

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

بلوار فردوس غرب ۱۰۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۹ ساله

بلوار فردوس غرب ورزی غربی...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

بلوار فردوس غرب ۶۸ متر طبقه: دوم ۱۷ ساله

بلوارفردوس غرب خ سازمان برنامه مرکزی ...

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

بلوار فردوس شرق ۱۴۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

بلوارفردوس شرق خ ابراهیمی ش...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اکباتان ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم نوساز

اکباتان کوچه بیمه خ ر...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

اجاره رهن آپارتمان جنت آباد ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

جنت آباد شمالی کو...

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

جنت آباد ۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

جنت آباد شمالی خ اخل...

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد

باغ فیض ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۵ ساله

باغ فیض خ ۲۲ بهمن خ مهس...

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

پونک ۶۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

پونک خ قاسم پور (لادن) کوی ...

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

اشرفی اصفهانی ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

اشرفی اصفهانی بالاتر از پیامبر شرقی...

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد ۱۷۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول نوساز

جنت آباد شمالی خ مبعث ...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

جنت آباد ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

جنت آباد مرکزی خ مخاب...

ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان جنت آباد

پونک ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

پونک نیایش بلوار صب...

ودیعه: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز فاقد آسانسور

شهران ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

شهران شمالی سولقان بالاتر ا...

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

جنت آباد ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

جنت آباد چهارباغ غربی خ نمازی جنوب...

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان پونک ۱۴۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

پونک کوی هفتم ...

ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

مورد تکواحدی- ۲ پارکینگ

شهران ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شهران شمالی کوهسار خ باغ ...

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

پارکینگ در حیاط

بلوار فردوس غرب ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۹ ساله

بلوارفردوس غرب خ بهارشمالی خ هل...

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

شهران ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

شهران بلوار طالق...

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری اسپلیت پکیج

آیت الله کاشانی ۱۵۲ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۱ ساله

آیت الله کاشانی سازمان برنامه ش...

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج جاروبرقی مرکزی مسترروم

۲ پارکینگ

رهن و اجاره آپارتمان اشرفی اصفهانی ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

اشرفی اصفهانی خ پیامبر شرقی خ اسکند...

ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

اکباتان ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۰ قدیمی

اکباتان شهرک آپادانا ...

ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل باز سازی شده

نگهبان ۲۴ ساعته- ۳ انباری

جنت آباد ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳ ساله

جنت آباد مرکزی خ بصار...

ودیعه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

بلوار فردوس غرب ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۴ ساله

بلوار فردوس غرب خ بهار...

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

اشرفی اصفهانی ۱۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

اشرفی اصفهانی ب...

ودیعه: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره آپارتمان در منطقه پنج شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره آپارتمان در منطقه پنج شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مصطفی پنج شنبه، ۲۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۸

  سلام 55 سالم جانباز هستم سه سال تو کوردستان جنگیدم بچه تهران هستم کارگری میکنم عیب نیست به خدا ولی خدا رو شاکر هستم خدا رو خوش نمیاد این صاحبخونه ها کمی انصاف داشته باشن 50 تومان پول پیش دارم با ماهی 5 تومان اجاره میتونم بدم محدوه سبلان یا امام حسین باشه 40 متر هم باشه باز میگم خدا رو شکر ????

 • امیرحسن صفایی نایینی سه شنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۶

  سلام.منزل.5 ویا65متر خ دبستان.همدانی.گلفام.آریان محمودی.فقط رهن300.بازسازی شده.وآسانسور وانباری.وپارکینگ

 • مطاعی سه شنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۷

  رهن کامل میخواهم از شستشو پنج متر به بالا با پارکینک 550 میلیون اگر بالا بود آسانسو داشته باشد

 • پریسا شنبه، ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۲:۴۱

  خانه اجاره

 • حسین مریدی جمعه، ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۴

  خونه برا اجاره 100000000رهن ماهی 400000000میخواهم 45متر باشه کافی محدوده مولوی غربی ،میدان خراسان ،وحدت اسلامی

 • مژگان رضایی شنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۲:۸

  رهن منزلی کوچیک با رهن پایین

 • علیرضا يك شنبه، ۱ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۷

  آخه من بچه تهران میگویند از تهران برو من63 سالمه از شهرهای دیگر ایران تهران میایند اگر در کار وموقعیت موفق نشوند جایی رادارند برای برگشتن من بچه تهران کلاه سرم رفته کجارا دارم بروم بازن مریض این مرام کجای ایران هست


  لیلی اقا بیا امریکا چرا موندی تهران یا ایران چهار شنبه، ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۰

  سلام‌ چقدر متأثر هستم برای تهرانیها

 • پریوارباقری شنبه، ۳۰ دي ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۱

  سلام این درست نیست که کرایه ورهن اینقدر زیاد باشه

 • علی پنج شنبه، ۲۸ دي ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۴

  سلام من با رفیقم دنباله یه خونیم ماهیانه یا سالانه

 • منیزه بقایی پنج شنبه، ۲۸ دي ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۹

  سلام سویت 40 متری با رهن 50 میلیون در نازی اباد یا جوادیه ماهیانه 5 تومان خانم مجرد فرهنگی تشکر

 • هایده ناظم چهار شنبه، ۲۷ دي ۱۴۰۲ - ۰:۵۹

  خواهان رهن کامل آپارتمان دوخوابه متراژ حدود 80 مربع حوالی رزمجوبین

 • محمدی شنبه، ۲۳ دي ۱۴۰۲ - ۸:۳۶

  یه اتاق 12 متری تا 20 متری برای اجارهرساعتی روزانه یا شبانه محدوده سهروردی شمالی سید خندان ، شهید عراقی ،شریعتی .... اول پاسداران با ذکر قیمت ممنون

 • زرنگار جمعه، ۲۲ دي ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۱

  ملک با رهن 200 و اجاره 10 میلیون پارکینگ مهم نیست

 • شکری چهار شنبه، ۲۰ دي ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۸

  نیاز به آپارتمان 145 متری 3خواب تریحآ درمحله دیباجی شمالی 2200 رهن کمل

 • حمید پنج شنبه، ۱۴ دي ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۶

  سلام یه خانه میخوام در پاکدشت 50 تا70 متری باشد در مامازن باشد

 • امید پنج شنبه، ۱۴ دي ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۶

  خونه رهن اجاره متراژ پاین رهن تا 50 ملیون اجاره تا 4تومن

 • کاظم فرو نده شنبه، ۹ دي ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۵

  سلام .ی اتاق می حواستم .مجردی برا ی جوون .اگه صاحبخانه کهنسال باشن کارهاشون رو انجام می دن .خونه کلنگی هم بود مهم نیست . ممنون از لطفتون

 • مریم کارگری چهار شنبه، ۶ دي ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۱

  یک خانه گوچک برای اجاره میخواهم هر کجا باشد مدرسه داشته باشد

 • سعید دو شنبه، ۴ دي ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۰

  90 متری ام،داری؟

 • خانم فراهانی دو شنبه، ۴ دي ۱۴۰۲ - ۱:۲۲

  خانه شمالی تا 300 رهن کامل یک خانم موجه مومن. 40 متری با نور گیر عالی نزدک مسجد اطراف محله ایران و قادری وفیلض بخش. طبقه دوم آسانسور داشته‌ باشد


  پشتیبانی2 دو شنبه، ۴ دي ۱۴۰۲ - ۹:۲۵

  سلام از طریق لینک زیر اقدام به ثبت درخواست کنید : 


  ثبت درخواست


 • بیروز يك شنبه، ۳ دي ۱۴۰۲ - ۲۳:۰

  سلام یک سویت اجارهای کامل میخوام طرف خیابان زرتشت تهران برای مدت یک ماه لطفا بفرمایید چقدر هزینه داره قربانت


  پشتیبانی2 دو شنبه، ۴ دي ۱۴۰۲ - ۹:۲۶

  سلام از طریق لینک زیر اقدام به جستجو کنید : 

  جستجو ملک


 • داود يك شنبه، ۳ دي ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۲

  با سلام من یک خانه برای چهار نفر خانوادگی لازم دارم رهن 150میلیون. اجاره 2میلیون در سیزده آبان تهران


  پشتیبانی2 دو شنبه، ۴ دي ۱۴۰۲ - ۹:۲۶

  سلام از طریق لینک زیر اقدام به جستجو کنید : 


  جستجو ملک


 • احمدی يك شنبه، ۳ دي ۱۴۰۲ - ۱۴:۴

  متقاضی رهن مطب با کاربری مسکونی-اداری در منطقه سعادت اباد


  پشتیبانی2 دو شنبه، ۴ دي ۱۴۰۲ - ۹:۲۷

  سلام از طریق لینک زیر اقدام به درخواست کنید : 

  ثبت درخواست


 • مسعود يك شنبه، ۳ دي ۱۴۰۲ - ۹:۲۷

  یه خونه کوچک در مسعودیه یا خاور شهر میخوام با قیمت پایین


  پشتیبانی2 دو شنبه، ۴ دي ۱۴۰۲ - ۹:۳۰

  وارد صفحه جستجو شوید و اقدام به جستجو ملک کنید :  


  صفحه جستجو


 • خالدعیاشی دو شنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۵۰

  سلام خونه میخوام60متری باشه 1تاق.خرمشهر

 • امامی دو شنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۳:۲۴

  سلام یک واحد اپارتمان در فرعی دنج حقانی . جهان کودک متراژ 150 متر سه خوابه نیازمندیم

 • احسان الله يك شنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۹

  یک خانه سی یا 40 متر در پیروزی میخواهم به 80 میلیون تومان و 2 تومان اجاره

 • محمد سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱:۳۰

  سلام. یک خانه یا اپارتمان میخام در محدوده شهر ری باشد رهن 150 الی 180 با اجاره 1 میلیون تا 2 میلیون. یک زوج دونفری هستیم.

 • حسین زاده يك شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۷

  کوچیکترین خونه فقط بخاطر کارم مجبورم خونه تو غرب بگیرم باکمترین مبلغ پیشنهاد کنید لطفا

 • وحیده يك شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۳

  سایت بیخودی بود وقتی به شماره تماس نمیشود دسترسی داشت بدرد نمیخورد


  پشتیبانی2 دو شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۳۱

  سلام ، شما در صورتی میتوانید شماره تماس راه مشاهده کنید که اقدام به خرید اشتراک کنید 


 • صدیقی شنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۳

  خونه میخام 400 پیش 3 اجاره

 • آقای مدیری جمعه، ۱۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۰:۲۳

  سلام یه خونه 30متری هم باشه صدپیش 1تومن اجاره سه نفر محدوده پل آهنگ خ مشهدی رحیم

 • اصانلو هستم چهار شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۱

  خونه با متراژ حدود 90 تا 100 متر گاز سوز هم باشه اشکالی نداره / انباری و پارکینگ 150م پیش با اجاره 12 تا 15 م سپاس

 • مقیم محمدی چهار شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۶:۵۴

  سلام خونه میخوام 100میلون 1500

 • خانی سه شنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۲ - ۰:۳۳

  سلام متقاضی خانه20متر تا 45متر منطقه ممنوم میشه اگه امکانش هست خبر بدین؟

 • سیفی يك شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۶

  سلام خونه یا اپارتمان منطقه شش قدیم یا جدید مهم نیست فقط طبقه یک یا دو باشه اسانسور و پارکینگ داشته باشه قدیمی هم باشه اشکال نداره

 • مظفری يك شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۰

  ملک دو خوابه تا هشتاد متر، با چهارصد میلیون پول پیش و سه میلیون اجاره (شهرک گلستان - منطقه 22)

 • اکبر حوله کیان شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۱

  سلام اپارتمان سه خواب میخام کلید نخورده نمیخام دو ساله تا پنج ساله. طبقه چهارم سوم پنجم. دو میلیارد پول دارم

 • کامران کیانفر شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۴

  آپارتمان 40 متری در کارگر شمالی با امکانات خوب میخواهم

 • محمدی شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲:۲۵

  سلام متقاضی رهن و أجاره آپارتمان زیر همکف با رهن سیصد و أجاره 6تومان هستم

 • پایدار جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۴

  درخواست جهت اجاره شبانه نزدیک به بیمارستان ایرانشهر واقع در شریعتی - نرسیده به سه راه طالقانی - خیابان کارگر - مابین خیابان بهار شمالی و جنوبی.

 • ذکایی پنج شنبه، ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۲۳:۱۹

  سلام اجاره اپارتمان دوخوابه با ودیعه 100 میلیون اجاره 27 لطفا راهنمایی کنید

 • سیاوش يك شنبه، ۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۷

  سلام خسته نباشید یک واحد اپارتمان بین پل محلاتی و میدان خراسان پول پیش 100میلیون با اجاره 6میلیون حدود 50متر میخوام اگه همچین موردی داشتید لطفآتماس بگیرید ممنونم

 • محمدی جمعه، ۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۱

  اپارتمان 70 متر یک خوابه طبقه 2 کارگر شمالی بالاتر از خوابگاه 200 پیش ماهیانه 20 اجاره میدم

 • جعفری جمعه، ۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۰

  یه خونه40تا48متری توایرانشهر

 • اهرابی راد پنج شنبه، ۲ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۰

  خانه ای به متراژ 15 تا 45


  براتی سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۳

  39 متر یافت اباد

 • غضنفری سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۷

  سلام یک واحد سه خوابه در حوالی میدان قدس ابتدای دربند یا احمدی زمانه به صورت رهن کامل میخواهم

 • داود سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۵

  نیاز به یه یه واحد مسکونی 65 متر به بالا 100 پیش 5 کرایه در صورت امکان حوالی فرجام ویا لویزان

 • Aslani چهار شنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۲ - ۹:۴۸

  سلام. یک واحد 81متری در گلستان شرقی منطقه دو سه خوابه برای اجاره ممنون میشم از لطف تان راهنمایی بفرمائید با 400پیش چقدر کرایه ؟

 • سهیلا ترابی شنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۰

  من ی مورد 2 خواب ط همکف یا اول اگه آسانسور باشه طبقات مشگلی نیس متراژ از 90 متر کمتر نباشه ی زوج هستیم 200 ماهی 10

 • شهناززنینژاد يك شنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۱

  40یا50متری انفرم 100تومان 3تومان‌اگرداشتیداطلاع بدید


  براتی سه شنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۴

  39 متر یافت اباد

 • محمدنژاد شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۱۳:۵۹

  سلام ممنون از لطفتون من آپارتمان 65متری رو میخوام رهن بدم 75 یا هشتاد متری رهن کنم ممنون میشم کمکم کنید منزل من خجسته پور هست

 • شیرعلی محمدی شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۷:۱

  من یه خونه 60 یا 70 متری میخوام درمحله فرحزاد دوروری میدان باشد تا 500 توم میتونم بدم رهن عجله هم دارم اتباع هستم

 • فاطمه خلج جمعه، ۱۲ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۷

  یک خوابه قدیمی خواجه عبدالله یا مناطق سیدخندان 150 تا 15 تومن

 • معصومی جمعه، ۱۲ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۳۲

  سلام خانه نوساخت با امکانات کامل اجاره می خواهم بدهم متشکرم


  پشتیبانی2 شنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۲ - ۹:۴۲

  اطلاعات خود  را  در صفحه  " سپردن ملک "  ثبت نمایید : 

  آدرس صفحه :  https://iranfile.net/addfile.aspx


 • رویا منصوری پنج شنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۲ - ۲۳:۵

  من ی دستگاه 80 یا 90 متری تمیز قدیمی بود اشکالی نداره 200 پیش ماهی 10


  سلام کجاست پنج شنبه، ۱۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۱۶

  سلام کجاست

 • اخلاقی شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۲ - ۱۹:۵۹

  واحد 2 خوابه تا 100 متر 10 تا 20 ساخت هم باشه مشکل ندارم فقط فول بازسازی شده باشه و تمیز با تمام امکانات رهن کامل تا 1/200 محدوده خ شیراز شمالی شیخ بهایی شمالی ملاصدرا و ونک خ ارارات و خدامی باشه

 • زندینژاد شنبه، ۶ آبان ۱۴۰۲ - ۴:۳۰

  اخوابه 50متری100پیش‌ماهانه‌3تومان الی4000تومان‌برای 15اذرتا15دی ممنون

 • لیلا شادخواه دو شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۲ - ۲۱:۲۴

  سلام . من دنبال یک واحد تو محدوده منطقه یک هستم ،رهن کامل می‌خوام با مبلغ 700 میلیون تومان ، مجرد هستم و لطفا واحد تمیز باشه . ممنون

 • مردانی دو شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۲ - ۵:۹

  با سلام من به دنبال واحدی هستم دو خوابه تمیز بدون سکونت صاحبخانه امکاناتی مثل انباری باشه خیلی عالیه رهن کامل بین 400 تا 500 محله ها: ده ونک پونک سردار جنگل جنت آباد برای اول بهمن ماه حتما

 • ملکا شنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۷

  درود برشما من یک آپارتمان 68 متری قدیمی در خیابان شهرارا خیابان کوکب طبقه اول دوخوابه بدون پارکینگ با درب ضد سرقت و انبار و تمیز دارم میخوام رهن کاملش بدم ،محبت کنید قیمتش رابفرمایید؟

 • عطا دو شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۲ - ۲:۳۹

  سلام ما دنبال یک خانه یا اپارتمان تمیزو کوچک ولی دلباز تا 50متر اجاره ای هستیم ک همه چی داشته باشه یک ماهه اجاره میکنیم یا 15روزه دارای امکانات کامل از جمله لوازم خانه و اسانسور حتما باشد طبقه اول باشه در 17شهریور جدید باشه یا طرف کلینیک مادر برای 15روز 4میلیون در نظر گرفته ایم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • فروزان طباطبایی جمعه، ۲۱ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۵

  مجرد هستم اپارتمانی ودیعه 50 میلیون واجاره 3 میلیون میتوانم پرداخت کنم ممنون میشم راهنمایی کنید


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۹:۴۸

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • فروزان طباطبایی جمعه، ۲۱ مهر ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۷

  اپارتمان در محدوده نارمک گلستان ودیعه 50 میلیون واجاره 3 میلیون میخواستم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۹:۴۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • پورمند جمعه، ۲۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۴

  110 متر 2 خواب طبقه 2 ملاصدرا خوارزمی


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۲ - ۹:۴۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • سلمانی دو شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۶

  خانه یا آپارتمان برای اجاره 50 میلیون ماهی 6 اجاره 3نفر هستیم محدوده خیابان پیروزی بلوار ابوذر نیاز دارم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • شهرزاد دوابی جمعه، ۱۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۳

  آپارتمان 80متری 2خوابه سمت زرگنده یا تحت طاووس میخواستم رهن و اجاره با قیمت مناسب 300ملیون الی 400ملیون ودیعه با اجاره نهایت 5ملیون تومان


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ - ۸:۳۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • محمدی پنج شنبه، ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱:۴

  خونه 45الی50متری بدون اجازه رهن کامل تا200میلیون


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۲ - ۸:۳۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • علیقلی چهار شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۲ - ۹:۲۲

  یک واحد 45متری طبقه هم کف یا اول باانباری 270م رهن کامل یک نفر هستم


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • فرزانه بهشتی يك شنبه، ۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۸

  سلام ی آپارتمان متراژه 50 تا 60 متر با اجاره 300 میلیون با 2 ال 3 میلیون اجاره میخواستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۳

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • طباطبایی جمعه، ۷ مهر ۱۴۰۲ - ۷:۵۳

  یه واحد مرتب کوچگ میدان ولیعصر با انقلاب نزدیک دانشگاه امیرکبیر تا 600 رهن کامل واسه یه پسر دانشجو با پارکینگ و آسانسور ممنونم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • مجیب سه شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۰:۳۳

  خونه 45 متری زوج استیم


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ن يك شنبه، ۲ مهر ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۸

  دنبال خونه 20یا30 متری با 50 پول پیش


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • مریم مقدم شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۲

  اپارتمان 160 متری 20 ساله داخل بازسازی معمولی دو بر ورودی از نهم ودهم بااستخروسونا با دوپارکینگ بزرگ سندب همکف دهم ورودی از پارکینگ نورجنوب قیمت دقیقی که راحت اجاره برود رهن کامل چند هست سپاس

 • مریم مقدم جمعه، ۳۱ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۲

  اپارتمان 160 متری دو بر ورودی از نهم ودهم بااستخروسونا با دوپارکینگ بزرگ سندب همکف دهم ورودی از پارکینگ نورجنوب قیمت دقیقی که راحت اجاره برود رهن کامل چند هست سپاس

 • مریم اردلان جمعه، ۲۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۳

  سلام یه واحد80 متری با مشاعات ابی فعال به مبلغ 400 ودیعه با 10 تومن اجاره میخواستم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • خانوم صدر پنج شنبه، ۲۳ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۰

  واحد طبقه اول با 100تومن پیش ماهی سه تومن اجاره میخام پارکینگ هم داشته باشه


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۹

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • قلی پور چهار شنبه، ۱۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۰:۱۳

  یک واحد آپارتمان دوخوابه بلوار ابوذر میخوام 300 پیش نهایت تا 7 تومن کرایه


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۶ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۰:۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • آمنه يك شنبه، ۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۱:۵۳

  خونه دربست 60تومن 3 تمن اجازه


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۵ شهريور ۱۴۰۲ - ۷:۲۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • خسرو خدابخشی شنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۴

  آپارتمان 20 سال ساخت طبقه دوم مبله ،به چند دانشجو اجاره داده میشود حدود یک ملیارد رهن ،قابل تبدیل


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • گلشن شنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۰

  خانه ای با 100 تومان ماهی 3 تومان میخواستم ط اول انباری وبالکن داشته باشه.چون پدرو مادر پیر دارم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۳۵

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • مقدر پنج شنبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۰

  سلام خونه حدودا 70تا 90 متری، قدیمی نباشه، امکانات بالکن ، طبقات 1 و 2 و 3 تک واحدی باشه ، انباری ، و سایر امکانات امروزی جدید(کابینت فراوان ام دی اف ، کف سنگ یا سرامیک ، حمام داخل اتاق خواب باشه ، با پیش 200م ت ، و اجاره 8 م ت ، اگر هست اطلاع بدین لطفا ، ممنون


  ایران فایل اسکان جمعه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۳۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • خانم محمدی چهار شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۰:۶

  سلام من خونه میخاستم‌ البته رهن‌اش 150 تومان‌ باشه ما شش نفر هستیم‌ و‌ اجاره اش 2 تومان باشه 80‌ متره و‌ دو‌خوابه باشه


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۷:۴۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • فراهانی شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۵

  در منطقه زرگنده حدود 70 متر طبقه اول یا زیر همکف نور گیر و 20سال به بالا


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حسین ملکی شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۰

  سلام من و مادرم دونفر دنبال یه جا در هر متراژ 12 یا کمتر باشه اوکی چون خونه هست بومهن با محل کار زیاد فاصله داره تهران محدوده پیروزی یا امام حسین با ودیعه کم آواره مشکلی ندارم ودیعه زیر 50 م اجاره بیشتر

 • سید شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳

  رهن واجاره 300-8 طبقه اول منطقه 7 بدون پارکینگ با انباری


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • محمود رضایی پنج شنبه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۱

  یک آپا رتمان اجاره ای برای یکدختر مجرد نیاز است400 ودیعه اجاره 3500


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ترکاشوند چهار شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۷:۲۹

  سلام خونه اجاره منطقه یک 150 تا 7تومن


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۲۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • مهدی خادمی سه شنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۳۵

  آپارتمان رهن واجاره 1ملیارد پیش واجاره 8 تومن اختیاریه


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۲۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • رسولی سه شنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱:۸

  درود زوج هستیم 80 تومان اجاره 4 تومان


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۵۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • شایسته يك شنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۵

  اجاره خونه شهر ری صد ملیون رهن اجاره توافقی 50متری طبقه ای


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۸

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • پریسا راهرو يك شنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۵

  دونفر هستیم 50 تومن داریم 3میلیون اجاره میدیم خانواده خدم همسرم


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • رسولی چهار شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۱:۳

  درود 80 تومن 3 تومن سه نفر خانواده استیم 40 تا 50 متری


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ - ۸:۲۸

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • چایچیان سه شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۱۰

  در خواست اجاره آپارتمان 159 متری در تهرانپارس


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۳

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • محرابی يك شنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۵۱

  درود 100 تومن رهن با ماهی 9 تومن سه نفر ممنون


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • پریسا پنج شنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۷

  سلام مجرد 50 متری 100 اجاره 7 میلیون ممنونم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • علی دوست چهار شنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۴

  سلام وقت بخیر بنده مجرد هستم و دنبال یک واحد 20 تا 30 متری با توان مالی 100 م ماهی نهایت 3 م هستم


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • نازنین زهرا سادات اکبری دو شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۹

  سلام یک خانه 200 میلیون تومان 1 میلیون تومان اجاره میخوام خوانواده 4 تفری هستیم و 50 متر یا 60 متر خانه باشه


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۶:۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • محمد تیموری شنبه، ۳۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۷

  سلام 100 پول پیش دارم با 2میلیون کرایه یک خواب باشه در یافت آباد غربی باشه چهار نفریم طبقه همکف یا دوم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۵:۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ذوالفقارى جمعه، ۳۰ تير ۱۴۰۲ - ۱۷:۴۲

  200پول دارم 5000تومن کرایه 2خواب باشه پارکینک اسانسور داشته باشه سمت نارمک سمنگان ارشى سامان گلستان باشه تعدادنفرات3هستیم ممنونم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۱ تير ۱۴۰۲ - ۸:۳۸

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • غلامی جمعه، ۳۰ تير ۱۴۰۲ - ۸:۴۷

  با150میلیون پول پیش وماهی 3میلیون کرایه درمحدوده ی بلوار ابودر ووحدت گلستان ومسلم با متراژ 50متر


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۱ تير ۱۴۰۲ - ۸:۳۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم