رهن و اجاره آپارتمان در میدان شهدا

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

پیروزی میدان شهدا خ شکوفه خ سیرجان..

ودیعه: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

میدان شهدا ۵۶متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

شهداء خ کفائی ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری

میدان شهدا ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

شهداء خ برادران کفائی امانی (زرین نعل) خ شهید بل..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

میدان شهدا ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

شهداء اداره برق خ خشکبارچی کوی شفیعی بن بست ..

ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

میدان شهدا ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

شهداء مجاهدین اسلام خ غلامیان کوی ..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

اجاره فقط به زوج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۳۰متر طبقه: اول ۶ ساله

شهداء میدان شکوفه خ دژکام کوی مس..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

حتی مجرد موجه

میدان شهدا ۷۲متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

پیروزی میدان شهداء خ آریائی پلا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

میدان شهدا ۶۶متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

میدان شهدا خ کفایی روبروی ک ..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

میدان شهدا ۸۱متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

پیروزی میدان شهدا کوی شهریاری..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

میدان شهدا ۱۰۸متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۶ ساله

پیروزی میدان شهداء جنب صندوق ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره رهن آپارتمان میدان شهدا ۶۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

شهداء چهارراه آب سردار خ ایران خ باقری ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

میدان شهدا ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

پیروزی میدان شهداء روبروی اتکاء پل..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اجاره به زوج مذهبی فاقد ماهواره

میدان شهدا ۵۴متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

شهدا سقاباشی خ رحیمی بن بست س..

ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

میدان شهدا ۸۳متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۶ ساله

شهداء خ زرین نعل کفائی امانی بن بست مولا..

ودیعه: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

میدان شهدا ۱۲۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

شهداء خ کفائی امانی خ سادات پلا..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۵۵متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۳ ساله

شهداء خ ۱۵ خرداد پلاک ه..

با توافق

امکانات: کولر گاز

بازدید با هماهنگی

میدان شهدا ۴۷متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

شهداء خ شکوفه خ نورصالحی پلاک ۱۳ ..

ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

میدان شهدا ۹۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

پیروزی میدان شهداء خ زرین نعل کوی سراجی بن ب..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

میدان شهدا ۸۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

شهداء خ زرین خامه پلاک ه..

باتوافق

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کلیدنخورده

میدان شهدا ۶۴متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۹ ساله

شهداء خ مجاهدین خ عرب سرخی بن بست سم..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان میدان شهدا ۱۵۰متر ۳ خوابه طبقه: دوم نوساز

شهداء خ زرین نعل کوی سپهر پلا..

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

میدان شهدا ۷۰متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

شهداء خ کفائی پلاک هن..

ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

میدان شهدا ۱۱۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شهداء خ مجاهدین خ ایران کوی معتمد الملک..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

میدان شهدا ۱۳۰متر ۳ خوابه طبقه: پنجم نوساز

شهداء خ کفائی امانی کوی سراجی بن بست پنجم..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

میدان شهدا ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

میدان شهدا خ زرین نعل خ شهید انتظا..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۹۴متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

امام حسین میدان شهداء کفائی امانی کوی ت..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

میدان شهدا ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

شهداء جنب پمپ بنزین خ آریائی پور خ اقدامی نبش کو..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

میدان شهدا ۱۲ ساله

شهدا ضلع شمالی شرکت برق خ منتظری بن ..

طبقه: اول زیربنا: ۹۲ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۹۲ خواب: ۲

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت هرواحد

امکانات: کولر گاز

میدان شهدا ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شهداء خ مجاهدین اسلام کوی ..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

کمیسیون کامل

میدان شهدا ۶۰متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

امام حسین میدان شهداء خ خورشید کوی روحانی کو..

ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

اجاره به زوج

اجاره رهن آپارتمان میدان شهدا ۹۸متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

شهداء خ گوته خ سرگرد محبی کوی پرتو..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

میدان شهدا ۱۰۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۶ ساله

پیروزی میدان شهداء خ زرین نعل کو..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

میدان شهدا ۵۹متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۸ ساله

شهداء خ کفائی امانی خ احمدی پ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

میدان شهدا ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

شهداء کوی جهانیا..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

میدان شهدا ۹۷متر ۲ خوابه طبقه: اول نوساز

شهداء خ ایران کوی فقیه الممالک ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا دوبلکس ۲۰ ساله

شهداء خ ایران کوی فیاض بخش کوی واحدی..

طبقه: اول زیربنا: ۲۵۰ خواب: ۴

طبقه: سوم زیربنا: ۷۵ خواب: ۱

ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل(طبقه اول)

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

طبقه سوم:(---/ ۹۰ م رهن کامل)-قابل تبدیل- طبقه اول دوبلکس میباشد

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا دوبلکس

میدان شهدا ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

شهداء خ آریائی پور خ اقوامی نبش کوی صا..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

میدان شهدا ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۵ ساله

شهداء خ ایران خ قاد..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

میدان شهدا ۵۱متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

شهداء خ مجاهدین اسلام خ ایران کوی می..

ودیعه: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

کلیدنخورده

میدان شهدا ۸۷متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۰ ساله

پیروزی میدان شهدا خ شهید آریا..

ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان میدان شهدا ۴۳متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۴ ساله

شهداء خ زرین نعل خ بلوری نبش بن بست دوم..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت یا۸۰۰---/۳۰م

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

میدان شهدا ۸۵متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

شهداء خ کفائی امانی پلاک..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده

میدان شهدا ۵۰متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۷ ساله

شهداء خ ناطقی (خورشید)کوی روحانی کوی فره..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

میدان شهدا ۹۰متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۲ ساله

شهداء نرسیده به بانک مسکن کوی حسین..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

قابل تبدیل تا--/ ۶۰ م

میدان شهدا ۶۲متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

پیروزی میدان شهداء خ کفائی امانی کوی ناظر..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

رهن و اجاره آپارتمان میدان شهدا ۱۶۰متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

شهداء خ شکوفه جنب داروخانه کیوان کوی خوش..

ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده

یا ----/ ۲۰۰ م رهن کامل

میدان شهدا ۱۶۰متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

پیروزی شهداء خ زرین ن..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

میدان شهدا ۷۵متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

شهداء خ شهبازی پلاک ه..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دیگر موارد
بمنظور مشاهده و جستجوی دقیق املاک و مستغلات و همچنین فیلتر کردن املاک با توجه به قیمت , متراژ, سن, منطقه, امکانات و... لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه فرماید.
  مشاهده کامل اطلاعات و تماس با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .

  راهنمای استفاده
لطفا راهنمای جستجوی ملک و همچنین ویدیو های آموزشی در قسمت آموزش را بمنظور استفاده بهینه از سامانه و گرفتن نتیجه بهتر مشاهده فرمایید.
  مرورگر
بمنظور مشاهده بهتر و استفاده آسان از سامانه لطفا از مرور گر Firefox یا Chrome استفاده نمایید.
  تبلیغات