رهن و اجاره آپارتمان در منطقه سیزده شهرداری

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

نیروی هوائی خ اول بین فرعی ۱ / ۲۲ ..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

تهران نو ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

تهران نو خ اشراقی کوچه آس..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تهران نو ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

تهران نو فلکه اطلاعات کوچه..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهران نو ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

تهران نو امامت خ بسطامی نبش ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

تهران نو ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

تهران نو میدان امامت بن بس..

ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

رهن و اجاره آپارتمان تهران نو ۶۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

تهران نو خ ارمغانی پلا..

ودیعه: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نیروی هوایی ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

پیروزی ۳۰ متری نیرو هوایی فلکه لوزی خ مهر..

ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نیروی هوایی ۱۳۶ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

نیروی هوایی فرعی ۳ /..

ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۲ بالکن

تهران نو ۴۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

تهران نو نبیئیان کوی فرا..

ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهران نو ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

تهران نو بلال حبشی کوچه صائب ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اجاره رهن آپارتمان امام حسین ۸۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

امام حسین خ دماوند خ منتظری کوی سعیدی ..

ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز

نیروی هوایی ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

نیروی هوائی میدان امامت خ نیشابور پ..

ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۸۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

نیروی هوایی ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

نیروی هوائی خ سوم خ ۳ ..

ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۹۰۰,۰۰۰ ت یا-----/۱۱۰م رهن کامل

امکانات: کولر گاز پکیج

تهران نو ۴۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

تهران نو خ گلشن دوست کوی زرکش کو..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نیروی هوایی ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

نیروی هوائی کوچه ۴ /..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم نوساز

نیروی هوائی خ سوم خ مح..

ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

میدان شهدا ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

شهداء خ برادران کفائی امانی کوی شاه ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نیروی هوایی ۱۲۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

نیروی هوائی خ هفتم کوچه ۷ / ۳ ..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

نیروی هوایی ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

نیروی هوائی خ ششم بن بست م..

ودیعه: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

تهران نو ۸۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۶ ساله

تهران نو میدان امامت خ مستعدی نبش..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

اجاره رهن آپارتمان تهران نو ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

تهران نو ۲۷ متری اشراق کوچه ر..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

تهران نو ۷۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۲ ساله

تهران نو خ شورا کوچه نسل سهراب کوچه شهید آقا..

ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تهران نو ۱۱۱ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۶ ساله

تهران نو خ فرخی خ بهار شرقی پ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

تهران نو ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴ ساله

تهران نو خ بلال حبشی خ باباطاهرشرقی..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

نیروی هوایی ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۷ ساله

نیروی هوایی خ ۵ /..

ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

قرارداد ۶ ماهه منعقد میگردد

رهن و اجاره آپارتمان نیروی هوایی ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

نیروی هوائی خ سوم..

ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

نیروی هوایی ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۷ ساله

نیروی هوائی خ ۷ / ۳۹ پلاک ..

ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت رهن کامل - قابل تبدیل

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نیروی هوایی ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

نیروی هوائی خ دوم فرعی ۲ ..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

تهران نو ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

تهران نو خ یونسیان هشت متری دوم پل..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تهران نو ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

تهران نو امامت خ ابوریحان خ قاسم زاد..

ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت اجاره: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های رهن و اجاره آپارتمان در منطقه سیزده شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی رهن و اجاره آپارتمان در منطقه سیزده شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.