خرید مغازه در پیامبر

خرید مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجا...

قیمت کل: ۱۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

پیامبر ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

پیامبرمرکزی مج...

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صب...

قیمت کل: ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صب...

قیمت کل: ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صب...

قیمت کل: ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه پیامبر ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستاری خ پیامبر ابتدای پیامب...

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صب...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

پیامبر ۱۲ متر طبقه: همکف

پیامبر روبروی پار...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۲۰ واحدی- دارای قدرالسم از مشاعات- ۱۵ متر پارکینگ

پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجا...

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۸ متر ملک و سرقفلی

پیامبر ۱۵ متر

پیامبر ستاری شمال ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

طبقه طلافروشی-اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه پیامبر ۱۶ متر طبقه: اول

پیامبرمرکزی پاساژ کوروش ر...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

بالابر

پیامبر ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف

پیامبرمرکزی بزرگر...

قیمت روز

امکانات: آب و برق

پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجا...

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

پیامبر ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستاری خ پیامبر ابتدای پیامب...

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

پیامبر ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

پیامبرمرکزی مج...

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک سرقفلی

خرید مغازه پیامبر ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی خ مطهر...

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

پیامبر ۳۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

ستاری خ پیامبر مر...

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج

ارتفاع ۵ . ۲ متر ملک و سرقفلی-دو بر/ همکف ۲۶۰ م ۷۰ م ط دوم دفترکار

پیامبر ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستاری خ پیامبر ابتدای پیامب...

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجا...

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۸ متر ملک و سرقفلی

پیامبر ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی خ مطهر...

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

معاوضه / فروش مغازه پیامبر ۳۵ متر بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی کوی مط...

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان

پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجا...

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۸ متر ملک و سرقفلی

پیامبر ۲۱۰ متر بر: ۷ متر

پیامبر مرکزی ن...

قیمت روز

پیامبر ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پیامبرمرکزی خ مطهری...

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

پیامبر ۱۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

پیامبر مرکزی جنب کو...

قیمت کل: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

قابلیت توسعه ۱۳۰ متر انبار تجاری- ۴ پارکینگ

خرید مغازه پیامبر ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ستاری مخبری بین س...

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

۵۰ متر زیرزمین

پیامبر ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

پیامبر مرکزی مرکز...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پ...

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیامبر ۲۸ متر طبقه: همکف

پیامبرمرکزی مجتمع ...

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

پیامبر ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی مطهری رو...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش مغازه در پیامبر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید مغازه در پیامبر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بداغی شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۳:۷

  سلام با تشکر از اطلاعات شما لطفا قیمت ملکیت مغازه به تنهایی در خ لارستان چه مبلغی میباشد؟

 • گودرزی يك شنبه، ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۶

  سلام ببخشید حدودقیمت برای هرمترمربع تجاری با بر9متر درپیامبرشرقی چقدره. ممنون

 • سیامک الهی شنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۲

  قیمت ملکیت مغازه واقع در خ سعدی تهراننو چقدر است مغازه 11متری

 • خداکرمی دو شنبه، ۲۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۱۳

  یه مغازه صافکاری میخوام برای خرید منطقه 14 باشه

 • حمید نباتعلی‌پور دو شنبه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۱

  سلام - مغازه‌ایی بر خیابان خاوران جهت فروش به بالاترین پیشنهاد - بعد‌از شهرک رضویه لاین‌کندرو تعمیرگاه فرخ پلاک 554 - کف 27 متر بیش‌از 12 متر بالکن - پشت‌بام آزاد مناسب نصب اتاقک جهت انباری با امنیت فوق العاده - دارای برق 3فاز - قابلیت گرفتن سند - قولنامه‌ایی و ....‌

 • محمد سه شنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰:۲۸

  سلام من 50 سهم مشاع از 5700متر زمین عرصه در ده ونک دارای سند تک برگ هستم ارزش این ملک چه مبلغی هست در ضمن در این سند تعداد زیاد خانه بصورت قاچاق و بدون مجوز از قدیم ساخته شده است ولی هیچ یک سندی در دست ندارن.تشکر

 • محمد درویش چهار شنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۹

  مغازه ای دارم در این الله سعییدی فی مابین سه راه فلاح و سه راه ولیعصر محدوده شهرداری منطقه 17 سرقفلی هست نبش سعیدی 20 متر با پایان کار و احوال کسب لاستیک فروشی در طرح عقب نشینی هست جز ملک جرثقیل رضایت قیمت میخاستم

 • هاشمی سه شنبه، ۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۹

  یک مغازه فست فود /فوت کورن برای خرید میخواهستم بین 3 تا 6 میلیارد یا معاوزه با سک واحد آپارتمان در فاطمی


  اپارتمان چند ارزش داره جمعه، ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۵

  اپارتمان چنده ارزشش

 • عباس زاده جمعه، ۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۶

  سلام، یک ملک تجاری مستغلاتی با متراز 450 متر در محله باغ سپهسالار تهران (بر خیابان مصباح) دارای 4 باب مغازه همکف و حیاط مستقل جهت فروش یا تهاتر موجود است/عباس زاده - املاک دلتا/عباس آباد

 • محمد شنبه، ۳۰ دي ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۷

  فروش مغازه به متراژ 16و9متری ملکیت آب وبرق گاز

 • سلطانی پنج شنبه، ۷ دي ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۷

  سلام مغازه برای خرید میخاستم بهر خیا بان باشه منطقه 18 یا19 برای شغل فنی

 • محمد چهار شنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰:۱۵

  مغازه با ملکیت تا 3 میلیارد خریدارم

 • کاویان دو شنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۱:۴

  سلام یه مغازه تجاری برای آرایشگاه زنانه در تهران پارس میخواهم قیمت حدودا 6 میلیار باشه

 • علی پنج شنبه، ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۸:۲۶

  مقازه بهر بهشتی نرسیده به ولی عصر صر قفی متری چقد است

 • حمیدزارعی سه شنبه، ۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۲

  زیرپله ای میخوام سه چهارمترتا 500میلیون

 • حمید چهار شنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۱

  مغازه زیرپله ای میخوام حدودا 500 میلیون ممنون

 • سعید حسین پور چهار شنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۴

  قیمت مغازه خیابان مولوی نرسیده به 4 راه شاپور ضلع شمالی 33 متر همکف 33 متر بالکن 30 متر زیرزمین

 • ساتراپ سه شنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۹

  قیمت فروش سرقفلی در بازار مبل 3 یافت اباد چقدر است؟(52 متری)

 • علی دو شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۴

  من دنبال یه خونه یا مغازه تا حد 300میلیون هستم.موردی دارین که بدردم بخوره.

 • مرادی سه شنبه، ۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۸

  قیمت گاراژ میدان خراسان جنوبی متر ی چنده


  بهرام دو شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۰

  بستکی داره که چه مقدار سرقفلی واگذار شده دارد ؟؟

 • جعفررضایی چهار شنبه، ۲۸ تير ۱۴۰۲ - ۲:۳۸

  فروش اداری در پاساژ وین بالای قنادی نوری خ خیام

 • حمید یدی چهار شنبه، ۲۱ تير ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۸

  سلام قیمت سرقفلی یک مغازه 14 متری در خیام پاساژ روغنی ها چند است؟

 • احمد نقدعلی پنج شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۹:۱۴

  باسلام وعرض خسته نباشید خواستم قیمت سر قفلی یک مغازه حدود20 متر در منطقه صادقیه آی آیت الله کاشانی خیابان نجف زاده فروتن را بدانم باتشکر شما


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • بهروز پنج شنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۰

  خریدار مغازه بر خیابان اصلی محل پر تردد تا 6 میلیارد


  محمود شنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱:۱

  لطفا شماره تلفن بدید

 • مجاهد پنج شنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۳

  مغازه 24 متر در خیابان 12 فروردین داخل پاساژ همکف برای فروش قیمت‌روز


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۵:۱۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • حسین شیرماهی جمعه، ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱:۴۱

  مغازه 5متری حدودا طلا فروشی پاساژ قائم روبروی سینما استارا طبقه هم کف جنب اسانسور فروشی


  ایران فایل اسکان شنبه، ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۹:۲۸

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • زارعی پنج شنبه، ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۵

  سلام خرید ی کارگاه کوچک برای تولیدی پوشاک میخواستم وتوان مالی درحد دو میلیارد تومان


  ایران فایل اسکان شنبه، ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۸:۵۹

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • مهدی اختیاری شنبه، ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۸:۲۶

  با سلام حاشیه خیابان یک مغازه با ملکیت و تا قیمت پنج تومن میخواستم ممنونم


  ایران فایل اسکان شنبه، ۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۹:۱۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ایرج تره کار چهار شنبه، ۶ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۹

  مغازه درخیابان سعدی شمالی ابتدای خیابان نادری متراژکف 14 متر 4متربالکن دارای اب.برق.گاز.تلفن.برای واگذاری وفروش سرقفلی قیمت الان متری چنده وایابرای مغازه ما مشتری دارید..ممنون

 • رامین جمعه، ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۶

  14 متر ملکیت و سرقفلی نو ساز با سرویس بهداشتی و همه انشعابات بر 2 متر کف و دیوار سنگ ستارخان سه راه تهران ویلا خ دهقان (فرعی) فروشی فوری 2/5 میلیارد خوب هست یا نه؟

 • عسگری دو شنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۲

  سلام مغازه ای در پیچ شمیران ابتدای شریعتی دارم با ملکیت و سرقفلی که 42 متر همکف و 30 متر زیرزمین داره که آشپزخانه و سرویس بهداشتی هم در زیرزمین داره بر مغازه 7 متر و ارتفاع 4 متر لطفا راهنمایی میفرمایید چه قیمتی مناسب این مغازه هست که برای فروش قرار دهیم ضمنا میزان ملکیت چه درصدی از کل ارزش ملک هست ممنون

 • امانی سه شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۷

  سلام خرید یه مغازه متراز پایین وقیمت ارزان برای پوشاک تا 200تا 250تومان ممنون


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۲

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • رحیمی سه شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۹:۴۶

  مغازه فروشی خیابان اجاره دار 25متر همکف 25متر زیر زمین دارای سرویس بهداشتی آب برق گاز تلفن قیمت پنج میلیارد دو یکصد میلیون تومان


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۹:۵۵

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • یوسف رجوند چهار شنبه، ۱۴ دي ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۹

  سرقفلی داخل گاراژ محدوده خاوران گردنه تنباکوی متری چند می باشد


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۴ دي ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۴

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • بهجت سه شنبه، ۱۳ دي ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۱

  قیمت مغازه داخل پاساژ لادیس واقع در کوچه برلن متری چند است

 • غلامرضا مبینی دو شنبه، ۱۲ دي ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۴

  مغازه ملکیت و سرقفلی 17 متر

 • حسن رهنما دو شنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱ - ۲۰:۲

  خریدار مغازه در میدان هروی

 • حامد دو شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۰

  سلام خریدار مغازه 5متری ملکیت تا 700میلیون تومان درغرب تهران هستم 09125265030

 • جواد حمزه سه شنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۱ - ۸:۲۹

  با سلام قیمت هر متر مربع مغازه ( خرید سرقفلی ) در میدان قزوین تقریبا چه میزان می‌باشد سپاس

 • مریم نوری دو شنبه، ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۲

  سلام ،مغازه سر قفلی 10 مترهمکف و 11 متر زیر زمین قیمت برای فروش لطف میکنید

 • ترابی شنبه، ۱۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۶

  خریدار مغازه ای به قیمت 200 میلیون تومان هستم

 • عربزاده شنبه، ۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۴:۵۹

  مغازه برای فروش در افسریه با ملکیت بخشی قابل تهاتر


  ایران فایل اسکان شنبه، ۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۹:۴۶

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • سید مجید قامت دو شنبه، ۱۳ تير ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۲

  با عرض سلام و احترام خواستم از محضرتون سوال کنم هرکس هر قیمتی ، حتی قیمت پرت و دلخواه میتونه روی ملکی که در معرض بازدید قرار میدهند بگذاره ؟ بنده 14 متر مغازه در خیابان آزادی روبروی دانشکده دامپزشکی پاساژ کاوه ( برج ساز ) طبقه ی همکف ملک را میخواهم بفروشم ، قیمت ندارم و از محضرتان تقاضا دارم بفرمائید قیمت مغازه چقدر است؟ ( در حال حاظر مغازه اجاره داده شده و هر لحظه که بخواهید تخلیه میشود چون زمان قرارداد اجاره تمدید نگردیده و آماده برای تخلیه میباشد ) بی نهایت از مساعدتان سپاسگزارم.

 • فرقانی سه شنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۳

  با درود ...به دنبال مغازه بر خیابان در فلسطین مرکز عینک سازها هستم و ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .... 30 متری


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • شعبان حیدری دو شنبه، ۲۲ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۶:۴

  مغازه به متراژ 30 متر تا40 متری ملکیت هم کف بر5 برای شغل تعویض روغنی موردنیاز است متشکرم

 • سید مهدی صادق چهار شنبه، ۱۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۲

  سلام مغازه بر خیابان اصلی انقلاب از محدوده میدان تا خیابان فخر رازی با متراژ 20 تا 30 مت جهت لوازم التحریر ویا مغازه حدود 20 متر بر اصلی خیابان لاله زارنو برای شغل الکتریکی میخواستم

 • نادری سه شنبه، ۱۶ فروردين ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۱

  مغازه سرقفلی 11.5 متر بر اصلی خ وحیدیه دارم میخواستم برای فروش وقیمت چند ویا معاوضه با آپارتمان


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۷ فروردين ۱۴۰۱ - ۶:۴۰

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • خسرو اهدایی جمعه، ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۲:۴

  سلام 15 متر مغازه واقع در لاله زار جنوبی پاساژ سینا طبقه سوم میخواستم بدونم قیمت الان برای فروش چقد هست

 • خسرو دو شنبه، ۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۷

  با سلام یک باب مغازه در خیابان مطهری بعد از مفتح اول جهانتاب دارم متراژ 48 متر در دو طبقه سر قفلی میخواستم ببینم تو چه قیمتی میتونم علام کنم برای فروش مغازه جای بسیار خوبی واقع هست .ممنون.

 • مرتضی فراهانی چهار شنبه، ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۱

  مغازه دارای سند به مبلغ 1700000 میلیون تومان


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • رضا سه شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۳

  سلام مغازه در 15 متر ی افسریه بین خ 19و20است می خواستم بدان الا متری چند ارزش دارد ملا کت و سر قفلی

 • تورج بهمنی سه شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۸

  سلام مغازه جهت خرید بازارطلافروشان میخواهم پاساژفروردین یااردیبهشت باشه ممنون


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۲
  امیر دو شنبه، ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۴۷

  سلام اریاشهر یه مغازه خوب و با سابقه دارم

 • پژمان. ابراهیمی شنبه، ۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳:۹

  نیاز به یک باب مغازه دارای مکان و دید مناسب برای رستوران ترجیحا منطقه 22


  ایران فایل اسکان يك شنبه، ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۸:۵۵ • پاتریک غریبی چهار شنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۵

  دنبال خرید یک مغازه بر خیابان سورنا هستم با ملکیت


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۳

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • رئوف چهار شنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۸

  قیمت مغازه میدان ولیعصر ابتدای کریمخان 11 متر بر 65 متر کف و 65 متر هم انبار تجاری چقدر باید باشه؟

 • هاشمی سه شنبه، ۹ آذر ۱۴۰۰ - ۹:۲۸

  مغازه تعویض روغنی در تهران


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ آذر ۱۴۰۰ - ۹:۴۷

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • فاضل شنبه، ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۹:۲۹

  سلام در مرکز تجاری گل افشان واقع در فاز 6 گل افشان جنوبی یک واحد مغازه 18 متری طبقه دوم برای فروش دارم . همه امکانات رو هم داره . قیمت میخوام . ممنون میشم راهنمایی کنید .

 • جاوید سه شنبه، ۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۴

  سلام وعرض ادب قیمت مغازه همکف میدان تجریش خیابان جلالوند 110 متر همکف 60 متر بالکن مسقف ارتفاع سقف4/5 بر 6/5 کاز ، اب، برق2کنتور تکفلز و3 فاز 25 امپر ، 2 خط تلفن محبت میفرمایید یه قیمت حدودی بهم بدین ممنون میشم

 • هماوند چهار شنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۴

  سلام مغازه سرقفلی در ده ونک قدیمی دو نبش به متراژ 40 متر برای فروش داریم

 • ساغر سه شنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۸:۱۷

  خرید مغازه محلاتی یا پیروزی


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۸:۴۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • اقای برازنده سه شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۵

  دنبال مغازه در بازارچه تجریش هستم تقریبا تا 6-8متر و سند مالکیت باشه. اگر بر پاساژ البرز در بازارچه هم باشه خرید انجام میشه.


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • همتی دو شنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳

  دنبال خرید مغازه بر ولیعصر هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۹

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • مجید دو شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۲

  خریدمغازه کف تا4میلیار


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۵

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • جاسم مشای زاده شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۶

  درمجتمع تجاری دریای نورستارخان چهارراه خسرومتری چنداست

 • صالحی يك شنبه، ۱۴ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۱:۳۳

  یک مغازه حدود 20 متر می خواستم تو پونک واطراف


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۹:۱۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • محمد مهدی حسینی انواری چهار شنبه، ۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۰

  سلام یک مغازه میوه فروشی و سبزی فروشی به متراژ 27 متر سرقفلی به فروش می رسد طول بر 10 متر دو نبش دارای 4 دهنه پاخور عالی 40 سال سابقه میوه و سبزی فروشی جواز بلور و چینی فروشی دارد فروش روزانه بالای 6 تومن 50 متر بالاتر از میدان انقلاب نبش کوچه مجد روبروی ایستگاه اتوبوس و نزدیک بودن به BRT و مترو انقلاب قیمت توافقی آقای حسینی 09198191418


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۸:۱

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • پرچمی چهار شنبه، ۳ شهريور ۱۴۰۰ - ۰:۲

  بنده یک مغاز شهرک‌راهن دارم 287 متر با 210 متر بالکن ‌انباری. وپارکینک ملکیت. میباشد فیمت 95 میلیارد اماده به دفتر خانه نوساز

 • افجہ سه شنبه، ۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۲:۰

  با سلام واحترام یک باب مغازہ واقع در خ رے بہ متراژ 38متر با بالکن با جواز کسب مکانیکے واقع در گاراژ براے فروش دارم ارزیابے قیمت میخواستم راھنمایے میفر مایید

 • رضا صادقی دو شنبه، ۲۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۲:۵۰

  با سلام دنبال خرید یک مغاره با سند مالکیت و سرقفلی در خیابان های فرعی میدان 87 منطقه نارمک می‌باشم. اگر تفاوت قیمت را در میدان 87 با خیابان های عمود بر آن مانند تاج الدین را بفرمایید بهتر می توانم تصمیم بگیرم. متراژ بین 25 تا 35


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲۱ تير ۱۴۰۰ - ۲۳:۱۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • فراهانی چهار شنبه، ۹ تير ۱۴۰۰ - ۸:۳

  با سلام واحترام یک باب مغازه واقع در سعادت آباد چهار راه سرو خیابان مطهری به متراژ 21 متر جهت فروش دارم ارزیابی قیمت می خواستم .لطفا راهنمایی فرمایید.

 • سعید آقائی مهر چهار شنبه، ۹ تير ۱۴۰۰ - ۰:۱۹

  سلام سرقفلی معازه16/5متردر میدان نیاوران ضلع شمالی تکیه کوچه مسجد پلاک8فروش یا معاوضه باملک

 • عباس زمانی دو شنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۵

  مغازه نوساز در شمال تهران


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۰

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • محمدرضا دلیر جمعه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۴

  باسلام یک باب مغازه در طبقه دوم سرای مهدی کوچه حمام چال برای فروش دارم

 • جاوید دو شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۸

  با سلام وعرض ادب یه باب مغازه دارم میدان تجریش اول خیابان جلالوند قواره سوم کل متراژ 201 متر 120متر تقریبأ همکف خیابونه 2 تا پله میخوره 81مت حیاط ارتفاع سقف4مترونیم یه بالکن 60 متری هم داره که از داخل سالن پله میخوره به بالا جواز سفره خانه وقهو خانه داره 2 عدد کنتور برق سه فاز واب وگاز و2خط تلفن سرقفلی هم هست 50 ساله که سرقفلی دست ماست در ضمن 6متر ونیم هم بر خیابان اصلی میخواستم اگر زحمتی نیست یه کارشناسی بفرمایید چون فرشنده واقعی هستم ولی هر کسی یه قیمتی میزار خواستم قیمت کارشناسی وفنی جناب عالی رو دشته باشم چون از همه معتبرتر قیمتیه که شما بفرمایید پیشاپیش تشکر میکنم

 • حمیدنبات علی پور شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۸

  باعرض ارادت:،یه دهنه سرقفلی برخیابان خاوران بابرق3فاز.تلفن.تا2مترسنگ.پشت بام جهت انباری (نصب اتاقک)محله شلوغ با پاخور عالی.تظمینی.فروش به بالاترین پیشنهاد.مناسب تاسیس،انواع مشاغل.ابزارویراق.لوازم فروشی(نوفروشی)معاملات،خدماتی ودیگرمشاغل که نیازبه برق3فازباشد.،.خاوران بعداز ورودی کاروان،لاین کندرو گاراژ فرخ پلاک554،مغازه بیرون تعمیرگاه.

 • سلیمان پنج شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۷

  یک مغازه توکن میخوام جای خوب باشه

 • جواد موسوی پنج شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۹

  اجاره مغازه در طبقه همکف تیراژه متراژ حداقل40 متر


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۳

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • اسماعیل چهار شنبه، ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۱

  سلام مغاره واس تعویض روغنی میخوام جای خوب

 • زیاری سه شنبه، ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۴

  سلام 18 متر مغازه در خانی اباد نو خیابان درختی داریم قیمت روز رو میفرمایید

 • ناظم يك شنبه، ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۴:۵۵

  با سلام ، 340 متر تجاری (سرقفلی و ملکیت) در محله یوسف اباد تهران به همراه 10عدد پارکینگ سندی دارم، مغازه بر اصلی نیست و قواره دوم اصلی است، می خواستم قیمت را کارشناسی فرمایید با تشکر

 • احمدی شنبه، ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۹

  با سلام میخواستم بپرسم قیمت مغازه در مجتمع پایتخت طبقه اول چند هست ؟ متشکرم

 • بابایی دو شنبه، ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۱

  سلام ملکی داریم به متراژ 18 مترتجاری سرقفلی در پاساژ نظری طبقه دوم میخوایم بفروشیم قیمت الان به روزش چنده لطفا قیمت بدید

 • اکبر عنبری چهار شنبه، ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۸:۱۰

  دو دهانه مغازه به متراژ 80 متر کف+40 متر بالکن با ارتفاع 4/5 متر آب و برق و گاز و تلفن واقع در خیابان مقصودبیک بصورت سرقفلی مربوط به یکی از اقوام واگذار می شود. البته اگر شرایطی فراهم شود که در ذیل به آن اشاره می کنم حاضر به مشارکت نیز می باشد. این ملک که احتمال دارد آنرا بشناسید حدود 200 متر مساحت دارد که علاوه بر ایندو دهانه دارای سه دهانه مغازه دیگر در قسمت جنوبی و البته یک دهانه زیر پله است. و نیز دارای دو دستگاه آپارتمان در طبقه اول ( روی همکف) و یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم جمعا حدود 300 متر بنای مسکونی است. این دو دهانه مغازه می تواند با توجه به اشراف به رودخانه ونیز محوطه امام زاده صالح و همچنین ورودی پارکینگ طبقاتی برای یکی از برند های معروف به رستوران و کیترینگ ویا فست فود و یا حتی قنادی و شیرینی فروشی ودر مجموع اگر مالک مجموعه فروشنده باشد می توان با استفاده از آپارتمان ها به این طرح ها فکر کرد. البته شاید تخریب و نوسازی با توجه به مستاجرین مغازه ها خیلی به صرفه نباشد. عمر ساختمان نیز بالای 50 سال اما قرص و محکم است. ما قیمت نداریم. بیشتر به پیشنهاد فکر می کنیم. فروشنده یا مشارکت. صحبت با مالک نیز با شما. با سپاس. اکبر عنبری 09124891349

 • بابایی شنبه، ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۶:۲۹

  سلام دنبال خرید مغازه 15 متر سرقفلی دار در بازار فرش تهران خ خیام جنب مترو هستم.


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • عیوضی پنج شنبه، ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۹:۳۹

  سلام.دنبال خرید مغازه تو خ سمنگان هستم 20 الی 25 متر با ملکیت باشد

 • احمد شهرابی شنبه، ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۸:۶

  سلام وقت بخیر مغازه سر قفلی توی خیابان درودیان به متراژ 16متر دارم سن بنا هم حدود بیست سال است امکانات فقط برق سه فازحدود قیمت فروش سرقفلی را میخواستم با تشکر از مجموعه شما

 • حمید چهار شنبه، ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۶

  خرید مغازه طرف خ ایران یا شهدا


  ایران فایل اسکان چهار شنبه، ۱۸ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۶

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • منیر نظری سه شنبه، ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۸

  مغازه ای با متراژ 14 متر در کاج شمالی یوسف اباد داریم میخواهیم بفروشیم

 • نجفی پنج شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۶

  خرید مغازه سه راه امین حضور مخواهم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۴

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • حسین هاشم پور دو شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۵

  سلام مغازه درحال کارباسابقه 70ساله پرکارحدود33متربادیواروستون درشهرداری 40مترمربع تجاری باجوازو5خط تلفن آب وبرق وسرویس خ خیام نزدیک گلوبندک سمت بازاربرخ ملک وسرقفلی قیمت لطفابفرمایید

 • زاهدی چهار شنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۱

  سرقفلی یک باب مغازه در محدوده سعدی شمالی خیابان مصباح (روبروی منوچهری) همکف پاساژ با متراژ 19 متر کف سنگ دیوار ام دی اف با همه امکانات چقدر می ارزد؟

 • امید چهار شنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۴

  سلام وقتتون بخیر خواستم بدونم تو منطقه 22 مغازه 10 تا 15 متری پیدا میشه؟ ممنون میشم راهنماییم کنید


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۰:۴۲

  لطفا در خواست خودتون رو از طریق فرم ثبت درخواست ملک ثبت کنید تا مشاورین و یا مالکینی که ملکی مشابه با درخواست شما داشتند، با شما تماس بگیرند.
  ثبت درخواست ملک راهنمای ثبت درخواست

 • وجیهه اصل فکور شنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۷

  دفتری حدود 20 متردر طبقه دوم پاساژ سعادت دست چپ روبروی پله هاروبروی پامنار پانزده خرداد هست می خواستم قیمت سرقفلی اکنون آن را حدودا بدانم .تشکر

 • محمد مهدی حسینی انوازی چهار شنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰:۵۴

  سلام مغازه میوه و سبزی فروشی بر کارگر شمالی نبش کوچه مجد 27 متر سرقفلی فروش روزانه حداقل 5 تومن دارای مشتری های ثابت سابقه 40 ساله دارای 4 دهنه طول بر 10 متر فروش فوری به دلیل مهاجرت متری 220

 • علی دو شنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۱۸

  من متقاضی یک مغازه جهت تعوض روغن و پنچری در شمال شرقی تهران هستم

 • هوشمند شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۴:۲۹

  برای فروش ملک تجاری در خ شریعتی احتیاج به مشاوره

 • منصور پنج شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۳

  سلام قیمت مغازه در خیابان منصور متری چنده و قیمت ملک لب خیابان چند

 • بهروز عابدی سه شنبه، ۳۰ دي ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۱

  خریدار مغازه تا قیمت یک میلیار و صد ترجیحا بحر باشه پاساژ هم مورد نداره ط همکف

 • بهروز عابدی سه شنبه، ۳۰ دي ۱۳۹۹ - ۱۴:۱

  ی مغازه میدان انقلاب برای کارهای کامپیوتری مبلغ تا یک میلیارد خرید

 • حمیدحجتی يك شنبه، ۲۸ دي ۱۳۹۹ - ۱۳:۸

  قیمت سرقفلی با ملک وبدون ملک در منطقه شاپور چند میباشد

 • حوری طلوع طهرانی يك شنبه، ۲۸ دي ۱۳۹۹ - ۰:۴۴

  سلام ملکی 110 متری که36 متر آن تجاری است واقع در بافت چیذر قیمت میفرمایید.