خرید مغازه در منطقه پنج شهرداری

خرید مغازه شهران بر: ۱۰ متر

شهران نبش ضلع جنوب شرقی فلکه دوم پ..

طبقه: همکف زیربنا: ۲۵۰

طبقه: همکف زیربنا: ۲۰۰

طبقه: همکف زیربنا: ۷۵

قیمت روز

امکانات: چیلر فن کوئل

بلوار فردوس غرب ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس غرب بین لاله و ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای ۱۰ متر حیاط خلوت

باغ فیض ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

اشرفی اصفهانی باغ فیض مجت..

قیمت روز

امکانات: گاز

بلوار فردوس شرق ۲۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس شرق نبش وفاآذر مجتمع ا..

قیمت کل: ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

جنت آباد ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی ک معینی..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پونک ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پونک خ میرزابابایی روبروی پارک شاهد ..

قیمت کل: ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

اشرفی اصفهانی ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی پاساژ گنجینه طلا و جوا..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

آیت الله کاشانی ۲۰۴ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

آیت الله کاشانی بالاتر از اباذر ساختمان بانک کشاو..

قیمت کل: ۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر

کلیدنخورده- ۲ پارکینگ

شهران ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهران بالاتر از فرهنگسرای تفکر نبش کوی عباسی پاساژ ..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز

آب مشترک

آیت الله کاشانی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

آیت الله کاشانی الهی خ گله..

قیمت کل: ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش مغازه جنت آباد ۱۱ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

شاهین شمالی پاساژ گله..

قیمت کل: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

شهران ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهران پایین تراز فلکه اول جنب ب..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه جواز آزاد - سرقفلی و ملکیت

جنت آباد ۲۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

جنت آباد بالاتراز همت ..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جنت آباد ۱۳۲ متر بر: ۱۰ متر

جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان بین ۱۶ متری ا ول ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر پکیج

جنت آباد ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

جنت آباد شاهین شمالی ۲۰ متری گلست..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه جنت آباد ۳۷ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

جنت آباد جنوبی نبش لاله غربی مجتمع تجاری سمرقند..

قیمت کل: ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فن کوئل

آیت الله کاشانی ۲۶ متر طبقه: اول

آیت الله کاشانی خ اباذر مجتم..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

پیامبر ۱۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

پیامبر مرکزی جنب کوروش پلاک..

قیمت کل: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

قابلیت توسعه ۱۳۰ متر تجاری- ۴ پارکینگ

پونک ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۸ متر

پونک م پونک مجتمع تج..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آسانسور آب و برق

اشرفی اصفهانی ۱۴۲ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از جلال نرسیده به وحدتی نبش ک ..

قیمت کل: ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار فردوس شرق نرسیده به مخابرات پا..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

اشرفی اصفهانی ۳۳ متر بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی بین حکیم و همت روبروی باغ فیض پاساژ..

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مجوز کافی شاپ با وسایل-زیرزمین هم محاسبه میگردد

معاوضه / فروش مغازه پونک ۵۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پونک بالاتر از میدان کوی ن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان-ملک و سرقفلی

بلوار فردوس غرب ۴۰ متر طبقه: اول

بلوار فردوس غرب پاساژ آریکس..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

----/ ۱۰۰ م کمیسیون پرداخت میشود

پونک ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پونک مجتمع تجاری بوستان..

قیمت کل: ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

جواز رستوران-

خرید مغازه پونک ۴۱ متر بر: ۴ متر

پونک مجتمع ..

قیمت کل: ۱۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

پونک ۲۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

پونک ضلع جنوب شرقی میدان..

قیمت کل: ۲۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه - جواز ازاد

بلوار فردوس غرب ۱۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

بلوار فردوس غرب روبروی قبادیان پل..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ اسپلیت آب و برق

یک دهنه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش مغازه در منطقه پنج شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید مغازه در منطقه پنج شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: قبل از خرید اشتراک آدرس کامل, نام و تلفن تماس مالک نمایش داده نمی شود .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • عارف دشتبان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۸

    با سلام مغازه ای دارم 67 متر با 40 متر بالکن بر شریعتی بین طالقانی و سمیه 8 خط تلفن جهت فروش. براى فایل کردن چیکار باید کرد. لطفا ایمیل بزنید.


    ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۷

    با سلام لطفا با شماره 22323601 تماس بگیرید . با تشکر

    پاسخ دهنده: