خرید کلنگی در طالقانی

معاوضه / فروش کلنگی طالقانی بدون جواز زمین: ۴۲۰ متر بر: ۰ متر

طالقانی نبش فرصت روبروی اتاق بازرگانی ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۴۵۰ متر سنداداری-دستور نقشه ۸ طبقه-از طول بر اطلاع نداشتند

طالقانی بدون جواز دارای مغازه زمین: ۳۸۲ متر بر: ۱۱ متر

طالقانی روبروی سفارت آمریکا س..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۰۰ متر تجاری

طالقانی بدون جواز زمین: ۱,۰۰۰ متر بر: ۱۵ متر

ولیعصر خ طالقانی نبش کوی خوشبختی پ..

قیمت روز

با تراکم

طالقانی بدون جواز زمین: ۲۸۶ متر بر: ۲۱ متر

طالقانی روبروی هتل پارسیان انقلاب ک..

قیمت روز

طالقانی بدون جواز زمین: ۶۶۲ متر بر: ۱۶ متر

طالقانی بهار کوی یزدان ..

قیمت کل: ۲۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی طالقانی قابل سکونت زمین: ۳۲۵ متر بر: ۱۲ متر

طالقانی بین نجات الهی و سپهبد قرنی جنب بیمه آسیا م..

قیمت روز

طالقانی بدون جواز زمین: ۵۲۹ متر بر: ۱۶ متر

مفتح طالقانی روبروی سفارت آمریکا پ..

قیمت کل: ۲۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

باپهنه تجاری-فاقددستورنقشه

طالقانی زمین: ۴۵۰ متر بر: ۱۴ متر

طالقانی نبش خ ویلا روبروی ایستگاه ..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

طالقانی زمین: ۶۶۷ متر بر: ۳۰ متر

طالقانی جنب دانشگاه امیرکبیر ن..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای ۸ باب مغازه در طبقه همکف مجموعا ۱۵۰ متر تجاری طبقه اول ۶ واحد ۷۰ و ۸۰ متری مجموعا ۶۰۰ متر طبقه دوم ۵ واحد ۸۰ متری مجموعا ۶۰۰ متر-ملک

طالقانی بدون جواز دارای مغازه زمین: ۳۲۵ متر بر: ۱۲ متر

طالقانی بین نجات الهی و سپهبد قرنی جنب بیمه آسیا مرک..

قیمت روز

۲۷۶ متر تجاری-دستورنقشه ۳ طبقه اداری ویک طبقه تجاری و ۲۵ پارکینگ

فروش کلنگی طالقانی بدون جواز زمین: ۴۸۰ متر بر: ۱۶ متر

طالقانی بالاتر از تقاطع حافظ و طالقانی..

قیمت کل: ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طالقانی بدون جواز زمین: ۴۰۰ متر بر: ۱۴ متر

طالقانی روبروی ساختمان بانک تجارت تقاطع نجات ال..

قیمت روز

دفتر کار طالقانی سندتجاری بدون جواز زمین: ۴۵۰ متر بر: ۱۴ متر

طالقانی نبش خ ویلا روبروی ایستگاه ..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طالقانی بدون جواز زمین: ۹۰۰ متر بر: ۱۶ متر

طالقانی نرسیده به ولیعصر نرسیده به بانک مل..

قیمت کل: ۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ نبش

طالقانی بدون جواز زمین: ۴۲۵ متر بر: ۲۱ متر

طالقانی خ ملک الشعرای بهار برج سپهر بانک صادرات کوی..

قیمت کل: ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی طالقانی بدون جواز زمین: ۴۸۰ متر بر: ۱۶ متر

طالقانی بالاتر از تقاطع حافظ و طالقانی نبش رود..

قیمت کل: ۱۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

طالقانی بدون جواز زمین: ۴۵۰ متر بر: ۱۴ متر

طالقانی نبش خ ویلا روبروی ایستگاه ..

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۰۰۰ متر تجاری - ۷۰۰ متر اداری-موقعیت اداری تجاری

طالقانی زمین: ۴۸۰ متر بر: ۱۶ متر

طالقانی خ سمیه ن..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار طالقانی سند اداری زمین: ۴۲۰ متر بر: ۱۲ متر

طالقانی روبروی اتاق بازرگانی پل..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۴۵۰ مترسنداداری

طالقانی بدون جواز دارای مغازه زمین: ۶۶۸ متر بر: ۲۲ متر

طالقانی جنب دانشگاه امیرکبیر نبش خ رشت ..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۵۰ مترتجاری-بردیگر ۳۰ متر

فروش کلنگی طالقانی بدون جواز زمین: ۴۵۰ متر بر: ۱۴ متر

طالقانی نبش خ ویلا روبروی ایستگاه ..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۹۶۵ متر تجاری- ۲۵۰ متر اداری- ۵۵۰ متر موقعیت اداری

طالقانی دارای مغازه زمین: ۴۵۰ متر بر: ۱۴ متر

طالقانی نبش خ ویلا روبروی ایستگاه..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۵۰۰ متر تجاری

طالقانی بدون جواز زمین: ۵۱۷ متر بر: ۳۲ متر

طالقانی خ ولیعصر نبش کوی گیلان قطعه ۲ ..

متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طالقانی بدون جواز دارای مغازه زمین: ۵۳۱ متر بر: ۱۴ متر

طالقانی خ بهار نبش کا..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۴ باب مغازه ۲۵ متری

طالقانی زمین: ۴۸۰ متر بر: ۱۶ متر

طالقانی بالاتر از تقاطع حافظ و طالقانی نبش رود..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی طالقانی زمین: ۴۲۰ متر بر: ۱۲ متر

شریعتی طالقانی روبروی بازر..

متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

طالقانی زمین: ۶۳۷ متر بر: ۱۴ متر

طالقانی روبروی داروخانه هلال..

قیمت کل: ۱۲,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

طالقانی زمین: ۱۵۰ متر بر: ۷ متر

طالقانی نرسیده به شریعتی خ طباطبایی مقدم..

متری: ۷,۲۰۰,۰۰۰ ت

طالقانی زمین: ۲۵۵ متر بر: ۸ متر

طالقانی بین بهار و شریعت..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۴۵ متر تجاری

طالقانی زمین: ۱۳۰ متر بر: ۷ متر

شریعتی سه راه طالقانی آمل طاهریان ..

قیمت کل: ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷,۳۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در طالقانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در طالقانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • فاطمه سیاهتیری يك شنبه، ۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۷:۱۸

  خانه کلنگی متراژ 112متر در اتابک خیابان شیاسی ارانی متر چند است

  پاسخ دهنده:

 • اسدالله جوادپور پنج شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲

  زمین کلنگی باغی که چند ساله برای ساخت تبدیل به برج باغ شده در منظریه 2 تهران نزدیک بیمارستان باهنر خیابان ملت حسینی .با متراژ حدودا 5000 متر قیمت هر متر روز آن چند است ؟


  سامان سه شنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۹

  متری 100 میلیون تومان

  پاسخ دهنده:

 • آرین چهار شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲:۴۰

  با سلام یک ملک چهار طبقه با یک‌مغازه در بلوار فردوس گلستان شمالی هست که خریدار میخواد یکجا خرید کنه خواستم قیمت متراژ زمین رو بفرمایید سپاس

  پاسخ دهنده:

 • اسمعیل امیدعلی سه شنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۶

  منزل وبلایی 90 متی کلنگلی ته کوچه بن بیت آدرس خیابان خاوران شهید اسدی شهید سعیدی 8 متری فروتن سابق بن بست وکبل پور انتهابی بن بست پلاک 24 (لطفآ قبمت ملک به روز را میخواهم) ممنون

  پاسخ دهنده:

 • ایرج سه شنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲

  باسلام قیمت ملک کلنگی با 6 به متراژ100 در نارمک، 46 متری غربی، شهید آغمیونی، بن‌بست 6 متری داود ولی

  پاسخ دهنده:

 • مسعود انجم روز يك شنبه، ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰:۲۴

  ملک کلنگى شمالى 160 مترى با بر 7/35 دو طبقه در کوچه شهید صیامى قابل سکونت ضلع جنوبى کوچه ، اول ستار خان بعد از میدان توحید و ضلع شمالى آن اول چمران ( بمبست ماشین رو ) ( قابل تردد پیاده رو ) قیمت نهایی پنج میلیارد تومان

  پاسخ دهنده:

 • حسن امینی جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

  باسلام بلوار فردوس غرب خیابان بهار شمالی زمین 1430 متر 32 واحد میباشد قدرالسهم حدود 44 متر میباشد جواز اماده تاریخ تخریب حدود 3 ماه دیگر یک واحد جهت فروش قیمت توافقی باتشکر

  پاسخ دهنده:

 • مریم ناصر بیگدلی دو شنبه، ۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۸:۵۷

  خونه قدیمی قیمت زمینش می خوام بدونم متری چند

  پاسخ دهنده:

 • مددی جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۷:۴۷

  با سلام.امکان داره برای فروش فوری یک ساختمان قدیمی البته قابل سکونت در 4 طبقه و 4 واحد روبروی هتل همای تهران که 340 متر زمین با بر 12 متر داره مساعدت کنید


  سلام شاهکار هستم پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۰:۲

  جسارتا ملکتون در کدوم منطقه واقع است


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۱

  با سلام و درود

  جهت اگهی ملک مورد نظر در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.  مددی پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۱

  با سلام‌.خیابان خدامی دقیقا روبروی هتل هما داخل کوچه شادی


  مددی پنج شنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴

  سلام.خیابان خدامی.دقیقا روبروی هتل هما داخل کوچه شادی پلاک 6

  پاسخ دهنده:

 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: