خرید کلنگی در پیامبر

خرید کلنگی پیامبر بدون جواز زمین: ۵۴۰ متر بر: ۱۳ متر

پیامبر مرکزی خ هجرت گلزا..

قیمت روز

پیامبر بدون جواز زمین: ۲۳۳ متر بر: ۱۰ متر

پیامبر مرکزی خ مطهری ک جواهریان ک ..

قیمت کل: ۹,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر بدون جواز زمین: ۹۰۰ متر بر: ۲۲ متر

پیامبر ستاری جنوب خ لاله غربی بین مجاهد و شا..

قیمت کل: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳ کله- ۳ بر -پهنه s تجاری

خرید کلنگی پیامبر بدون جواز

پیامبر زمین: ۱۵۸ متر بر: ۷ متر

شاهین جنوبی خ پارک خ شهید صفری روبروی م..

قیمت کل: ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۶۰۷,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

همکف ۲۴ متر مغازه تجاری ۹۲ متر مسکونی ۳۴ متر زیرزمین

پیامبر بدون جواز زمین: ۶۸۲ متر بر: ۲۷ متر

ستاری شمالی خ خلیل آبادی خ امیر ابراهیم کوی ..

قیمت کل: ۲۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی پیامبر بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

ستاری شمال کوی طورشمالی کوی ف..

قیمت کل: ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر بدون جواز زمین: ۵۴۰ متر بر: ۱۳ متر

ستاری پیامبر مرکزی هجرت گل..

قیمت کل: ۱۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر بدون جواز زمین: ۲۱۱ متر بر: ۱۰ متر

ستاری خ هجرت کوی شقایق شان..

قیمت کل: ۶,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر قابل سکونت زمین: ۴۶۰ متر بر: ۱۳ متر

ستاری نرسیده به کوروش نبش کوی ضیائی ..

قیمت کل: ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ بر- ۷۸۰ متر زیربنای مفید

پیامبر بدون جواز زمین: ۹۰۰ متر بر: ۲۲ متر

ستاری جنوب خ لاله غربی بین مجاهد و شاهین..

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دستورنقشه-کاربری تجاری

خرید کلنگی پیامبر بدون جواز

فروش کلنگی پیامبر باجواز دارای مغازه زمین: ۵۲۷ متر بر: ۱۳ متر

ستاری پیامبرمرکزی خ جواهریان پل..

قیمت کل: ۱۵,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳۹ مترتجاری-آماده تخریب-پروانه ساخت ۵ طبقه ۳ واحدی- ۲ بر

پیامبر قابل سکونت زمین: ۲۳۵ متر بر: ۱۲ متر

ستاری شمال خ خلیل آبادی بین مهستان و جنت..

قیمت کل: ۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۵۰ متر زیربنای مفید

پیامبر بدون جواز زمین: ۴۳۲ متر بر: ۱۲ متر

پیامبر شرقی بین ابوذر و ..

قیمت کل: ۱۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

موقعیت اداری و تجاری

پیامبر زمین: ۳۳۰ متر بر: ۱۱ متر

ستاری خ پیامبر خ هجرت کوی صبح..

قیمت کل: ۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش کلنگی پیامبر زمین: ۲۹۷ متر بر: ۱۰ متر

ستاری شمال بالاتر از مجتمع کوروش ب..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ملک تودلی

خرید کلنگی پیامبر زمین: ۲۱۰ متر بر: ۱۰ متر

ستاری ۲۴ متری زیتون نبش سهند دوم پل..

قیمت روز

پیامبر زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۴ متر

ستاری دانشگاه علوم تحقیقات خ توحید خ حسن..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بر دیگر ۱۳

پیامبر بدون جواز زمین: ۲۱۰ متر بر: ۱۰ متر

ستاری سیمون بولیوار خ مخابرات ل..

متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر زمین: ۵۴۰ متر بر: ۱۳ متر

ستاری خ هجرت گلزا..

قیمت کل: ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر زمین: ۵۴۰ متر بر: ۱۳ متر

ستاری هجرت گلزار ..

قیمت کل: ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش کلنگی پیامبر زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

ستاری خ طور شمالی کوی فا..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر زمین: ۵۴۰ متر بر: ۱۳ متر

ستاری خ هجرت گلزار ..

قیمت کل: ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر زمین: ۵۴۰ متر بر: ۱۳ متر

ستاری هجرت گلزار ..

قیمت کل: ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر زمین: ۱,۱۵۰ متر بر: ۳۰ متر

پیامبرمرکزی هجرت گلزارشش..

قیمت کل: ۱۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۴ متر

ستاری دانشگاه علوم تحقیقات خ توحیدخ حسن..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴,۵۰۰,۰۰۰ ت

بر دیگر ۱۳

مشارکت / فروش کلنگی پیامبر زمین: ۹۳۷ متر بر: ۲۴ متر

ستاری شمالی خ زیت..

قیمت روز

پیامبر زمین: ۵۴۰ متر بر: ۱۳ متر

ستاری هجرت گلزار ..

قیمت کل: ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۴ متر

ستاری دانشگاه علوم تحقیقات خ توحید خ حسن..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بر دیگر ۱۳

پیامبر زمین: ۱,۱۵۰ متر بر: ۳۰ متر

ستاری پیامبرمرکزی هجرت گلزارش..

قیمت کل: ۱۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ت

پیامبر زمین: ۳۳۰ متر بر: ۱۱ متر

ستاری پیامبر مرکزی خ هجرت گلز..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در پیامبر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در پیامبر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۵:۶

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۴:۵۹

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی

  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۵

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۹

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۵

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۹

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۲

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۲:۵۲

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۴

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۷

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۹

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۵

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۵

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۹

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱:۵۳

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۱

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: