خرید کلنگی در منطقه پنج شهرداری

خرید کلنگی اشرفی اصفهانی زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی ستاری شمالی ک طور شمالی ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

اشرفی اصفهانی زمین: ۶۷۰ متر بر: ۴۰ متر

اشرفی اصفهانی تیراژه خ امام حسین..

قیمت کل: ۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

بلوار فردوس شرق بدون جواز زمین: ۲۸۰ متر بر: ۹ متر

بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کوی هفدهم ..

قیمت کل: ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهر زیبا قابل سکونت دارای مغازه زمین: ۳۵۰ متر بر: ۰ متر

شهر زیبا خ عاشور..

قیمت روز

دارای ۳ باب مغازه-اطلاع دقیق نداشتند

پونک بدون جواز زمین: ۳۴۰ متر بر: ۱۰ متر

پونک پیامبر هجرت کوچه کرمی پلا..

قیمت کل: ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی آیت الله کاشانی بدون جواز زمین: ۴۵۶ متر بر: ۰ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر نرسیده به حکی..

متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

بلوار فردوس غرب بدون جواز زمین: ۱۰,۵۰۰ متر بر: ۷۵ متر

بلوار فردوس غرب بهار شمالی منوچهری غربی ..

قیمت کل: ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

قابل سکونت - ۷۲ واحد- اطلاعات کامل نداشتند

جنت آباد باجواز دارای مغازه زمین: ۶۰ متر بر: ۶ متر

جنت آباد شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان کوی گل میخ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۴۳ متر تجاری و ۵۰ متر مسکونی با جواز

بلوار فردوس شرق دارای مغازه زمین: ۱۶۰ متر بر: ۸ متر

بلوار فردوس وفاآذر جنوبی خ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۷ متر تجاری ۳ واحد ۱۰۰ متری ۲ خ - بازسازی شده - قیمت زمین و تجاری باهم

بلوار فردوس غرب بدون جواز زمین: ۲۰,۰۰۰ متر بر: ۱۰۰ متر

بلوارفردوس غرب بالاترازپل باکری نب..

قیمت کل: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کاربری خوابگاه دانشجوئی

فروش کلنگی باغ فیض بدون جواز زمین: ۱,۲۸۰ متر بر: ۰ متر

اشرفی اصفهانی باغ فیض ۲۲ بهمن کوی ابراهیم پو..

قیمت کل: ۵۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

آیت الله کاشانی زمین: ۲,۴۰۰ متر بر: ۱۰۰ متر

آیت الله کاشانی نبش بوستان یکم پل..

قیمت کل: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۴۰۰ مترتجاری- بر دیگر ۶۰

اشرفی اصفهانی بدون جواز زمین: ۲۸۰ متر بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی خ گلزار یکم بن بست اکبری ..

متری: ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهران زمین: ۱۲۰ متر بر: ۵ متر

شهران کن خ زینعلی جنوبی کوی ع..

قیمت کل: ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مناسب ساخت و ساز

شهران بدون جواز زمین: ۴۶۸ متر بر: ۱۳ متر

شهران بلوار کوهسار خ ادهمی پائین تراز مدرسه وص..

متری: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی پونک بدون جواز زمین: ۳۱۲ متر بر: ۱۲ متر

پونک خ مراد آباد کوی یاس..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

شهران زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

شهران خ سمیه غرب..

قیمت کل: ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

جنت آباد زمین: ۲۹۰ متر بر: ۳۴ متر

جنت آباد جنوبی نرسیده به میدان چهارباغ ..

قیمت کل: ۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳۶۲ متر سندی

مشارکت / فروش کلنگی آیت الله کاشانی زمین: ۴۷۰ متر بر: ۱۰ متر

آیت الله کاشانی خ اباذر پلاک..

فقط مشارکت

گذر ۱۲ متری

مشارکت / فروش کلنگی آیت الله کاشانی زمین: ۴۳۳ متر بر: ۱۳ متر

آیت الله کاشانی خ اباذر پلاک..

فقط مشارکت

فروش کلنگی پونک بدون جواز دارای مغازه زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

پونک سیمون بولیوار بین خ اقبال پور..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۷ متر تجاری

بلوار فردوس غرب بدون جواز زمین: ۱۰,۵۰۰ متر بر: ۸۰ متر

بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی خ منوچهری..

قیمت کل: ۳۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

پونک زمین: ۵۸۵ متر بر: ۴۵ متر

پونک اشرفی بالای همت خ خوش..

قیمت کل: ۲۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

جنت آباد بدون جواز زمین: ۲۰۰ متر بر: ۱۰ متر

جنت آباد شمالی شقایق کوچه د..

قیمت کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

آیت الله کاشانی بدون جواز زمین: ۴۰۲ متر بر: ۱۵ متر

آیت الله کاشانی روبروی خ بهنام..

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سندتجاری

خرید کلنگی شهر زیبا بدون جواز زمین: ۲۰۸ متر بر: ۹ متر

شهر زیبا ۱۲ متری اسلا..

قیمت کل: ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

پونک بدون جواز زمین: ۱,۲۰۰ متر بر: ۳۰ متر

پونک غروی شرقی پلاک ه..

قیمت روز

بلوار فردوس شرق زمین: ۳۲۰ متر بر: ۱۰ متر

بلوار فردوس شرق خ علی حسینی کو..

قیمت روز

مشارکت / فروش کلنگی جنت آباد بدون جواز زمین: ۲۸۶ متر بر: ۱۲ متر

شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان..

قیمت روز

آیت الله کاشانی بدون جواز زمین: ۱۸۰ متر بر: ۸ متر

آیت الله کاشانی خ محرابی خ براتلو خ منوچهری شرقی خ ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کلنگی در منطقه پنج شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کلنگی در منطقه پنج شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • مددی جمعه، ۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۷:۴۷

  با سلام.امکان داره برای فروش فوری یک ساختمان قدیمی البته قابل سکونت در 4 طبقه و 4 واحد روبروی هتل همای تهران که 340 متر زمین با بر 12 متر داره مساعدت کنید

  پاسخ دهنده:

 • مهدیه دو شنبه، ۹ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  300متری خ 218 غربی بر 12 میخوام دو دانگشو بفروشم بقیه رو مشارکت بسازم یه سازنده ی باخدا وعادل میخوام


  سلام. شرایط بفرمایید انشاءاله خیره پنج شنبه، ۱۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خسرویانی 09123159891


  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام درود

  جهت اگهی ملک مورد نظرتان در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.  ایران فایل اسکان شنبه، ۱۴ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام 

  لطفا در ساعات اداری باشماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • جواد نوبهار دو شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زیر پله که سرقفلی داره با متراژ دو ونیم تو خیابان نظام آباد شمالی ایستگاه حسینی میحوام بدونم چنده

  پاسخ دهنده:

 • عصاره پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  95 متر کانگی. بازسازی دو ونیم طبقه واقع در معام مرودشت صیادی خورشید. بسیار فوری فروشی زیر قیمت منطقه

  پاسخ دهنده:

 • شهاب پنج شنبه، ۷ آذر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  ملکی کلنگی دو ونیم طبقه سند97 متر اما بازسازی کامل. فوری فروشی زیر قیمت منطقه. بسیار عجله ای5,5در17,5 سه کله در خیابا مرودشت کوچه صیادی


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۲ دي ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و درود

  لطفا جهت اگهی ملک در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.


  پاسخ دهنده:

 • تورج چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  400مترکلنگی قابل سکونت در دوطبقه خ دستور جنوبی قیمت فروش حدودا متر چند هستش .ممنونم.بدون جواز سند منقوله داراماده محضر هستش

  پاسخ دهنده:

 • سیمین چهار شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  قیمت زمین کلنگی در میدان شوش انبار گندم صاحب جمع متراژ 375 متر بر زمین 2 متر

  پاسخ دهنده:

 • بازنشسته شنبه، ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه گلنگی 75متربر5.5جنوبی دوطبقه ونیم دوسرویس کنتوربرق 2آب 2دوخط تلفن فاضلاب 2تمیزقابل تجمیع درانتهای جیحون رودخانه قیمت 10100000000تومان ساکن هستم

  پاسخ دهنده:

 • محمدجواد تهرانی جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام من منزلی دارم با 220 متر زیربنا و 120 متر قدرالسهم در جردن کوچه شاهرخ معاوضه میکنم با 2 آپارتمان نوساز

  پاسخ دهنده:

 • محمد صداقتی چهار شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام منطقه شیان ساقدوش و هروی خرید تا 400 متر کلنگی نقدا دارم به قیمت


  ایران فایل اسکان جمعه، ۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین بنچاق خریدارم


  مهدی پنج شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  زمین دارم 420 متر خ ولیعصر

  پاسخ دهنده:

 • محمدرضا زهره وند دو شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  سلام زمین میخوام باسند بنچاق


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • علی گرامی سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  جستجو و خرید ملک


  ایران فایل اسکان سه شنبه، ۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با سامانه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • محسن محمودی فرد جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام پیگیر خانه واپارتمان مناسب میگردم درخیابان طیب میدان خراسان به مبلغ 240000000 میلیون ودرحدود 55 تا60مترباشد لطفا با همرا تماس بگیرید متشکرم ازشما فقط با همراه


  ایران فایل اسکان جمعه، ۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام محدوده میدان خراسان تحت پوشش نیست در حال حاضر

  پاسخ دهنده:

 • شکری پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  اپارتمان اجاره ایی درخ شادمان


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • امیرحسین پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  خونه حیاط دار کلنگی درحد900000000


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  باسلام و احترام جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده:

 • گیلی دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  یک خانه گلنگی در کن میخواستم که فعلا قابل استفاده باشد تا بعد بتوانم بسازم در صورت امکان در خیا بان اصلی باشد داخل پست کوچه نباشد


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰:۰

  با سلام و احترام

  جهت جستجوی ملک مورد نظرتان لطفا به صفحه جستجوی ملک مراجعه کنید سپس پارامتر های فیلترینگ (نوع ملک/قیمت/منطقه/....) که بصورت اختیاری و جهت محدود کردن نتیجه استفاده می شوند را مشخض کنید . بعد از آن بر روی دکمه "جستجو" سبز رنگ کلیک کنید تا نتایج متناظر با خواسته شما نمایش داده شود.با کلیک کردن بر روی هر یک از نتایج مشخصات آن ملک بصورت کامل نمایش داده می شود.

  اگر با صفحه جستجوی ملک آشنایی ندارید جهت آشنایی از نحوه استفاده آن می توانید راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهییه شده است را مشاهد فرمایید

  * گزینه قابل سکونت را می تونید بعد از انتخاب کلنگی انتخاب کنید اگر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن در خدمدتون هستیم

  پاسخ دهنده: