خرید کاربری اداری در سهروردی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی نبش هویزه طبقه فوقانی بانک مل..

قیمت کل: ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۲۰ ساله

سهروردی اندیشه ی..

طبقه: ششم زیربنا: ۷۴ خواب: ۲

طبقه: ششم زیربنا: ۶۰ خواب: ۲

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

جداگانه نیزبفروش میرسد- ۶۰ متری موقعیت اداری میباشد

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۴ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱۹ ساله

سهروردی شمالی کوی زمانی ساختمان ایلیا ..

قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

سهروردی شمالی روبروی ابن یمین ب..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

اطلاع دقیق نداشتند- بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی خ برازنده پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی روبروی اداره راهنمائی و رانند..

قیمت کل: ۳,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج فروش با مستاجر

۳۰ مترانباری-بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی خ هویزه ش..

قیمت کل: ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۹ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سهروردی خ برازند..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۵ ساله

سهروردی شمالی ابتدای خ خرم..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۰۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲ قیمت کل: ۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۲۰۵ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی خ اشر..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

سهروردی نرسیده به پالی..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آیفون تصویری چیلر

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی بالاتراز بهشتی خ امامی ..

قیمت کل: ۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی کوی زمانی ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به چهارراه..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۸ ساله

سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین ساخت..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی اسپلیت

بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

سهروردی شمالی خ حسینی ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۴۰ متر ۱۰ خوابه طبقه: زیربنا ۱۳ ساله

سهروردی خ قندی..

قیمت کل: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۶ ساله

سهروردی خ قندی..

قیمت کل: ۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سهروردی شمالی خ عربعلی خ نسترن شرق..

قیمت کل: ۸,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۵ ساله

سهروردی شمالی بین اندیشه دوم ..

زیربنا: ۶۰ خواب: ۲

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز مبله

تابلوخور ۱۰ متر

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۱ ساله

سهروردی شمالی خ عربعلی نبش کوی سیزد..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۴,۰۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور مبله

معاوضه / فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی بین اندیشه دوم و سوم جنب بانک قوا..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی بن ..

قیمت کل: ۴,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی روبروی بانک اقتصاد نوین..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷ ساله

سهرودی شمالی خ زینالی غربی اخت..

قیمت کل: ۶,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۲ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

سهروردی خ صابونچی پلاک ..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲,۹۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات سهروردی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۱۱۰م ۱۲ ساله

سهروردی شمالی خ ابن ی..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

۵۲۲ متربنای مفید

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.