خرید کاربری اداری در سهروردی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی نبش کوی ..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۴۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سهروردی شمالی خ عربعلی خ نسترن شرق..

قیمت کل: ۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۹ ساله

سهروردی شمالی نبش کوچه ن..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت دارای قدرالسهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

۷ اسپیلت

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سهروردی جنوبی ملایری پور نبش سلیمان خاطر..

قیمت کل: ۴,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

ازجهت اطلاع نداشتند

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۱۲ ساله

سهروردی شمالی خ هویزه ش..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۴ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی چهارراه کیهان خ زینالی خ سورن..

قیمت کل: ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده مبله

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی روبروی بانک اقتصاد نوین..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سهروردی خ برازند..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سهروردی جنوبی خ حسام زاده شرقی..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

سهروردی خ پالیزی غربی و..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

سهروردی شمالی روبروی مسجد کوی جهانگ..

قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار سهروردی سنداداری-تجاری قدیمی

سهرودی شمالی نرسیده به سیدخندان روبروی خ ابن ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۴

طبقه: اول زیربنا: ۹۰

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۹۰ متری سندتجاری- ۱۸۰ متری سند اداری میباشد- ۱۲۰ متر دارای قدرالسهم - معاوضه با کلنگی

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۴۰ متر ۱۰ خوابه طبقه: درکل ۱۳ ساله

سهروردی خ ظفر قن..

قیمت کل: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

سهروردی شمالی کوی قرقاول (سلطا..

قیمت کل: ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۶۷ متر ۵ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سهروردی شمالی خ سر..

قیمت کل: ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دارای قدرالسهم-ازتعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی کوی زمانی ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۴ ساله

سهروردی شمالی خ کاووسی فر نرسیده به زینالی..

قیمت کل: ۲,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۵ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ هویزه ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور برق 3 فاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی خ قندی غربی نرسیده ب..

قیمت کل: ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۳ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی بالاترازپالیزی ساخت..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده مبله

همکف مغازه میباشد-دکوراسیون

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی کوچه نیکوق..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سهروردی نرسیده به چهارراه بهشتی ساختمان ب..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۱ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۱۱ ساله

سهروردی شمالی بین اندیشه یکم و دوم برج ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۸,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

سهروردی جنوبی انتهای خ ملک ک ف..

قیمت کل: ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی خ پالیزی پلاک..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

سهروردی شمالی روبروی ابن یمین ب..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

اطلاع دقیق نداشتند- بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

سهروردی جنوبی بن بست نفیسی پلا..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سهروردی جنوبی خ حسام زاده شرقی..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

مستغلات سهروردی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۱۱۰م نوساز

سهروردی شمالی خ پالیزی جنب موسس..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت لابی

در کل یک پارکینگ و یک انباری- زیر بنای مفید ۵۵۰ متر-باهماهنگی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.