خرید کاربری اداری در سهروردی

خرید مستغلات سهروردی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۵۵۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۱۰م نوساز

سهروردی شمالی خ پالیزی جنب موسس..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت لابی

در کل یک پارکینگ و یک انباری- زیر بنای مفید ۵۵۰ متر

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۳ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی بالاترازپالیزی ساخت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده مبله

همکف مغازه میباشد-دکوراسیون

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سهروردی شمالی خ عربعلی خ نسترن شرق..

قیمت کل: ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی روبروی بانک اقتصاد نوین..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۹۵ متر ۵ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سهروردی شمالی بالاترازمط..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۲۰۰ متر ۹ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سهروردی شمالی ابتدای خ خ..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده پارتیشن

دفتر کار سهروردی سند اداری ۴۲ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۹ ساله

سهروردی شمالی خ سورنا نبش زینالی ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت لابی

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

سهروردی شمالی خ پالیزی نبش ..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

سهرودی شمالی روبروی پمپ ب..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۹۵ متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سهروردی شمالی بالاتراز چهارراه ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۸ ساله

سهروردی جنوبی کوی شیرین شرقی ..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

معاوضه / فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی جنوبی نرسیده به مطهری بن بست ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سهروردی شمالی نبش پمپ بنزین کوی تهم..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۷ ساله

سهروردی جنوبی خ ملایری ..

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مستغلات سهروردی دفتر کار سند اداری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۸۰۰م ۲۰ ساله

سهروردی شمالی خ خرمشه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۸ پارکینگ

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰ ساله

سهروردی خ آپادانا نرسیده به بانک پ..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

طبقه: سوم زیربنا: ۱۲۰ خواب: ۲

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۶ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سهروردی شمالی روبروی پمپ ب..

قیمت کل: ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

سهروردی جنوبی انتهای خ ملک ک فرهومند..

قیمت کل: ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سهروردی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۵۵۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۱۰م +۱۱۰م ۱۰ ساله

سهروردی شمالی خ ابن ی..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۹۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سهروردی میدان پالیزی روبروی پارکینگ طب..

قیمت کل: ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سهروردی شمالی خ برازنده پل..

قیمت کل: ۲,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۵ ساله

سهروردی شمالی خ پالیزی غربی..

قیمت کل: ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به ه..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به پا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

سهروردی شمالی جنب پمپ بنزین پلا..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی نبش اشرا..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.