خرید کاربری اداری در سهروردی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

سهروردی شمالی خ حسینی ..

قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم قدیمی

سهروردی جنوبی جنب پمپ بنزین ساخت..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مستغلات سهروردی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۶۰۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۲۰م ۲۲ ساله

سهروردی شمالی کوی نیکو..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۲ ساله

سهروردی شمالی کوی قرقاول (سلطا..

قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۵۵۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۱۰م ۱۰ ساله

سهروردی شمالی خ ابن ی..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۲ متر طبقه: اول ۱۹ ساله

سهروردی شمالی خ کاووسی فر ساختم..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی جنوبی نرسیده به مطهری بن بست ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

سهروردی شمالی جنب پمپ بنزین پلا..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

سهروردی شمالی نبش توپچی ساخت..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

سهروردی شمالی خ زینعلی شرقی نبش هتل ونوس..

قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۵۴۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۰۸م ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ قند..

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۲۰ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیز..

طبقه: واحدها زیربنا: ۹۰ خواب: ۱

زیربنا: ۸۸ خواب: ۲

زیربنا: ۸۵ خواب: ۲

متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت برق 3 فاز

مستغلات سهروردی دفتر کار سند اداری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۸۰۰م ۲۰ ساله

سهروردی شمالی خ خرمشه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۸ پارکینگ

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۵ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ هویزه شرقی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده برق 3 فاز

پارتیشن بندی

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

سهروردی شمالی بالاترازخرمشهر جنب مسجد ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور مبله

انباری داخل واحد

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سهرودی شمالی اندیشه دوم شرقی پل..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی روبروی بانک اقتصاد نوین..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی نبش کوی ..

قیمت کل: ۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۳۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی روبروی کوی کنگوان پل..

قیمت کل: ۵,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سهروردی جنوبی بن بست نفیسی پلا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار سهروردی سنداداری-تجاری قدیمی

سهرودی شمالی نرسیده به سیدخندان روبروی خ ابن ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۴

طبقه: اول زیربنا: ۹۰

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم فروخته میشود

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۹۰ متری سندتجاری- ۱۸۰ متری سند اداری میباشد- ۱۲۰ متر دارای قدرالسهم

دفتر کار سهروردی سند اداری ۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

سهروردی شمالی خ خلیل حسینی کوی مر..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۲۰۲ متر ۸ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سهروردی جنوبی نرسیده به مطهری طبقه فوقانی بانک اقتصاد..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ زینعلی شرقی پلا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

مبله

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.