خرید کاربری اداری در سهروردی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۶ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۴ ساله

سهروردی شمالی خ کاووسی فر نرسیده به زینالی..

قیمت کل: ۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۸ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی بن بست جه..

قیمت کل: ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

از واحد اطلاع نداشتند

آرایشگاه سهروردی ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم

سهروردی شمالی بالاترازمطهری بین باغ و آز..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت پکیج

انباری مشاع-کلیه تجهیزات آرایشگاه زنانه

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۱ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سهروردی شمالی خ سور..

قیمت کل: ۳,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

مستغلات سهروردی دفتر کار سند اداری ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۵۵۰ متر - متراژها: ۳ * ۱۱۰م +۱۱۰م +۱۱۰م ۲۰ ساله

سهروردی شمالی خ پالی..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۳ متر ۵ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی بالاترازپالیز..

قیمت کل: ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده مبله

همکف مغازه میباشد

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

سهروردی جنوبی نرسیده به تختی ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۵ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

سهرودی شمالی روبروی پمپ ب..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سهروردی شمالی خ برازنده پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۲۰۲ متر ۸ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سهروردی جنوبی نرسیده به مطهری طبقه فوقانی بانک اقتصاد..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۵ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ هویزه شرقی پل..

قیمت کل: ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده برق 3 فاز

پارتیشن بندی

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نرسیده به پالیزی پ..

قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک شده قدیمی

سهروردی کوی اشراق..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

سهروردی شمالی خ حسینی ..

قیمت کل: ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سهروردی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط با اختلاف سطح زیربنای کل: ۱,۳۱۰م ۸ ساله

سهروردی شمالی خ هویزه غر..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

۱۸۵ متر همکف تجاری- ۹ واحد اداری-ازمساحت زمین اطلاع نداشتند-درکل ۱۰ واحد

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۴۹۰ متر - متراژها: ۵ * ۹۸م ۱۰ ساله

سهروردی شمالی خ ابن ی..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی بین بهشتی و هویزه پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مورد ۲ واحدی

معاوضه / فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی جنوبی نرسیده به مطهری بن بست ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سهرودی شمالی اندیشه دوم شرقی پل..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۴,۲۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۳ ساله

سهروردی شمالی جنب پمپ بن..

قیمت کل: ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: همکف ۳۰ ساله

سهروردی شمالی بالاترازخرمشهر جنب مسجد ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

انباری داخل واحد

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سهروردی شمالی میدان پال..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۲ متر طبقه: اول ۱۹ ساله

سهروردی شمالی خ کاووسی فر ساختم..

قیمت کل: ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۰ ساله

سهروردی شمالی پائین تراز ابن..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۳۸ مترانباری ادارای

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۶ ساله

سهروردی شمالی نبش توپچی ساخت..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

سهروردی شمالی کوی توپچی جنب قنادی ناتلی..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فروش با مستاجر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.