خرید کاربری اداری در سهروردی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۴ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی چهارراه کیهان خ زینالی خ سورن..

قیمت کل: ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده مبله

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

معاوضه / فروش دفتر کار سهروردی سنداداری-تجاری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی بین اندیشه ۲ و ۳ جنب بانک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

سرقفلی

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی بالاتراز بهشتی خ امامی ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سهروردی خ برازند..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

سهروردی شمالی خ حسینی ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری مبله

معاوضه / فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۴ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی جنوبی نرسیده به مطهری بن بست ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۱ ساله

سهروردی شمالی خ عربعلی نبش کوی سیزد..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور مبله

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۴۰ متر ۱۰ خوابه طبقه: زیربنا ۱۳ ساله

سهروردی خ قندی..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۵ ساله

سهروردی شمالی خ خلیل حسینی کوی ..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت پکیج مبله

بازدید با هماهنگی

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۲ متر ۲ خوابه طبقه: ششم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی خ هویزه ش..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سهروردی جنوبی خ حجا..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۵ ساله

سهروردی شمالی خ زینالی غربی نبش..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

واحدشمالی

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

سهروردی خ صابونچی پلاک ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۹ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سهروردی خ برازند..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج فروش با مستاجر

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

سهروردی شمالی جنب پمپ بنزین ساختم..

قیمت کل: ۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل باز سازی شده

موقعیت تجاری

معاوضه / فروش دفتر کار سهروردی سنداداری-تجاری قدیمی

سهرودی شمالی نرسیده به سیدخندان روبروی خ ابن ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۴

طبقه: اول زیربنا: ۹۰

متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۹۰ متری سندتجاری- ۱۸۰ متری سند اداری میباشد- ۱۲۰ متر دارای قدرالسهم - معاوضه با کلنگی

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۶ ساله

سهروردی شمالی خ برازن..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دارای ۷۰ مترسوئیت

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی روبروی بانک اقتصاد نوین..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۴ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی خ هویزه شرقی پلاک ۱۸ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۲ طبقه پارکینگ-ازتعداد کل واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

سهروردی شمالی کوی توپچی جنب قنادی ناتلی..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به ه..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۳۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

سهروردی نرسیده به خ قندی روبروی ک ..

قیمت کل: ۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۵ متر طبقه: دوم قدیمی

سهروردی نرسیده به میدان پا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

۵۸ متر انبار اداری - دارای قدرالسهم

معاوضه / فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۰۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نرسیده به پالیزی ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۶۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی روبروی اداره راهنمائی و رانند..

قیمت کل: ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

۳۰ مترانباری-بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

سهروردی شمالی روبروی ابن یمین ب..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

اطلاع دقیق نداشتند- بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

مستغلات سهروردی دفتر کار سند اداری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد زیربنای کل: ۸۰۰م ۲۰ ساله

سهروردی شمالی خ خرمشه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

۸ پارکینگ

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی کوی زمانی ..

قیمت کل: ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی بالاتراز مطهری روبروی پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.