خرید کاربری اداری در سهروردی

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۷ متر ۵ خوابه طبقه: سوم ۱۷ ساله

سهروردی شمالی خ عربعلی خ نسترن شرق..

قیمت کل: ۶,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

سهروردی جنوبی انتهای خ ملک ک فرهومند..

قیمت کل: ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۶۰ متر ۵ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی بالاتر از پمپ بنزین پ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۴۰ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی آپادانا خ خرمشهر ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۷۶ متر قدرالسهم

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

سهروردی شمالی خ پالیزی نبش ..

قیمت کل: ۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی نبش اشرا..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۷۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۳ ساله

سهروردی شمالی خ حسینی ..

قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۶ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نرسیده به میدان پالیزی نبش کوی ..

قیمت کل: ۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سهروردی جنوبی خ حسام زاده شرقی..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نرسیده به پالیزی نبش کوی اشراق..

قیمت کل: ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۴ متر ۶ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

سهروردی شمالی چهارراه کیهان خ زینالی خ سورن..

قیمت کل: ۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور باز سازی شده مبله

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به ه..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲۰ ساله

سهرودی شمالی اندیشه دوم شرقی پل..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار سهروردی سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ زینعلی شرقی پلا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

مبله

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۳۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی نبش ملایری پور سا..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت پکیج

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری ۹۵ متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

سهروردی شمالی بالاتراز چهارراه ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

سهروردی خیابان هویز..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۶۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سهروردی شمالی نبش پمپ بنزین کوی تهم..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۳۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

سهروردی شمالی روبروی کوی کنگوان پل..

قیمت کل: ۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۱۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به پا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

فروش دفتر کار سهروردی سند اداری ۷۶ متر طبقه: زیرهمکف ساله

سهروردی شمالی اپادانا مهناز نبش نیلوفر..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نرسیده به پالیزی ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی خ برازنده پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار سهروردی سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

سهروردی جنوبی خ حسام زاده شرقی..

قیمت کل: ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری ۶۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی شمالی نبش هویزه شرقی طبقه فوقانی بان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ آسانسور اسپلیت

خرید دفتر کار سهروردی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد زیربنای کل: ۵۵۰م ۱۳ ساله

سهروردی خ قندی..

قیمت کل: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار سهروردی سند اداری مستغلات تفکیک شده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۵۵۰ متر - متراژها: ۵ * ۱۱۰م ۱۰ ساله

سهروردی شمالی خ ابن ی..

قیمت کل: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار سهروردی سند اداری ۱۲۵ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

سهروردی شمالی خ هویزه ..

قیمت کل: ۶,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور برق 3 فاز

دفتر کار سهروردی سند اداری ۸۵ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

سهروردی جنوبی بن بست نفیسی پلا..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.