خرید کاربری اداری در نارمک

خرید دفتر کار نارمک سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نارمک نرسیده به هفت حوض خ شهید آقائی ساخت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار نارمک سند اداری ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نارمک هفت حوض خ کیانی ثابت مج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار نارمک سند اداری ۶۸ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

نارمک جنب مترو قدک ساختمان پا..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت

فروش با مستاجر

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نارمک میدان هفت حوض کوچه..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

خرید دفتر کار نارمک سند اداری

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نارمک میدان نبوت خ مصطفوی جنوبی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار نارمک سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

نارمک بین مهر و مدائن پلاک..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۰۹ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۲۰ ساله

نارمک هفت حوض کوی عظیمی..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت

بازدید با هماهنگی از ساعت ۱۲

دفتر کار نارمک سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

نارمک بین دردشت وباقری پاساژ ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۳,۸۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت مبله

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۱۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نارمک ضلع شمالی شرقی جنب مجتع ایده آل بن ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ملک روی مغازه واقع شده

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲ ساله

نارمک تقاطع دردشت و یعقو..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز داکت اسپلیت

۶۰ متر انباری که جداگانه محاسبه میشود

فروش دفتر کار نارمک سنداداری-تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: درکل قدیمی

نارمک بین خ سمنگان و سامان پلا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۸۶ مترتجاری

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نارمک میدان هفت حوض پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۲۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نارمک میدان هفت حوض ضلع شمال شرقی میدان ک..

قیمت کل: ۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مناسب آژانس هواپیمایی-شرکتهای معتبر

دفتر کار نارمک سند اداری ۷۹ متر طبقه: اول ۱۰ ساله

نارمک گلشن دوست پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

دفتر کار نارمک سند اداری ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نارمک هفت حوض خ آیت خ کیانی ثابت(وحیدشرقی)مجتمع ت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار نارمک سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

نارمک هفت حوض خ وحیدغربی پاس..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه با آپارتمان مسکونی

دفتر کار نارمک سند اداری ۸۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

نارمک تقاطع آیت ودماوند روبروی سینما ماندانا جنب ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور پکیج

دفتر کار نارمک سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۱۵۲ متر - متراژها: ۱ * ۷۶م +۷۶م قدیمی

نارمک چهارراه سرسبز نرسیده به هفت حوض ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۰۱ مترتجاری

دفتر کار نارمک سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

نارمک هفت حوض رضوان شرقی خ ابراهی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تابلوخور

دفتر کار نارمک سند اداری ۳۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ساله

نارمک چهارراه سرسبز..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

از سن بنا اطلاع نداشتند

فروش دفتر کار نارمک سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نارمک نرسیده به هفت حوض خ شهید آقائی ساخت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۱۷ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نارمک کوچه سجا..

قیمت کل: ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

دفتر کار نارمک سند اداری ۷۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

نارمک چهارراه سرسبز ساختمان شمالی پ..

قیمت کل: ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۸۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار نارمک سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

نارمک جنب مترو فدک مج..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

دفتر کار نارمک سند اداری ۵۸ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

نارمک دردشت ایستگاه مدرسه پلا..

قیمت کل: ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده فلت

موقعیت تجاری میباشد

خرید دفتر کار نارمک سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نارمک نرسیده به هفت حوض خ شهید آقائی ساخت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار نارمک سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۱۵۲ متر - متراژها: ۱ * ۷۶م +۷۶م قدیمی

نارمک چهارراه سرسبز نرسیده به هفت حوض ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۰۱ مترتجاری

دفتر کار نارمک سنداداری-تجاری ۱۰۰ متر ۲ خوابه طبقه: درکل قدیمی

نارمک بین خ سمنگان و سامان پلا..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۸۶ مترتجاری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نارمک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نارمک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.