خرید کاربری اداری در نارمک

خرید دفتر کار نارمک سند اداری ۱۲۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نارمک میدان هفت حوض ضلع شمال شرقی میدان ک..

قیمت کل: ۴,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مناسب آژانس هواپیمایی-شرکتهای معتبر

دفتر کار نارمک سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

نارمک چهارراه تلفنخانه جنب بانک..

قیمت کل: ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۷ ساله

نارمک میدان نبوت کوی سجاد ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده تابلو خور

دفتر کار نارمک سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نارمک نرسیده به هفت حوض خ شهید آقائی ساخت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار نارمک سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

نارمک چهارراه تلفنخانه جنب بانک مسک..

قیمت کل: ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت درب ضد سرقت

خرید دفتر کار نارمک سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

نارمک خ هفت حوض نبش آیت مجتم..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار نارمک سند اداری ۳۳ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۲۰ ساله

نارمک بالاتر از هفت حوض نبش کیانی ثاب..

قیمت کل: ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار نارمک سند اداری ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۵ ساله

نارمک هفت حوض خ آیت خ کیانی ثابت(وحیدشرقی)مجتمع ت..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار نارمک سند اداری ۵۸ متر طبقه: زیرهمکف قدیمی

نارمک دردشت ایستگاه مدرسه پلا..

قیمت کل: ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده فلت

موقعیت تجاری میباشد

دفتر کار نارمک سند اداری ویلا یک طبقه ۶۰ متر طبقه: زیربنا قدیمی

نارمک خ آیت شمالی بالاتراز س..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

از طول براطلاع نداشتند

فروش دفتر کار نارمک سند اداری ۹۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف قدیمی

نارمک چهارراه سرسبز بالاترازمترو پ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار نارمک سند اداری ۷۶ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

نارمک بین دردشت وباقری پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت مبله

دفتر کار نارمک سند اداری ۸۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

نارمک تقاطع آیت ودماوند روبروی سینما ماندانا جنب ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور پکیج

خرید دفتر کار نارمک سند اداری

دفتر کار نارمک سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

نارمک بالاتر از هفت حوض نبش خ فاطمی طبقه فوقا..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

نیاز به بازسازی

دفتر کار نارمک سند اداری ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

نارمک بالاترازمیدان هفت حوض خ حسین فاطم..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار نارمک سند اداری ۳۲ متر ۱ خوابه طبقه: هفتم ۱۰ ساله

نارمک هفت حوض پلاک هن..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۶۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور

دفتر کار نارمک سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

نارمک نبش خ لادن میدان ۴۴ پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲۵ مترانباری

دفتر کار نارمک سند اداری ۳۳ متر ۱ خوابه طبقه: ششم ۲۵ ساله

نارمک بالاتر ازمیدان هفت حوض خ کیانی مجت..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۱۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار نارمک سند اداری ۱۰۵ متر ۴ خوابه طبقه: سوم قدیمی

نارمک ضلع شمال شرقی میدان هفت حوض ب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

درحال بازسازی-معاوضه با ملک ویلایی

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۲۶ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نارمک ضلع شمال شرقی میدان هفت حوض کوی اما..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه / فروش دفتر کار نارمک سند اداری ۵۳ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱۴ ساله

نارمک بالاترازمیدان هفت حوض کوی کیانی سا..

قیمت کل: ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه با آپارتمان موقعیت اداری درمنطقه پونک-یوسف آباد

دفتر کار نارمک سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱ ساله

نارمک خ آیت خ چمن غر..

قیمت کل: ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

دفتر کار نارمک سند اداری ساله

نارمک ضلع شرقی میدان هفت حوض ..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۵۶

طبقه: دوم زیربنا: ۸۸ خواب: ۳

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

از سن بنا وجهت ملک اطلاع نداشتند

دفتر کار نارمک سند اداری قدیمی

نارمک ضلع شمال شرقی میدان هفت حوض کوی اما..

قیمت کل: ۲,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار نارمک سند اداری ۲۵ ساله

نارمک بالاترازمیدان هفت حوض خ حسین فاطم..

قیمت کل: ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار نارمک سند اداری دارای مغازه ۳۰ ساله

نارمک خ آیت بالاتر از چهارراه سرسبز ای..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دارای ۳۰ مترتجاری در ۲ باب

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۶ ساله

نارمک خ آیت نرسیده به تقاطع د..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور اسپلیت برق 3 فاز دوربین مداربسته

انباری داخل واحد

دفتر کار نارمک سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

نارمک رضوان شرقی نرسیده به..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

باکمیسیون کامل-درحال حاضر املاک است

دفتر کار نارمک سند اداری ۱۲۳ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

نارمک میدان نبوت خ جانبازان شرقی پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

۲ پارکینگ

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در نارمک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در نارمک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.