خرید کاربری اداری در منطقه چهار شهرداری

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۱ متر طبقه: اول نوساز

تهرانپارس فلکه اول نبش ک پروین مجتمع تجاری اداری ..

قیمت کل: ۲,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار نظام آباد شمالی سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم نوساز

نظام آبادشمالی روبروی مترو فدک مجتمع تجا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار حسین آباد سند اداری ۴ ساله

حسین آباد خ صفامنش کوی عیسی بیگی..

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۵۰

زیربنا: ۱۱۴

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار فرجام غربی سند اداری ۵۷ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

فرجام غربی چهار راه خاور خ حیدر خانی شمال..

قیمت کل: ۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

بنی هاشم شمالی روبروی خ خسروآبادی س..

قیمت کل: ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

تهرانپارس خیابان ۱۵۲ شرقی بین اخوت و پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

مستغلات بنی هاشم تفکیک شده دارای مغازه ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۴۵۰ متر - متراژها: ۲ * ۱۵۰م +۱۵۰م قدیمی

بنی هاشم سه راه پرتوی کوی شهباز پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۰ مترتجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۳۳ متر طبقه: دوم نوساز

تهرانپارس خ ۱۳۶ شرقی ساختمان سیل..

قیمت کل: ۴,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

میدان هروی بعداز مرکز خرید گلستان ..

قیمت کل: ۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶ ساله

میدان هروی جنب مرکز خرید گلستان پل..

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پاسیو ۱۵ مترنورگیرمسقف

فروش دفتر کار تهرانپارس سند اداری نوساز

تهرانپارس فلکه اول نبش خ پروین و دماوند..

طبقه: ششم زیربنا: ۷۵ قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: هفتم زیربنا: ۷۵ قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۴ ساله

تهرانپارس فلکه اول نرسیده به میدان پروین س..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۳ قیمت کل: ۴,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۷۶ قیمت کل: ۲,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت لابی

کلیدنخورده

دفتر کار تهرانپارس سند اداری مستغلات تفکیک نشده ۵ ط تک واحدی درکل ۵ واحد ۱۳۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۲۶۰م +۲۶۰م نوساز

تهرانپارس فلکه دوم نرسیده به مترو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار تهرانپارس سنداداری-تجاری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

تهرانپارس ۱۵۴ شرقی پلاک ۲۴ وا..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار بنی هاشم سند اداری ۶۵ متر طبقه: پنجم ۱ ساله

بنی هاشم شمالی میدان بنی هاشم جنب کوی لاله مجتمع تج..

قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

خرید دفتر کار نارمک سند اداری ۴۶ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

نارمک بالاترازمیدان هفت حوض خ حسین فاطم..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۳۹ متر طبقه: ششم نوساز

تهرانپارس بالاتر از سه راه تهرانپارس ب..

قیمت کل: ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

هروی خ موسوی مجتمع ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

۲ پارکینگ- ۴ لاین آسانسور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

تهرانپارس سه راه تهرانپارس ضلع جنوب شرقی س..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مستغلات شهید عراقی تفکیک نشده دارای مغازه ۴ ط ۲ واحدی درکل ۸ واحد ۱۴۴۰ متر - متراژها: ۸ * ۱۸۰م نوساز

پاسداران شهید عراقی نرسیده به بوستان دوم..

قیمت کل: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

۵۶۰ مترتجاری

فروش دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۰ متر طبقه: اول نوساز

تهرانپارس بلوار پروین تقاطع دماوند مج..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

۴ لاین اسانسور- بازدید با هماهنگی

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری

دفتر کار تهرانپارس سند اداری نوساز

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی پلاک ..

زیربنا: ۶۸ قیمت کل: ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۷۲ قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

مرحله اسکلت- تحویل سال ۱۴۰۱

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در منطقه چهار شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در منطقه چهار شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.