خرید کاربری اداری در میدان هروی

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

هروی وفامنش نبش خ آزادی پلاک..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۱,۶۶۶,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فروش با مستاجر

۲ پارکینگ

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

میدان هروی خ وفامنش پل..

قیمت کل: ۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ- ۱۹ مترانباری

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

هروی خ وفامنش ساختمان ارگ ..

قیمت کل: ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

هروی میدان شریفی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۳ ساله

میدان هروی وفامنش نرسیده به میدان حسین آبا..

طبقه: چهارم زیربنا: ۶۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۶۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۹۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

هرواحد ۲ پارکینگ

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری ۳ ساله

هروی خ وفامنش خ نبش خ شمس طایفه پل..

زیربنا: ۹۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بازدید با هماهنگی- تماس فقط از ۹ الی ۱۷ -درصورت داشتن مشتری تماس گرفته شود

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

هروی بالاتر از میدان نبش خ آزادی ساخت..

قیمت کل: ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

هروی خ وفامنش پلاک..

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

هروی نبش میدان حسین آباد ساختمان مهدی طبقه (..

قیمت کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

پاسداران هروی وفامنش نبش خ آزادی پ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۱,۶۶۶,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فروش با مستاجر

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم نوساز

هروی خ وفامنش نبش ک سالمندان پل..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۹۵ متر طبقه: پنجم نوساز

میدان هروی ضلع شرقی میدان مجتمع ه..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

هروی بالاتر از میدان نبش خ آزاد..

قیمت کل: ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶ ساله

میدان هروی جنب مرکزخریدگل..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت مبله

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

هروی خ وفامنش نبش خ آزادی برج ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

میدان هروی خ آزادی ساختمان..

قیمت کل: ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

۲ پارکینگ

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

میدان هروی خ وفامنش پلاک ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

۲ طبقه تجاری

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

هروی نرسیده به میدان شریفی ساختمان مینورا..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶ ساله

میدان هروی جنب مرکز خرید گلستان پل..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پاسیو ۱۵ مترنورگیرمسقف

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

هروی خ وفامنش پلاک هن..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

هروی تقاطع وفامنش و آزادی پلا..

قیمت کل: ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فروش با مستاجر

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

میدان هروی بعداز مرکز خرید گلستان ..

قیمت کل: ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

هروی خ موسوی مجتمع ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

۲ پارکینگ- ۴ لاین آسانسور

مغازه میدان هروی ۱۰۰ متر طبقه: اول بر: ۱۴ متر

هروی گلستان ۵ پاساژ گلست..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی در ۳ دهنه

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۲۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

میدان هروی جنب مرکز خرید گلستان پل..

متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میدان هروی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میدان هروی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.