خرید کاربری اداری در میدان هروی

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری ۹۵ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

میدان هروی وفامنش نرسیده به میدان حسین آبا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۴ ساله

هروی نبش آزادی پل..

قیمت کل: ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۶,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

هروی میدان شریفی..

قیمت کل: ۱۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

هروی وفامنش نبش خ آزادی پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فروش با مستاجر

۲ پارکینگ

دفتر کار میدان هروی مناسب کار ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

میدان هروی خ گلز..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

میدان هروی خ گلز..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۵۷ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

هروی خ وفامنش پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور پکیج

۲ پارکینگ

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۹۲ متر طبقه: پنجم نوساز

میدان هروی نرسیده به شمس آباد هدیش مال ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۸۳ متر طبقه: ششم نوساز

میدان هروی خ آزادی پلاک ..

قیمت کل: ۸,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری فلت

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

میدان هروی خ موسوی مجتمع ادا..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

فروش دفتر کار میدان هروی سند اداری ۵۹ متر طبقه: هفتم نوساز

میدان هروی خ موسوی مجت..

قیمت کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج فلت

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

هروی خ موسوی مجتمع اداری..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

هروی خ گلزار..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۱۴ متر طبقه: سوم ۴ ساله

هروی خ وفامنش بالاتر از میدان حسین آباد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

میدان هروی خ وفامنش پل..

قیمت کل: ۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ- ۱۹ مترانباری

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

هروی خ وفامنش ساختمان ارگ ..

قیمت کل: ۱۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۳ ساله

هروی خ وفامنش خ نبش خ شمس طایفه پل..

زیربنا: ۹۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۶۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

بازدید با هماهنگی- تماس فقط از ۹ الی ۱۷ -درصورت داشتن مشتری تماس گرفته شود

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۵۸ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

هروی خ وفامنش پلاک..

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۵۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

هروی نبش میدان حسین آباد ساختمان مهدی طبقه (..

قیمت کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

پاسداران هروی وفامنش نبش خ آزادی پ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۱,۶۶۶,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فروش با مستاجر

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم نوساز

هروی خ وفامنش نبش ک سالمندان پل..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۹۵ متر طبقه: پنجم نوساز

میدان هروی ضلع شرقی میدان مجتمع ه..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۰۴ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

هروی بالاتر از میدان نبش خ آزاد..

قیمت کل: ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶ ساله

میدان هروی جنب مرکزخریدگل..

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت مبله

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

هروی خ وفامنش نبش خ آزادی برج ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

میدان هروی خ آزادی ساختمان..

قیمت کل: ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

۲ پارکینگ

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

میدان هروی خ وفامنش پلاک ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

۲ طبقه تجاری

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

هروی نرسیده به میدان شریفی ساختمان مینورا..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میدان هروی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میدان هروی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.