خرید کاربری اداری در میدان هروی

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶ ساله

میدان هروی جنب مرکزخریدگل..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت مبله

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

پاسداران هروی وفامنش نبش خ آزادی پ..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فروش با مستاجر

۲ پارکینگ

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۷۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

میدان هروی خ آزادی ساختمان..

قیمت کل: ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

۲ پارکینگ

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

هروی خ وفامنش نبش خ آزادی برج ..

قیمت کل: ۴,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۳ ساله

میدان هروی خ وفامنش پلاک ..

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

۲ طبقه تجاری

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

هروی نرسیده به میدان شریفی ساختمان مینورا..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶ ساله

میدان هروی جنب مرکز خرید گلستان پل..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

پاسیو ۱۵ مترنورگیرمسقف

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

هروی خ وفامنش پلاک هن..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم نوساز

هروی تقاطع وفامنش و آزادی پلا..

قیمت کل: ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فروش با مستاجر

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۲۵ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

میدان هروی بعداز مرکز خرید گلستان ..

قیمت کل: ۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

فروش دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲ ساله

هروی خ موسوی مجتمع ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

۲ پارکینگ- ۴ لاین آسانسور

مغازه میدان هروی ۱۰۰ متر طبقه: اول بر: ۱۴ متر

هروی گلستان ۵ پاساژ گلست..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی در ۳ دهنه

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶ ساله

میدان هروی جنب مرکز خرید گلستان پل..

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۸۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۵۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۶ ساله

میدان هروی جنب مرکزخریدگل..

زیربنا: ۸۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۲۵ خواب: ۳ قیمت کل: ۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۵۶ خواب: ۲ قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۴ ساله

هروی جنب پاساژ هروی س..

قیمت کل: ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت فروش با مستاجر

خرید دفتر کار میدان هروی سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۹ ساله

هروی خ موسوی جنب مجتمع هرو..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آسانسور

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۰۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

هروی خ وفامنش مجتمع تجار..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

آژانس هواپیمائی فعال-دیزاین شده

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳ ساله

هروی جنب هروی سنتر پلاک ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۰۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

پاسداران میدان هروی جنب پاساژ پ..

قیمت کل: ۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۲ ساله

هروی خ وفامنش نبش خ آزادی ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت پارتیشن

مناسب آژانس هواپیمائی

فروش دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

هروی میدان ملت خ فضلعلی بیک طبقه ..

قیمت کل: ۳,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار میدان هروی سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم نوساز

پاسداران میدان هروی خ وفامنش نبش خ آزاد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

مشارکت / فروش دفتر کار میدان هروی سند اداری ۱۰۵ متر طبقه: اول ۶ ساله

هروی خ وفامنش مجتمع تجار..

متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

آژانس هواپیمائی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در میدان هروی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در میدان هروی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.