خرید کاربری اداری در شمس آباد

خرید دفتر کار شمس آباد سند اداری ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

شمس آبادمیدان بهشتی خ ر...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج درب ضد سرقت

خرید دفتر کار شمس آباد سند اداری

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۹ ساله

شمس آباد خ ریحانی نبش ا...

طبقه: سوم زیربنا: ۹۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۹۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۱۲۴ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۵ ساله

شمس آباد میدان ملت خ قلیچ خ...

قیمت کل: ۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۸ ساله

شمس آباد خ ریحانی نبش ا...

طبقه: سوم زیربنا: ۹۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۹۵ خواب: ۲ قیمت کل: ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

شمس آباد میدان ملت خ قلیچ خانی ...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۲,۳۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار شمس آباد سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۷ ساله

شمس آباد میدان ملت قلیچ خانی ...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

بارتیشنبندی ۶ اتاق

خرید دفتر کار شمس آباد سند اداری

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۱۳۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

شمس آباد میدان ملت خ قلیچ خانی ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۱۲۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

شمس آباد میدان ملت ابتدای قلیچ خا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

با تجهیزات کامل آرایشگاه زنانه

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

شمس آباد خ ریحانی نبش ا...

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۸ ساله

شمس آباد خ ریحانی نبش ا...

طبقه: سوم زیربنا: ۹۵ خواب: ۲

طبقه: دوم زیربنا: ۹۵ خواب: ۲

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار شمس آباد سند اداری ۱۲۷ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

شمس آباد میدان ملت ابتدای قلیچ خا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

با تجهیزات کامل آرایشگاه زنانه

خرید دفتر کار شمس آباد سند اداری

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

شمس آباد خ ریحانی نبش ا...

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

شمس آباد خ ریحانی نبش ا...

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

شمس آباد میدان شر...

قیمت کل: ۹,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۹۶ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۹ ساله

شمس آبادمیدان بهشتی خ ر...

قیمت کل: ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار شمس آباد سند اداری ۹۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

شمس آباد خ ریحانی نبش ا...

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

مستغلات شمس آباد دفتر کار سند اداری ۱,۸۰۰م - ۴ ط ۱۵ ساله

شمس آباد بلواربیژن میدا...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

درحال حاضر مدرسه میباشد

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

شمس آباد خ ریحانی نبش ا...

قیمت کل: ۵,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۱۳۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

شمس آباد نرسیده به مید...

قیمت کل: ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور داکت اسپلیت

دفتر کار شمس آباد سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

شمس آباد میدان ملت خ ...

قیمت کل: ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور پکیج

فروش دفتر کار شمس آباد سند اداری ۵ ساله

شمس آباد بالاترازمیدان بهشتی نب...

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۲ خواب: ۳ قیمت کل: ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۱۳۲ خواب: ۳ قیمت کل: ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج پارتیشن

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در شمس آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در شمس آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.