خرید کاربری اداری در تهرانپارس

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

تهرانپارس خ رشید نبش ۱۶۸ غر..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: ششم نوساز

تهرانپارس بالاتراز سه راه برج ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۵ مترانباری

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

تهرانپارس فلکه اول ابتدای خ گلب..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تابلو خور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

تهرانپارس فلکه اول بالاتر از چهارراه ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۴۵ متر سندی

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۲ ساله

تهرانپارس خ استخر خ بوستان دوم پل..

طبقه: اول زیربنا: ۷۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۷۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

شرایط قسطی

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۹۷ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تهرانپارس فرجام نرسیده به فل..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل پکیج

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۳ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۴ ساله

تهرانپارس فلکه اول ابتدای خ گلب..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تابلو خور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

تهرانپارس خیابان ۱۵۲ شرقی بین اخوت و پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تهرانپارس فلکه دوم پاساژ پارسیان ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۰ متر طبقه: ششم نوساز

تهرانپارس فلکه اول نرسیده به پروین پ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج فلت

فروش دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۲ ساله

تهرانپارس فلکه اول خ پروین ساختمان س..

طبقه: دوم زیربنا: ۹۳ قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۴ قیمت کل: ۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت فلت

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

تهرانپارس سه راه تهرانپارس ضلع جنوب شرقی س..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

تهرانپارس بلوارپروین بین ۲ / ۱۷۶ ومقدس..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

همکف تجاری میباشد

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

تهرانپارس فلکه اول خ ۱۵۲ شرقی..

قیمت کل: ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار تهرانپارس سند اداری نوساز

تهرانپارس فلکه اول نبش خ پروین و دماوند..

طبقه: هفتم زیربنا: ۷۵

طبقه: ششم زیربنا: ۷۵

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۱۸ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۴ شرقی پل..

قیمت کل: ۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۶۰ متر بالکن

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۹۵ متر طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تهرانپارس فلکه دوم پاساژ پا..

قیمت کل: ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۳ متر ۲ خوابه طبقه: سوم قدیمی

تهرانپارس خ ۱۵۲ شرقی جنب سفره خانه قن..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری باز سازی شده

قدرالسهم-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار تهرانپارس سند اداری نوساز

تهرانپارس فلکه اول خ ۱۳۶ شرقی نبش دماوند..

زیربنا: ۱۳۰ متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۹۰ متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: واحدها زیربنا: ۸۰ متری: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت لابی

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۳۳ متر طبقه: دوم نوساز

تهرانپارس خ ۱۳۶ شرقی ساختمان سیل..

قیمت کل: ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

فروش دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۱ متر طبقه: اول نوساز

تهرانپارس فلکه اول نبش ک پروین مجتمع تجاری اداری ..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۹ متر ۲ خوابه طبقه: ۱۲ ۱۰ ساله

تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم بین ۲۱۶ و ۲۱۸ غربی..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت مبله

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۳ ساله

تهرانپارس فلکه اول بلوار قانع خ پروین نبش ۱۳۳ شرقی و د..

طبقه: دوم زیربنا: ۶۰ قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۳ قیمت کل: ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت فلت

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

تهرانپارس باقری بین رسالت و فرجام سا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در تهرانپارس آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در تهرانپارس شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.