خرید کاربری اداری در تهرانپارس

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۹۳ متر طبقه: دوم نوساز

تهرانپارس خ ۱۳۶ شرقی ساختمان سیل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۲۰ ساله

تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم نبش ۱۸۴ شرقی..

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰

طبقه: دوم زیربنا: ۲۰۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور فلت

از تعداد کل واحد ها اطلاع نداشتند

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

تهرانپارس باقری بین رسالت و فرجام سا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۳ ساله

تهرانپارس فلکه اول بلوار قانع خ پروین نبش ۱۳۳ شرقی و د..

طبقه: دوم زیربنا: ۶۰ قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: پنجم زیربنا: ۸۳ قیمت کل: ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت فلت

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

تهرانپارس فلکه اول خ ۱۵۲ شرقی..

قیمت کل: ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

تهرانپارس خ رشید نبش ۱۶۸ غربی(م..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

کمیسیون کامل

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۶ ساله

تهرانپارس فلکه اول بالاتر از چهارراه ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۴۵ متر سندی

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۰ متر طبقه: سوم ۱۰ ساله

تهرانپارس فلکه دوم پاساژ پار..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور چیلر فلت

۳ طبقه تجاری-از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار تهرانپارس سند اداری نوساز

تهرانپارس فلکه اول خ ۱۳۶ شرقی نبش دماوند..

طبقه: دوم زیربنا: ۸۵ قیمت کل: ۴,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: چهارم زیربنا: ۱۳۰ قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت لابی

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۰ متر طبقه: پنجم نوساز

تهرانپارس فلکه اول نبش خ پروین و دماوند..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

فروش دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۰ ساله

تهرانپارس فلکه اول خ ۱۵۲ شرقی پل..

طبقه: سوم زیربنا: ۵۸ خواب: ۱

طبقه: چهارم زیربنا: ۵۸ خواب: ۱

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

باکمیسیون کامل

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۷ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تهرانپارس فلکه دوم پاساژ پارسیان ..

قیمت کل: ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری مستغلات تفکیک شده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳۰۰ متر - متراژها: ۲ * ۱۰۰م +۱۰۰م ۵ ساله

تهرانپارس خ ۱۳۷ بین ۲۰۶ و..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۰۰ متر تجاری

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

تهرانپارس تقاطع رسالت و باقری پل..

قیمت کل: ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

تهرانپارس فلکه دوم مجتمع ..

قیمت کل: ۳,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۴ ساله

تهرانپارس خ رشید نبش ۱۶۸ غر..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۱ متر طبقه: اول نوساز

تهرانپارس فلکه اول نبش ک پروین مجتمع تجاری اداری ..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری فلت

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

تهرانپارس بلوارپروین بین ۲ / ۱۷۶ ومقدس..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

همکف تجاری میباشد

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۲۰ ساله

تهرانپارس بلوار پروین چهارراه سیدالشهدا نبش..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور پکیج

تابلو خور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۹۵ متر طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تهرانپارس فلکه دوم پاساژ پا..

قیمت کل: ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

فروش دفتر کار تهرانپارس مناسب کار ۹۰ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم نوساز

تهرانپارس سه راه تهرانپارس ضلع جنوب شرقی س..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

تهرانپارس خیابان ۱۵۲ شرقی بین اخوت و پ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

معاوضه / فروش دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۵ متر طبقه: اول ۱ ساله

تهرانپارس نبش بلوار پروین ب..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۲ ساله

تهرانپارس خ استخر خ بوستان دوم پل..

طبقه: اول زیربنا: ۷۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: سوم زیربنا: ۷۲ خواب: ۲ قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

شرایط قسطی

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در تهرانپارس آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در تهرانپارس شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.