خرید کاربری اداری در تهرانپارس

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۱۴ ساله

تهرانپارس خ ۱۹۶ بین...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۲ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

تهرانپارس فلکه اول خ ...

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۱,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

تهرانپارس خ رشید نبش ۱ ...

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

کمیسیون کامل

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۰ متر طبقه: هشتم ۴ ساله

تهرانپارس فلکه اول کوچه پروین...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: پنجم ۴۵ ساله

تهرانپارس خ بهار بین خ ۱ ...

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۳۰ متر ۱ خوابه طبقه: هشتم نوساز

تهرانپارس بالاتراز سه...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۱۵ مترانباری

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۰۶ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۰ ساله

تهرانپارس ضلع جنوبی فل...

قیمت کل: ۱۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

از تعداد واحدها اطلاع نداشتند

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

تهرانپارس فلکه دوم مجت...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

معاوضه / فروش دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۰ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم نوساز

تهرانپارس فلکه اول میدان پروین روب...

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

۴ لاین آسانسور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۳۵ متر ۳ خوابه طبقه: همکف ۲ ساله

تهرانپارس خ رشید جن...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

تهرانپارس خ فرجام ب...

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۵ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۵ ساله

تهرانپارس خ رشید نبش ۱ ...

قیمت کل: ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۹۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت پکیج

کمیسیون کامل

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۷ ساله

تهرانپارس خ ۱۹۶ غر...

قیمت کل: ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری مستغلات تفکیک شده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۳۰۰ متر - متراژها: ۲ * ۱۰۰م +۱۰۰م ۵ ساله

تهرانپارس خ ۱۳۷ بین...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۰۰ متر تجاری

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۳۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۳ ساله

تهرانپارس بلوارپروین بین ۲ /...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

همکف تجاری میباشد

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری نوساز

تهرانپارس فلکه اول نبش خ پر...

زیربنا: ۱۱۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۱۰

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۷۵ متر طبقه: چهارم نوساز

تهرانپارس فلکه اول نبش خ پر...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۸۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

تهرانپارس خیابان ۱۵۲ شرقی ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۴۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

تهرانپارس فلکه اول بالاتر از ...

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۶,۶۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار تهرانپارس سند اداری نوساز

تهرانپارس سه راه ت...

طبقه: ۱۴ زیربنا: ۷۳ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۱۴ زیربنا: ۸۳ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: ۱۴ زیربنا: ۶۳ خواب: ۲ قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۳۰ متر طبقه: چهارم نوساز

تهرانپارس فلکه اول خ ۱۳۶ شرق...

قیمت کل: ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج فلت لابی

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

تهرانپارس بین فلکه سوم و چهارم بین ...

قیمت کل: ۳,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت مبله

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۱ ساله

تهرانپارس خ استخر بو...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۳ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

تهرانپارس خ ۱۹۶ شر...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مالک تمایل به رهن دارد

دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۱۰۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم نوساز

تهرانپارس خ ۱۹۶ شرقی بین گیو و ک...

قیمت کل: ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۱,۰۸۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری ۵۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۴ ساله

تهرانپارس ۱۹۶ بین پروین...

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار تهرانپارس سند اداری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در تهرانپارس آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در تهرانپارس شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.