خرید کاربری اداری در ستارخان

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۵۳ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

ستارخان خ شادمهر پلاک..

قیمت کل: ۹,۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری

مستغلات ستارخان دفتر کار سنداداری-تجاری ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۱۸۳ متر - متراژها: ۱ * ۹۰م +۹۳م قدیمی

ستارخان فلکه اول نرسیده به برق ..

قیمت کل: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار ستارخان سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

ستارخان جنب بازار سنتی و بازار ط..

قیمت کل: ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

۳۰ مترانباری

معاوضه / فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۶۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

ستارخان خ سازمان آب روبروی خ اسدی..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

معاوضه با آپارتمان مسکونی-همکف تجاری

دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۵ متر طبقه: دوم ۱۰ ساله

ستارخان بازار سنتی ستارخان ف..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

ستارخان میدان خبرنگار پاساژ آ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

دفتر کار ستارخان سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

ستارخان نبش چهارراه خسرو پلاک..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۵ متر طبقه: دوم ۲۰ ساله

ستارخان بازارسنتی فاز ۴ و..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار ستارخان سند اداری ۲۲ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

ستارخان بازارسنتی فاز یک پلاک..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

پارکینگ مشاع

دفتر کار ستارخان سند اداری مستغلات تفکیک شده ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۱۱۲۲ متر - متراژها: ۵ * ۱۸۷م +۱۸۷م نوساز

ستارخان خ تاکستا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

ستارخان پاساژ سنتی فاز ۵ آپادانا پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت مبله

دفتر کار ستارخان سند اداری ۲۳ متر طبقه: دوم قدیمی

ستارخان خ صحرائی مجت..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فلت

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری

دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۹ ساله

ستارخان خ یادگار امام نبش خ تیموری شرقی..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۸ متر طبقه: دوم ۱۶ ساله

ستارخان نبش خ صحرائی..

قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار ستارخان سند اداری ۳۳ متر طبقه: دوم ۱۳ ساله

ستارخان بازار سنتی ستا..

قیمت کل: ۱,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور آیفون تصویری اسپلیت

دارای سرقفلی اداری

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۷ ساله

ستارخان بین جلال آل احمد و یادگار مرکزخری..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور مبله

دفتر کار ستارخان سند اداری ۲۰۰ متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

ستارخان بالاترازنصرت پلاک ..

قیمت کل: ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت

دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۱ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱۲ ساله

ستارخان نبش چهارراه خسرو مجتمع اداری الماس غرب ورود..

قیمت کل: ۴,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۱۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

ستارخان بلوار تیموری نبش ک آرام پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۸ متر طبقه: دوم ۱۶ ساله

ستارخان نبش خ صحرائی..

قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۸ متر طبقه: دوم ۱۶ ساله

ستارخان روبروی برق آلستوم نبش خ صحرائی مجتم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور اسپلیت فلت

دفتر کار ستارخان سند اداری ۶۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۱ ساله

ستارخان نبش چهارراه خسرو پلاک..

قیمت کل: ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۲۳ متر طبقه: زیرهمکف ۹ ساله

ستارخان خ حبیب الهی خ خارک نبش حسین م..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت

دفتر کار ستارخان سند اداری ۶۴ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲۹ ساله

ستارخان چهارراه خسرو ..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده تابلو خور

دفتر کار ستارخان سند اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

ستارخان خ شادمان خ تیموری شرقی نبش ک..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

با اختلاف سطح

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری ۵۵ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۷ ساله

ستارخان سه راه تهران ویلا برج تهر..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پکیج درب ضد سرقت اطفاء حریق

دفتر کار ستارخان سند اداری ۳۸ متر طبقه: دوم ۳ ساله

ستارخان زیرپل یادگار مرکزخرید پا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: شوفاژ کولر اسپلیت فلت

معاوضه / فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۵ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

ستارخان بازار سنتی ستارخان فا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ستارخان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ستارخان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.