خرید کاربری اداری در ستارخان

معاوضه / فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۶۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۱۸ ساله

ستارخان نرسیده به فلکه اول پاس..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

///بازسازی / با مسگونی

دفتر کار ستارخان سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۹ ساله

ستارخان خ یادگار مجتم..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

تعداد طبقه و واحد اطلاع نداشتند

دفتر کار ستارخان سند اداری ۲۳ متر طبقه: دوم قدیمی

ستارخان خ صحرائی مجت..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فلت

دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

ستارخان خ شادمهر نبش تیموری پلا..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

انباری داخل واحد

دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۳۶ متر ۴ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ستارخان بهبودی ک وا..

قیمت کل: ۳,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

ستارخان نبش چهارراه خسرو ساخت..

قیمت کل: ۳,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۸ ساله

ستارخان نبش خ خسرو مجتمع اداری الم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

۲ / ۵ دانگ از واحد فوق بفروش میرسد

دفتر کار ستارخان سنداداری-تجاری ۸ متر طبقه: اول قدیمی

ستارخان خ کاشانی پور مجتمع تجاری توحید ..

قیمت کل: ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: گاز اسپلیت

دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۴ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۱۹ ساله

ستارخان نبش تهران ویلا برج چشم..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ستارخان سند اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۸ ساله

ستارخان خ شادمان خ تیموری شرقی نبش ک..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

با اختلاف سطح

فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۲ ساله

ستارخان جنب بازار سنتی و بازار ط..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

۳۰ مترانباری

دفتر کار ستارخان سند اداری ۲۲ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

ستارخان بازارسنتی فاز یک پلاک..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

پارکینگ مشاع

دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۸۵ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۳۵ ساله

ستارخان خ یکم دریان نو بالاترازمجتمع تجاری مفید طبقه فوقان..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

دفتر کار ستارخان سند اداری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: اول نوساز

ستارخان خ کاشانی پور س..

قیمت کل: ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فروش با مستاجر تابلو خور

همکف تجاری

معاوضه / فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۵ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

ستارخان بازار سنتی ستارخان فا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر

معاوضه با شمال/برای اجاره هم موجود

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری ۱۱۸ متر ۳ خوابه طبقه: سوم ۱۰ ساله

ستارخان خ شادمان خ شادمهر پلا..

قیمت کل: ۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار ستارخان سند اداری ۸۸ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم ۳۰ ساله

ستارخان خ کوثر یک..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مستغلات ستارخان دفتر کار سنداداری-تجاری ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد ۱۸۳ متر - متراژها: ۱ * ۹۰م +۹۳م قدیمی

ستارخان فلکه اول نرسیده به برق ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۸ متر طبقه: دوم ۱۶ ساله

ستارخان نبش خ صحرائی..

قیمت کل: ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت فلت

دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۳ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۰ ساله

ستارخان نبش چهارراه خسرو و مجتمع ا..

قیمت کل: ۳,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری پکیج

۲ پارکینگ

فروش دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

ستارخان میدان خبرنگار پاساژ آ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۸ متر طبقه: دوم ۱۶ ساله

ستارخان روبروی برق آلستوم نبش خ صحرائی مجت..

قیمت کل: ۳,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت فلت

دفتر کار ستارخان سند اداری ۸۰ متر ۲ خوابه طبقه: هشتم ۲۴ ساله

ستارخان نبش تهران ویلا ب..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور اسپلیت

دفتر کار ستارخان سند اداری ۸۴ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۳۰ ساله

ستارخان نبش کوثر سوم پلاک ..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۵۵ مترقدرالسهم

دفتر کار ستارخان سند اداری مستغلات تفکیک شده ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد زیربنای کل: ۱,۱۲۲م نوساز

ستارخان خیابان تاکس..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

خرید دفتر کار ستارخان سند اداری ۷۳ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۹ ساله

ستارخان نبش چهارراه خسرو مجتمع ال..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ پارکینگ

مستغلات ستارخان دفتر کار سند اداری ۶ ط تک واحدی درکل ۶ واحد ۱۱۱۰ متر - متراژها: ۶ * ۱۸۵م نوساز

ستارخان خ تاکستا..

قیمت کل: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار ستارخان سند اداری ۳۸ متر طبقه: دوم ۳ ساله

ستارخان زیرپل یادگار مرکزخرید پا..

قیمت کل: ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر اسپلیت فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در ستارخان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در ستارخان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.