خرید کاربری اداری در فردوسی

خرید دفتر کار فردوسی سند اداری ۵۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۷ ساله

فردوسی نرسیده به سفارت ...

قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دارای قدرالسهم

دفتر کار فردوسی سند اداری ۱۱۸ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

فردوسی ضلع جنوب غربی میدان ...

قیمت کل: ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

مغازه فردوسی ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

فردوسی بالاتر از چهارراه استانبو...

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸۲,۳۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه فردوسی

دفتر کار فردوسی سند اداری ۵۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم قدیمی

فردوسی لاله زار کوچه مول...

قیمت روز

امکانات: گاز

سرقفلی

دفتر کار فردوسی سند اداری ۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

فردوسی ضلع جنوب شرقی مید...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

خرید دفتر کار فردوسی سند اداری ۹۸ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

فردوسی ابتدای خ م...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی شده

دفتر کار فردوسی سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

فردوسی ضلع جنوب شرقی مید...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار فردوسی سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

فردوسی بهار ج...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فردوسی سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

فردوسی خ تقوی ک انو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار فردوسی سند اداری ۱۳۵ متر طبقه: سوم ۲۷ ساله

فردوسی ضلع شمال ...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش دفتر کار فردوسی سند اداری ۸۰ متر طبقه: ششم نوساز

فردوسی مرکز...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر مبله پارتیشن

دفتر کار فردوسی سند اداری ۹۳ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲۶ ساله

انقلاب میدان فردوسی خ کوشک (تقوی...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

دفتر کار فردوسی سند اداری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۳۰ ساله

فردوسی ک آذرنوش پ...

قیمت کل: ۸,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج باز سازی شده

دفتر کار فردوسی سند اداری ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فردوسی ضلع شم...

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار فردوسی سند اداری ۹۸ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

فردوسی ابتدای خ م...

قیمت کل: ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

خرید دفتر کار فردوسی سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

فردوسی ضلع جنوب شرقی مید...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار فردوسی سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

فردوسی ضلع جنوب شرقی مید...

قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار فردوسی سند اداری ۴۸ متر ۳ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

فردوسی ضلع جنوب شرقی میدان ف...

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل پارتیشن

دفتر کار فردوسی سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

فردوسی ضلع جنوب شرقی مید...

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر

دفتر کار فردوسی سند اداری ۸۰ متر طبقه: ششم نوساز

فردوسی مرکز...

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر مبله پارتیشن

بندی

فروش دفتر کار فردوسی سند اداری ۱۵۰ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فردوسی ضلع شمال شرقی ...

قیمت کل: ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار فردوسی سند اداری

دفتر کار فردوسی سند اداری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

میدان فردوسی ضلع شمال مید...

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل اسپلیت باز سازی شده مبله

دفتر کار فردوسی سند اداری ۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فردوسی خ منوچهری پ...

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

اتاق تودرتو میباشد

دفتر کار فردوسی سنداداری-تجاری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فردوسی جنوبی روبروی صندوق پس ان...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

انباری داخل واحد

خرید دفتر کار فردوسی سنداداری-تجاری

دفتر کار فردوسی سند اداری ۶۱ متر طبقه: ششم ۷ ساله

فردوسی شمالی نرسیده به میدان ...

قیمت کل: ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فلت

ازتعداد واحدها اطلاع دقیق نداشتند

خرید دفتر کار فردوسی سند اداری ۹۰ متر ۵ خوابه طبقه: چهارم ۱۵ ساله

انقلاب میدان فردوسی خ کوشک (تقو...

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

پارتیشن بندی

دفتر کار فردوسی سنداداری-تجاری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

فردوسی ضلع جنوب شرقی مید...

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آسانسور چیلر

۴ طبقه پارکینگ- اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار فردوسی سنداداری-تجاری ۹۳ متر ۳ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

فردوسی بازار فرش عب...

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار فردوسی سند اداری ۹۸ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

فردوسی خ موسو...

قیمت کل: ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده

دفتر کار فردوسی سند اداری ۱۲۹ متر ۳ خوابه طبقه: دوم قدیمی

فردوسی ضلع جنوب غربی م...

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در فردوسی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در فردوسی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.