خرید کاربری اداری در منطقه دوازده شهرداری

خرید دفتر کار دروازه شمیران سند اداری ۷۱ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۱۸ ساله

دروازه شمیران بالاترازپل چوبی خ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز تابلو خور

۶ مترانباری

دفتر کار بهارستان سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۰ ۲۰ ساله

بهارستان خ ملت برج بهارستان و..

قیمت کل: ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور استخر فن کوئل باز سازی شده

باشگاه بدنسازی

دفتر کار فردوسی سند اداری ۹۸ متر ۳ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

فردوسی ابتدای خ موسوی و..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

بازسازی شده

دفتر کار بهارستان سند اداری ۹۷ متر ۱ خوابه طبقه: چهارم ۳ ساله

بهارستان بالاتراز پل روشندلان نرسیده به پل چوبی روبروی با..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار بهارستان سند اداری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۱ ۱۵ ساله

بهارستان خ ملت پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل

خرید دفتر کار فردوسی سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

فردوسی خ تقوی ک انوشیروانی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار فردوسی سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: ششم نوساز

فردوسی ضلع جنوب شرقی میدان مرکز تج..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور چیلر فلت

دفتر کار فردوسی سند اداری ۱۳۵ متر طبقه: سوم ۲۷ ساله

فردوسی ضلع شمال شرقی م..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار بهارستان سند اداری ۵۷ متر طبقه: ششم نوساز

بهارستان روبروی باغ سپه سالا..

قیمت کل: ۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر فلت

دفتر کار بهارستان سند اداری ۱۱۷ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۸ ساله

بهارستان ظهیرالاسلام سه راه فخرآباد خ هدایت سا..

قیمت کل: ۱۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر

برای اجاره هم موجود میباشد

فروش دفتر کار هفده شهریور سند اداری ۲ ساله

۱۷ شهریور روبروی سینماسایه مرکزا..

طبقه: سوم زیربنا: ۵۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۵۵ خواب: ۱ قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

دفتر کار فردوسی سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۲۵ ساله

فردوسی بهار جنوبی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار دروازه شمیران سند اداری ۲ ساله

دروازه شمیران خ مجاهدین ا..

طبقه: پنجم زیربنا: ۶۱

طبقه: پنجم زیربنا: ۶۲

معاوضه

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور فلت

فقط با ملک تجاری

دفتر کار بهارستان سند اداری ۷۲ متر ۲ خوابه طبقه: هفتم ۱۵ ساله

بهارستان خ ملت برج بهارستان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری چیلر باز سازی شده

دفتر کار بهارستان سند اداری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: ۱۰ ۱۵ ساله

بهارستان خ ملت برج بهارس..

قیمت کل: ۷,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید دفتر کار سعدی سند اداری ۴۰ متر ۱ خوابه طبقه: سوم ۱۵ ساله

سعدی شمالی کوچه تلگرافخانه ساخت..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار فردوسی سند اداری ۴۸ متر ۱ خوابه طبقه: پنجم ۱ ساله

فردوسی ضلع جنوب شرقی میدان فردوسی ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز آسانسور فن کوئل

دفتر کار 17 شهریور سند اداری ۷۵ متر طبقه: چهارم نوساز

۱۷ شهریور بالاتراز زیرگذر امیرکبیر نبش کوی پرو..

قیمت کل: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور گرمایشی از کف پکیج فلت

دفتر کار سعدی سند اداری ۳۹ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۳ ساله

سعدی شمالی بالاتراز منوچهری بن بست تلگراف خانه..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار 17 شهریور سند اداری ۷۵ متر ۴ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

۱۷ شهریور خ گوته..

قیمت کل: ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

همکف تجاری

خرید دفتر کار 17 شهریور سند اداری

فروش مغازه فردوسی ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

فردوسی بالاتر از چهارراه استانبول خ منوچهری زا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۲,۹۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار بهارستان سند اداری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۰ ساله

بهارستان جنب خ سپهسالار کوچه علیپور کرمی ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری دوربین مداربسته

دفتر کار فردوسی سند اداری ۸۰ متر طبقه: ششم نوساز

فردوسی مرکز تجا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر مبله پارتیشن

دفتر کار 17 شهریور سند اداری ۸۰ متر ۳ خوابه طبقه: اول ۲۰ ساله

۱۷ شهریور خ گوته..

قیمت کل: ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۱,۸۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده برق 3 فاز

دفتر کار سعدی سند اداری ۵۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۲۲ ساله

سعدی بن بست فرها..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فاقد آسانسور

خرید دفتر کار بهارستان سند اداری ۱۱۴ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۱۷ ساله

بهارستان کوچه مراغه ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار بهارستان سند اداری ۶۵ متر ۲ خوابه طبقه: سوم ۱ ساله

بهارستان خ سعیدی شمالی ب..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری فن کوئل

دفتر کار فردوسی سند اداری ۹۳ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم ۲۶ ساله

انقلاب میدان فردوسی خ کوشک (تقوی) کوچه انوشیرو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری فاقد آسانسور

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری اداری در منطقه دوازده شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری اداری در منطقه دوازده شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.