خرید کاربری تجاری در پیچ شمیران

خرید مستغلات پیچ شمیران دفتر کار سند تجاری ۳ ط ۳ واحدی درکل ۹ واحد ۱۳۵ متر - متراژها: ۸ * ۱۵م +۱۵م قدیمی

پیچ شمیران بالاتراز پل چوبی کوی روشن ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

مغازه پیچ شمیران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پیچ شمیران خ بهارجنوبی مجت..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

سند مشاع

مغازه پیچ شمیران ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پیچ شمیران خ روشندلا..

قیمت کل: ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

۳ دهنه-نیاز به بازسازی

دفتر کار پیچ شمیران سند تجاری ۱۴۶ متر ۴ خوابه طبقه: همکف قدیمی

پیچ شمیران خ شریع..

قیمت کل: ۴,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

نیازیه بازسازی-انباری واقع درپشت بام

مستغلات پیچ شمیران دفتر کار سند تجاری ۲ ط ۳ واحدی درکل ۶ واحد ۳۰۰ متر - متراژها: ۵ * ۵۰م +۵۰م ۲۵ ساله

پیچ شمیران بین شریعتی و پل چوبی جنب بانک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دارای جواز تولیدی

خرید مغازه پیچ شمیران ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پیچ شمیران مقابل خ بهار جنوبی جنب تع..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پیچ شمیران ۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پیچ شمیران بین شریعتی وپل چوبی ک..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده

یک دهنه

مغازه پیچ شمیران ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پیچ شمیران روبروی مترو دروازه..

قیمت کل: ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز تولیدی - یک دهنه

مغازه پیچ شمیران بر: ۶ متر

پیچ شمیران خ هدایت سه راه ن..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۷

طبقه: همکف زیربنا: ۱۷

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز

۳ بر

مغازه پیچ شمیران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پیچ شمیران خ بهارجنوبی مجتمع تج..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

سند مشاع

فروش مغازه پیچ شمیران ۱۷ متر بر: ۳ متر

پیچ شمیران خ نورمحمدی پلاک..

قیمت روز

امکانات: باز سازی شده

ملک سرقفلی

دفتر کار پیچ شمیران سند تجاری ۳۵ متر ۲ خوابه طبقه: چهارم قدیمی

پیچ شمیران روبروی بهزیستی نبش کوچه ارب..

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور

۳۰ متربالکن مشاع

مغازه پیچ شمیران ۳۴ متر بر: ۵ متر

پیچ شمیران خ هدایت سه راه ..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: کولر گاز آب و برق

۳ نبش

مغازه پیچ شمیران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پیچ شمیران خ بهارجنوبی مجتمع تج..

قیمت کل: ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۳,۳۳۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

سند مشاع

مغازه پیچ شمیران ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پیچ شمیران خ روشندلا..

قیمت کل: ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

۳ دهنه- نیاز به بازسازی

خرید مغازه پیچ شمیران ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پیچ شمیران بهار جنوبی جنب تعاون..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

جواز صوتی یک دهنه

مغازه پیچ شمیران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پیچ شمیران خ بهارجنوبی مجتمع تج..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۳,۳۳۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

سند مشاع

مستغلات پیچ شمیران دفتر کار سند تجاری ۳ ط ۳ واحدی درکل ۹ واحد ۱۳۵ متر - متراژها: ۸ * ۱۵م +۱۵م قدیمی

پیچ شمیران بالاتراز پل چوبی کوی روشن ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

مغازه پیچ شمیران ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پیچ شمیران خ روشندلا..

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

۳ دهنه- نیاز به بازسازی

مغازه پیچ شمیران ۱۷ متر بر: ۳ متر

پیچ شمیران خ نورمحمدی پلاک..

قیمت روز

امکانات: باز سازی شده

ملک سرقفلی

فروش مغازه پیچ شمیران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پیچ شمیران خ بهارجنوبی مجت..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۱۷ متر انباری - یک دهنه - جواز پوشاک

مغازه پیچ شمیران ۱۷ متر بر: ۳ متر

انقلاب خ پیچ شمیران خ نورمحمدی پل..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: باز سازی شده

خرید مغازه پیچ شمیران

مغازه پیچ شمیران ۱۷ متر طبقه: همکف

پیچ شمیران خ هدایت سه راه ..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۳ نبش - ۱۷ متر زیرزمین که در قیمت نصف محاسبه می شود - کلا ۲۵ . ۵ متر- سرقفلی کلیدی

دفتر کار پیچ شمیران سند تجاری مستغلات تفکیک نشده ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد زیربنای کل: ۶۰۰م قدیمی

پیچ شمیران بهار جنوبی ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۵۵ مترتجاری- ۵۴۵ مترانباری تجاری

کلنگی پیچ شمیران زمین: ۳۲۵ متر بر: ۱۶ متر

پیچ شمیران صفی علیشاه نرسیده به شریع..

قیمت کل: ۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید دفتر کار پیچ شمیران سند تجاری ۱۰۰ متر طبقه: همکف نوساز

پیچ شمیران پل چوبی نبش ک فروغی پل..

سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پیچ شمیران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پیچ شمیران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.