خرید کاربری تجاری در منطقه هفت شهرداری

خرید مغازه سهروردی ۱۷ متر بر: ۵ متر

سهروردی شمالی خ منصور خ کیهان خ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی

دفتر کار سهروردی دارای مغازه ۱۴۱ متر طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

سهروردی شمالی نبش خ شهرتاش..

قیمت کل: ۶,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه سهروردی ۲۵ متر طبقه: همکف

سهروردی شمالی روبروی مسجد حجت ابن الحس..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه خرمشهر ۱۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۲۷ متر

خرمشهر خ قنبرزاده نبش کوی ششم پل..

قیمت کل: ۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۰۴ متر طبقه: اول قدیمی

شریعتی نرسیده به مطهری خ پلیس پل..

قیمت کل: ۵,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

خرید مغازه خواجه نظام ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

خواجه نظام کوی ماندگا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

یک دهنه-ملک وسرقفلی- بازدید با هماهنگی

مغازه سید خندان ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سیدخندان ضلع شمال غربی پل سید خندا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز تاسیسات - بازدید با هماهنگی

مغازه مفتح جنوبی ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

مفتح جنوبی نرسیده به دروازه دولت نبش پاساژ شیر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی- سه بر

مغازه سهروردی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

سهرودی جنوبی بهارشیراز جنب من..

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه طالقانی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

طالقانی پاساژ ن..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه سهروردی ۸۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

سهروردی شمالی آپادانا مهناز نبش نیلوفر ..

قیمت کل: ۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه سهروردی ۱۲۱ متر بر: ۲ متر

سهروردی شمالی نرسیده به میدان شهیدقندی جنب مسجد ح..

قیمت روز

مغازه بهشتی ۱۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۲۷ متر

بهشتی خ قنبرزاده پلاک ه..

قیمت کل: ۲۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور پکیج باز سازی شده آب و برق

مغازه سهروردی ۵۲ متر طبقه: همکف

سهروردی شمالی جنب میدان پالیزی پل..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

۴۸ مترکف و ۱۰ متربالکن

مغازه بهشتی ۹۲ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

بهشتی جنب مترو میرزای شیر..

قیمت کل: ۱۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه سید خندان ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سیدخندان ضلع جنوب غربی ساختما..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه بهار شمالی ۳۴ متر بر: ۶ متر

بهار شمالی خ نیروم..

قیمت کل: ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار پلیس سند تجاری ۱۰۴ متر طبقه: اول قدیمی

پلیس جنب تجهیز مجالس ته..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

مغازه میدان سپاه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان سپاه خ سپاه شمالی جنب مسجد عمار یازده..

قیمت روز

یک دهنه-سرقفلی

مغازه شریعتی(پیچ شمران) بر: ۷ متر

شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی بین روستا و سلیم..

طبقه: همکف زیربنا: ۲۰ قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۲۵ قیمت کل: ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه خواجه نظام ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

خواجه نظام روبروی کوی مینا ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

۲۵ مترانباری

مغازه سهروردی ۱۱۷ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

سهروردی شمالی خ توپ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده

درحال حاضر کافی شاپ میباشد

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۵۰ متر طبقه: دوم قدیمی

شریعتی نرسیده به طالقانی روبروی سینما سرو..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز

معاوضه / فروش دفتر کار سهروردی سند تجاری ۱۱۷ متر طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی نبش خ تو..

قیمت کل: ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز آیفون تصویری فاقد آسانسور اسپلیت

درحال حاضر کافی شاپ- انباری داخل واحد-جهت فروش با وسایل:-- ۱۲ / ۳۰۰ میلیارد

دفتر کار سهروردی سند تجاری ۸۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی چهارراه بهشتی پلا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۱۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

خرید مغازه سهروردی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

سهروردی شمالی بالاترازچهارراه تقاطع مطهری نرسیده به پمپ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

مغازه بهار شمالی ۷۰ متر طبقه: اول بر: ۱۵ متر

بهار شمالی نبش کوی گر..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

در حال حاضر کافه سنتی

مستغلات سید خندان دفتر کار سنداداری-تجاری ۱۰ ساله

سیدخندان خ میرمطهر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در منطقه هفت شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در منطقه هفت شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.