خرید کاربری تجاری در نامجو

خرید دفتر کار نامجو سند تجاری ۹۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

نامجو ایستگاه روشنایی طبقه فوقانی داروخانه گلس..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز تولیدی پوشاک

آرایشگاه نامجو دارای مغازه ۱۸ متر

نامجو نبش کاوه غربی پلاک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت باز سازی شده آب و برق

دارای جواز آرایشگاه

مغازه نامجو ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نامجو خ پازوکی ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه نامجو ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نامجو خ اجاره دار نرسیده به چهارراه شیخان کبابی ب..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه نامجو ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نامجو خ یزدی ..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر

۲۶ مترانباری

خرید کلنگی نامجو بدون جواز دارای مغازه زمین: ۱۲۵ متر بر: ۵ متر

نامجو خ پازوکی پلا..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳۰ مترتجاری-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نامجو ۱۴ متر

نامجو بالاتراز مجتمع فرهنگی پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز

دارای برق-سرقفلی-از طول براطلاع نداشتند

مغازه نامجو ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

نامجو ایستگاه روشنائی روبروی بانک پاس..

قیمت کل: ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

سرقفلی

مغازه نامجو ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نامجو نرسیده به میدان نامجو پلا..

قیمت کل: ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

یک دهنه

مغازه نامجو ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نامجو خ اجاره دار نرسیده به چهارراه شیخان جن..

قیمت کل: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

فروش دفتر کار نامجو سند تجاری ۱۰۵ متر طبقه: همکف قدیمی

نامجو بین نظام آباد و نا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه نامجو ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نامجو نبش شیخ صف..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

دفتر کار نامجو سند تجاری ۱۳ متر طبقه: دوم قدیمی

نامجو جنوبی نرسیده به دروازه شمیران پ..

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور فلت آب و برق

مغازه نامجو ۶ متر طبقه: زیرهمکف

نامجو بالاتر ازمیدان روبروی دبستان..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

مغازه نامجو ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

نامجو خ شیخ صفی..

قیمت کل: ۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز آزاد-یک دهنه-زیرزمین نصف محاسبه میشود

خرید مغازه نامجو ۹۲ متر ۳ خوابه طبقه: دوم بر: ۱۴ متر

نامجو چهارراه عظیم پو..

قیمت کل: ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه نامجو ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نامجو خ قجاوند..

قیمت کل: ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

یک دهنه

دفتر کار نامجو سند تجاری ۷۰ متر طبقه: دوم قدیمی

نامجو نبش تیموری پاساژ ا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فلت برق 3 فاز

معاوضه / فروش مغازه نامجو ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

نامجو نرسیده به کوی شهدا پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲ دهنه-باجواز- معاوضه با کلنگی منطقه شریعتی- سرقفلی و ملکیت

مغازه نامجو ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نامجو چهارراه معین پلاک ..

قیمت روز

ملکیت

فروش مغازه نامجو ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نامجو جنوبی خ اسکوئ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت

مغازه نامجو ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نامجو نرسیده به میدان ابتدای انارکی ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه نامجو ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نامجو خ اجاره دار کوی ..

قیمت روز

یک دهنه

مغازه نامجو ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نامجو خ اجاره دار نرسیده به چهارراه شیخان جن..

قیمت کل: ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

مغازه نامجو ۱۶ متر بر: ۳ متر

نامجو خ اجاره دار نبش کوی تی..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

خرید مغازه نامجو ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نامجو خ یزدی ..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر

۲۶ مترانباری

معاوضه / فروش مغازه نامجو ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

نامجو نرسیده به کوی شهدا پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲ دهنه-باجواز- معاوضه با کلنگی منطقه شریعتی- سرقفلی و ملکیت

کلنگی نامجو دارای مغازه زمین: ۷۳۶ متر بر: ۹ متر

نامجو جنوبی کوچه جوا..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

گذر ۱۲ متری-دارای ۳ باب مغازه

مغازه نامجو ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نامجو ایستگاه کاشی ه..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه نامجو ۶۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

نامجو ضلع شمالی میدان روبروی بان..

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

بردیگر ۱۰ متر- ۵ دهنه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در نامجو آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در نامجو شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.