خرید کاربری تجاری در مفتح جنوبی

خرید مغازه مفتح جنوبی ۷۲ متر بر: ۶ متر

مفتح جنوبی بالاتراز سمیه خ ..

قیمت روز

سرقفلی ملکیت

مغازه مفتح جنوبی ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

مفتح جنوبی بین ادیبی و ر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مستغلات مفتح جنوبی دفتر کار سند تجاری ۶,۶۷۰م - ۱۲ ط ۶ واحدی درکل ۷۲ واحد نوساز

مفتح جنوبی نرسیده به دروازه دو..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور استخر سونا جکوزی فن کوئل

هتل میباشد

مغازه مفتح جنوبی ۱۹۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

مفتح و سمیه بن بست خل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح جنوبی ۴۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مفتح جنوبی نبش جار پلاک ..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه مفتح جنوبی ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

مفتح جنوبی بین ادیبی و ر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی/بازسازی شده/

دفتر کار مفتح جنوبی سند تجاری ۱۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: ششم ۳۰ ساله

مفتح جنوبی بین تقاطع بهار و سمیه پ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲۰۳ متر رویتی(پایانکار)

مغازه مفتح جنوبی ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

مفتح جنوبی بین ادیبی و ر..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

سرقفلی/بازسازی شده/

خرید مغازه مفتح جنوبی

مستغلات مفتح جنوبی دفتر کار سند تجاری ۶,۶۷۰م - ۱۲ ط ۶ واحدی درکل ۷۲ واحد نوساز

مفتح جنوبی نرسیده به دروازه دو..

قیمت کل: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور استخر سونا جکوزی فن کوئل

هتل میباشد

مغازه مفتح جنوبی ۱۹۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

مفتح و سمیه بن بست خل..

قیمت کل: ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار مفتح جنوبی سند تجاری ۶۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

مفتح جنوبی سا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه مفتح جنوبی ۷۲ متر بر: ۶ متر

مفتح جنوبی بالاتراز سمیه خ ..

قیمت روز

سرقفلی ملکیت

مغازه مفتح جنوبی ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

مفتح جنوبی نرسیده به انقلاب جنب ایستگاه مترو دروازه دو..

قیمت کل: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مستغلات مفتح جنوبی دفتر کار سنداداری-تجاری ۱,۲۵۰م - ۴ ط ۴ واحدی درکل ۱۶ واحد ۸ ساله

مفتح جنوبی کوی مبینی پلاک ..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

۲۶۰ مترتجاری-از طول براطلاع نداشتند

مغازه مفتح جنوبی ۱۸ متر طبقه: زیر همکف بر: ۴ متر

مفتح جنوبی نرسیده به انقلاب جنب ایستگاه مترو دروازه دو..

قیمت کل: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه مفتح جنوبی ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

مفتح جنوبی نرسیده به دروازه دولت نبش پاساژ شیر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی- سه بر

مغازه مفتح جنوبی ۴۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مفتح جنوبی نبش جار پلاک ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح جنوبی ۴۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مفتح جنوبی نبش جار پلاک ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار مفتح جنوبی سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک نشده ۱۳ ساله

مفتح جنوبی نبش کوی مبینی پلاک..

قیمت کل: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۲ باب تجاری- ۲ طبقه پارکینگ- ۲۰ پارکینگ- ۲۰ عددتجاری-از طول بر اطلاع نداشتند

خرید دفتر کار مفتح جنوبی سنداداری-تجاری مستغلات تفکیک نشده

مغازه مفتح جنوبی ۴۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مفتح جنوبی نبش جار پلاک ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه مفتح جنوبی ۴۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مفتح جنوبی نبش جار پلاک ..

قیمت کل: ۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز پوشاک- ۲ دهنه

دفتر کار مفتح جنوبی سند تجاری ۶۰ متر طبقه: اول قدیمی

مفتح جنوبی ابتدای مفتح ساختما..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور باز سازی شده فلت

مغازه مفتح جنوبی ۱۶۰ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

مفتح جنوبی بالاتر از چهارراه طالقانی روبر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه مفتح جنوبی ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مفتح روبه روی دانشگاه تربیت معلم مج..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

دفتر کار مفتح جنوبی سند تجاری ۶,۶۷۰ متر ۶۰ خوابه طبقه: زیربنا نوساز

مفتح جنوبی نرسیده به دروازه دو..

قیمت کل: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

حیات خلوت/ هتل میباشد-مجوز هتل

خرید دفتر کار مفتح جنوبی سند تجاری

خرید مغازه مفتح جنوبی ۷۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

مفتح جنوبی جنب ساختمان بان..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مفتح جنوبی ۲۰۰ متر بر: ۱۲ متر

مفتح جنوبی بین ادیبی و ر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه مفتح جنوبی ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

مفتح جنوبی نرسیده به دروازه دولت ن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ . ۵ متر- سرقفلی- سه بر

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در مفتح جنوبی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در مفتح جنوبی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.