خرید کاربری تجاری در طالقانی

خرید مغازه طالقانی ۱۶ متر طبقه: همکف

طالقانی مجتمع تجاری نور پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه طالقانی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

طالقانی خ حافظ پلاک ه..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

معاوضه / فروش مغازه طالقانی ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

طالقانی ملک الشعراء جنوبی روبروی ..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مستغلات طالقانی دارای مغازه ۲۸ ساله

طالقانی جنب خ ویلا روبروی ایستگاه ..

قیمت کل: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۰۰۰ تجاری // ۲۵۰ متر اداری

مغازه طالقانی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

طالقانی مجتمع نور ته..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه طالقانی ۳۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

طالقانی بهارجنوبی پاساژ چه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه طالقانی ۱۹ متر بر: ۴ متر

طالقانی مجتمع نور..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل

مغازه طالقانی ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

طالقانی غربی جنب سینما فل..

قیمت کل: ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه طالقانی ۲۶ متر طبقه: دوم

طالقانی مجتمع نور تهرا..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

آب اشتراکی

مغازه طالقانی ۱۳ متر بر: ۵ متر

طالقانی بین م ولیعصر و طالقانی مرک..

قیمت روز

امکانات: آسانسور

فروش مغازه طالقانی ۱۴ متر طبقه: دوم بر: ۲ متر

ولیعصر خ طالقانی مجتم..

قیمت روز

سرقفلی

مغازه طالقانی ۵۷ متر طبقه: همکف

طالقانی روبروی برج سپهر پلا..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

۵۵۰ متر انبار تجاری در ۲ طبقه - کمیسیون کانل

معاوضه / فروش مغازه طالقانی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

طالقانی بعداز چهارراه مفتح خ ملک الشعرای جنوبی بهار فروشگا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز تاسیسات- ۲ دهنه- معاوضه با آپارتمان در شمال شهر

معاوضه / فروش مغازه طالقانی ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

طالقانی مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آب و برق

یک دهنه-جواز کامپیوتر-

معاوضه / فروش مغازه طالقانی ۲۱۰ متر بر: ۱۰ متر

طالقانی خ سمیه تقاطع بها..

قیمت کل: ۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ باب ۱۰۵ متری

خرید دفتر کار طالقانی سند تجاری ۹۸ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

طالقانی خ ایرانشهر جنوبی پایینتر از چه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

۳۰ م حیات خلوت

مغازه طالقانی ۲۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

طالقانی مرکز کامپی..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر

دفتر کار طالقانی سند تجاری ۱۸۲ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

طالقانی نبش بهار روبروی بیمارستا..

قیمت کل: ۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده مبله

مغازه طالقانی بر: ۳ متر

طالقانی پاساژ نور تهر..

زیربنا: ۱۶ قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۷ قیمت کل: ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه طالقانی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

طالقانی جنب سینما فلسطین پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی

فروش مغازه طالقانی ۱۳ متر بر: ۵ متر

طالقانی بین م ولیعصر و طالقانی مرک..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آسانسور

معاوضه / فروش دفتر کار طالقانی سند تجاری ۲۱۰ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

طالقانی خ سمیه تقاطع بها..

قیمت کل: ۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

۲ واحد ۱۰۵ متری

مغازه طالقانی ۲۸ متر بر: ۶ متر

طالقانی نرسیده به شریعتی پاساژ تاسیسات ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۱,۴۲۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه طالقانی ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

طالقانی چهارراه طالقانی مرکز ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر

کلا ۳۰ متر-دارای ۱۶ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود

مغازه طالقانی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

طالقانی پاساژ نور تهر..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه طالقانی ۵۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

طالقانی جنب پاسا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه طالقانی ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

طالقانی نرسیده به ولیعصر مرکز ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور

دفتر کار طالقانی سند تجاری ۲۸ ساله

طالقانی نبش خ ویلا روبروی ایستگاه ..

قیمت روز

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در طالقانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در طالقانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.