خرید کاربری تجاری در طالقانی

خرید مغازه طالقانی ۲۸ متر بر: ۶ متر

طالقانی نرسیده به شریعتی پاساژ تاسیسات ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۱,۴۲۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه طالقانی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

طالقانی پاساژ نور تهر..

قیمت کل: ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه طالقانی ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

طالقانی غربی جنب سینما فل..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه طالقانی ۵۰ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

طالقانی جنب پاسا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر

مستغلات طالقانی دارای مغازه ۲۸ ساله

طالقانی جنب خ ویلا روبروی ایستگاه ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۰۰۰ تجاری // ۲۵۰ متر اداری

معاوضه / فروش مغازه طالقانی ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

طالقانی مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آب و برق

یک دهنه-جواز کامپیوتر-

دفتر کار طالقانی سند تجاری ۹۸ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

طالقانی خ ایرانشهر جنوبی پایینتر از چه..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸,۳۶۷,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۳۰ م حیات خلوت

مغازه طالقانی ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

طالقانی بهار جنوبی..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۳۵۷,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

کافی شاپ

مغازه طالقانی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ولیعصر طالقانی مجتمع نور ..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه طالقانی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

طالقانی جنب سینما فلسطین پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: گاز

سرقفلی

فروش مغازه طالقانی ۲۵ متر بر: ۳ متر

طالقانی غربی بین ولیعصر و میدان فلسطین جنب س..

قیمت کل: ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه طالقانی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

طالقانی پاساژ نور تهر..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه طالقانی ۶۵ متر طبقه: همکف

طالقانی تقاطع بهار ساختمان ۱۵ ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

پایان کار تجاری -جواز تاسیسات-معاوضه با آپارتمان

مغازه طالقانی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

طالقانی بالاتر از ب..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز تاسیسات

دفتر کار طالقانی سند تجاری ۱۸۲ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

طالقانی نبش بهار روبروی بیمارستا..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور باز سازی شده مبله

خرید مغازه طالقانی ۳۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

طالقانی بهارجنوبی پاساژ چه..

قیمت روز

امکانات: کولر

مغازه طالقانی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

طالقانی جنب مرکز تاسیسات ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل آب و برق

دفتر کار طالقانی سند تجاری ۲۸ ساله

طالقانی نبش خ ویلا روبروی ایستگاه ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه طالقانی ۷۲ متر بر: ۷ متر

طالقانی غربی بین خ ولیعصر و فلسطین جنب سی..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه طالقانی ۴۳ متر بر: ۵ متر

طالقانی روبروی هتل جه..

قیمت روز

امکانات: گاز

فروش مغازه طالقانی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

طالقانی خ ملک الشعرای بهار پ..

قیمت کل: ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه طالقانی ۱۴ متر طبقه: دوم بر: ۲ متر

ولیعصر خ طالقانی مجتم..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۷,۱۴۲,۰۰۰ ت

دفتر کار طالقانی سند تجاری کلنگی بدون جواز زمین: ۴۵۰ متر بر: ۱۴ متر

طالقانی نبش خ ویلا روبروی ایستگاه ..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار طالقانی سنداداری-تجاری ۱۲۰ متر ۴ خوابه طبقه: دوم قدیمی

شریعتی خ طالقانی بهارشمالی پلا..

قیمت کل: ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

مغازه طالقانی ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

طالقانی غربی بین خ ولیعصر و فلسطین جنب سی..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه طالقانی ۱۸ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

ولیعصر خ طالقانی مجتمع نور..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور آب و برق

دو دهنه - جواز پوشاک

مغازه طالقانی بر: ۲ متر

ولیعصر خ طالقانی مجتم..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه طالقانی بر: ۳ متر

طالقانی غربی بین ولیعصر و م فلسطین جنب سی..

قیمت کل: ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار طالقانی سنداداری-تجاری قدیمی

طالقانی چهارراه طالقانی خ بند..

قیمت کل: ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در طالقانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در طالقانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .


   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


  • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

    جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


    ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

    با سلام و درود

    لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.