خرید کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران)

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۱۰ متر بر: ۷ متر

شریعتی بین ملک ومطهر..

قیمت روز

امکانات: گاز

مناسب اتومبیل و برندها

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۱۵ متر ۲ خوابه طبقه: اول ۳۰ ساله

شریعتی پایین تر از بهارشیراز بین میثاق س..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شریعتی روبروی ملک باغ ص..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ دهنه جواز آزاد

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۲۶ متر

شریعتی نرسیده به مطهر..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

فاقدجواز

مستغلات شریعتی(پیچ شمران) تفکیک شده دارای مغازه ۲ ط ۲ واحدی درکل ۴ واحد ۶۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۵۰م ۱۵ ساله

شریعتی بالاتر از ملک چهارراه قصر خ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای ۳۰۰ متر نمایشگاه- ۳۰۰ متر انباری تجاری-دو دهنه

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۶۰ متر طبقه: زیرهمکف ۱۴ ساله

شریعتی سه راه طالقانی جنب سینما صحر..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی روبروی ..

قیمت کل: ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

۷۳ متر کل

آرایشگاه شریعتی(پیچ شمران) ۱۲۲ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم

شریعتی نرسیده به معلم روبروی فروشگاه اتکا نبش ا..

قیمت کل: ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پایان کار تجاری

معاوضه / فروش دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۳۱۰ متر طبقه: همکف قدیمی

شریعتی نرسیده به چهارراه قصر روبروی بیمارستا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۷۶ متر بالکن

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی خ اجاره دار نرسیده به چهارراه شیخان ج..

قیمت کل: ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

فروش مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۸۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

شریعتی بالاتر از مل..

قیمت کل: ۳,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی چهارراه قصر روبروی ستاد مشترک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی خ بهار خ سمیه طبقه فوقانی بانک صادرا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی بین میثاق..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

۵۵ متر مفید

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

شریعتی بهارجنوبی بالاترازسمیه کوی حمیدصدیق پا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کنتور مجزا

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران)

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری دارای مغازه ۱۰۰ متر طبقه: اول ۳۰ ساله

شریعتی بالاتر از تقاطع ملک نبش کشواد..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۶۵ متر بر: ۷ متر

شریعتی بهارجنوبی نرسیده به طا..

قیمت کل: ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۲۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

شریعتی نرسیده به معلم روبروی فروشگاه اتکا..

قیمت کل: ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده برق 3 فاز

مناسب آرایشگاه-دفتروکالت-آژانس هواپیمائی-عتیقه فروشی و مالزی- ۱۴۸ متر رویتی

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری دارای مغازه ۲۲۵ متر طبقه: همکف قدیمی

شریعتی خ بهارجنوبی بالاتر از سمیه نبش ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه-جواز تولیدی

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۷۷ متر طبقه: همکف قدیمی

شریعتی بالاترازملک..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

جواز نمایشگاه

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری

فروش مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی نرسیده به سینما سروش نبش کو..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

با لوازم فست فود

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی ابتدای خ کلیم کاش..

قیمت کل: ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده برق 3 فاز آب و برق

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۰۰ متر طبقه: همکف

شریعتی چهارراه قصر روبروی بیمارستان ارتش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

از طول بر اطلاع نداشتند-ملک و سرقفلی

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی نبش چهار راه قصر روبروی ستا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز نانوائی - برق ۳ فاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی انتهای پلیس روبروی ایستگاه..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی پایینتر ازسه راه طالقانی روبروی ..

قیمت کل: ۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

کل ۷۳

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی نرسیده به چهارراه..

قیمت روز

امکانات: برق 3 فاز

سرقفلی

مغازه شریعتی(پیچ شمران) بر: ۳ متر

بهار جنوبی نرسیده به سمیه پلا..

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۰ قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۱۰ قیمت کل: ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>