خرید کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران)

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۷ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی روبروی سینما سروش..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲۰ سال سابقه بیمه آسیا

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی خ قدوسی پلاک ه..

قیمت کل: ۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی نرسیده به چهارراه ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۳,۲۲۵,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۷ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی روبروی سینما س..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۴۵۵ متر طبقه: درکل بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی بر خ..

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۲۴ متر طبقه: اول قدیمی

شریعتی مقابل سینما سروش بالاتر از سه را..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۲۱ سال سابقه بیمه ایران

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی چهارراه قصر روبروی ستاد مشترک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۴۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی روبروی ..

قیمت کل: ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شریعتی روبروی خ ملک بر شری..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز فرش فروشی- ۲۶ متر بالکن نصف حساب میشود درکل ۶۳ متر

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی بین میثاق..

قیمت کل: ۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

فروش مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی نبش چهار راه قصر روبروی ستا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه جواز نانوائی - برق ۳ فاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بین بهار و هفت تیر میثاق سوم ..

قیمت کل: ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی ابتدای خ کلیم کاش..

قیمت کل: ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده برق 3 فاز آب و برق

مستغلات شریعتی(پیچ شمران) تفکیک شده دارای مغازه ۲ ط ۲ واحدی درکل ۴ واحد ۶۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۵۰م ۱۵ ساله

شریعتی بالاتر از ملک چهارراه قصر خ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای ۳۰۰ متر نمایشگاه- ۳۰۰ متر انباری تجاری-دو دهنه

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۰۴ متر طبقه: اول قدیمی

شریعتی نرسیده به مطهری خ پلیس پل..

قیمت کل: ۴,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی بالاتراز چهارراه ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

شریعتی بهارجنوبی بالاترازسمیه کوی حمیدصدیق پا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کنتور مجزا

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران)

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شریعتی سه راه طالقانی پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۱۲ ساله

شریعتی بالاتراز خ ملک باغ صبا پ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جواز رستوران

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۵۰ متر طبقه: دوم قدیمی

شریعتی نرسیده به طالقانی روبروی سینما سرو..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز

فروش مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳۰ متر

شریعتی نرسیده به پل..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: پکیج

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شریعتی بالاتراز چهارراه مط..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده

دارای برق-جواز املاک

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی نرسیده به سم..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۶۸ متر طبقه: همکف

شریعتی نرسیده به بهارشیراز پلا..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۴۵۵ متر بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی بر خ..

قیمت کل: ۶۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید کارگاه شریعتی(پیچ شمران) دارای مغازه ۲۲۵ متر طبقه: همکف

شریعتی خ بهارجنوبی بالاتر از سمیه نبش..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۳,۳۳۳,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملکیت وسرقفلی

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۸۹ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی خ بهار خ سمیه طبقه فوقانی بانک صادرا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بهار جنوبی تقاطع سمیه جنب بانک صادرات پ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی روبروی ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.