خرید کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران)

خرید مستغلات شریعتی(پیچ شمران) دارای مغازه ۰م - ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد قدیمی

شریعتی نرسیده به ملک تالار ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

۶۰۰ متر تجاری

باشگاه شریعتی(پیچ شمران) دارای مغازه ۵۰۰ متر طبقه: زیرهمکف

شریعتی نرسیده به پل..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: پکیج

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۵۰ متر طبقه: دوم قدیمی

شریعتی نرسیده به طالقانی روبروی سینما سرو..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ گاز

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۹۱ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی نرسیده به بهارشیراز نبش کوی جوهرچی..

قیمت کل: ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فاقد آسانسور پکیج

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاترازپلیس جنب سایه روشن نبش کوی ی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی بین میثاق..

قیمت کل: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۰۰ متر بر: ۳ متر

شریعتی نبش چهارراه قصر روبروی ستاد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۴۲ متر زیرزمین که درقیمت جداگانه محاسبه میشود/سرقفلی

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شریعتی خ بهار جنوبی تقاطع سمیه پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی بین میدان سبلان و چهارراه قصر بلوار شهید قد..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی روبروی ..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر بر: ۷ متر

شریعتی روبروی خ ملک بر شری..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جواز فرش فروشی- سرقفلی- ۲۶ متر بالکن نصف حساب میشود درکل ۶۳ متر محاسبه میشود

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) ۱۲۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۳۵ ساله

شریعتی چهارراه قصر پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت

سرقفلی

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۷ متر طبقه: دوم

شریعتی روبروی سینما سروش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

شریعتی خ بهار جنوبی ک حمید صدیق پاساژ تخت جمشی..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) بر: ۷ متر

شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی بین روستا و سلیم..

طبقه: همکف زیربنا: ۲۰

طبقه: همکف زیربنا: ۲۵

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

در ۲ باب

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران)

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی خ قدوسی پلاک ه..

قیمت کل: ۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(پیچ شمران) بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی بر خ..

قیمت کل: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تالار پذیرایی

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۹۰ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی نرسیده به بهار ش..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

عرصه و عیان

مستغلات شریعتی(پیچ شمران) دفتر کار سنداداری-تجاری ۷۰۰م - ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد قدیمی

شریعتی خ قدوسی روبروی بانک سپ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۷۰ مترتجاری-درکل ۱۰ پارکینگ

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی بالاتراز چهارراه قصر کوی جهاد ..

قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

فروش مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۰۰ متر بر: ۳ متر

شریعتی نبش چهارراه قصر روبروی ستاد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۴۲ متر زیرزمین که درقیمت جداگانه محاسبه میشود/سرقفلی

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۸ متر

شریعتی نرسیده به میدان سپاه پلا..

قیمت روز

باشگاه شریعتی(پیچ شمران) دارای مغازه ۵۰۰ متر طبقه: زیرهمکف

شریعتی نرسیده به پل..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: پکیج

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی خ قدوسی پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی بین میثاق..

قیمت کل: ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر

معاوضه / فروش مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی بالاتر از سه راه شهید بهشتی نرسیده به پله ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

شریعتی خ بهار جنوبی ک حمید صدیق پاساژ تخت جمشی..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۷ متر طبقه: دوم

شریعتی روبروی سینما سروش..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

مستغلات شریعتی(پیچ شمران) دارای مغازه ۲۲۵م - ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد قدیمی

شریعتی نرسیده به ملک تالار ..

قیمت کل: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

۶۰۰ متر تجاری

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.