خرید کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران)

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) دارای مغازه ۴۹ متر ۳۰ ساله

شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی روبروی ..

قیمت کل: ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی چهارراه قصر روبروی ستاد مشترک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

شریعتی خ بهار جنوبی ک حمید صدیق پاساژ تخت جمشی..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شریعتی خ بهار جنوبی تقاطع سمیه پل..

قیمت کل: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۰۴ متر طبقه: اول قدیمی

شریعتی نرسیده به مطهری خ پلیس پل..

قیمت کل: ۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شریعتی خ قدوسی پلاک ه..

قیمت کل: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی روبروی ..

قیمت کل: ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳۸ متر بالکن

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی بین میثاق..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳۰ متر

شریعتی نرسیده به پل..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: پکیج

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۷ متر طبقه: دوم ۳۰ ساله

شریعتی روبروی سینما سروش..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مستغلات شریعتی(پیچ شمران) دارای مغازه ۴ ط ۲ واحدی درکل ۸ واحد ۸۰۰ متر - متراژها: ۸ * ۱۰۰م قدیمی

شریعتی خ قدوسی ..

قیمت کل: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

۷۰ متر تجاری

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۴۵۵ متر طبقه: درکل بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی بر خ..

قیمت کل: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۰۰ متر بر: ۳ متر

شریعتی نبش چهارراه قصر روبروی ستاد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۴۲ متر زیرزمین که درقیمت جداگانه محاسبه میشود/سرقفلی

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۴۹ متر بر: ۵ متر

شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی روبروی ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

شریعتی خ بهار جنوبی ک حمید صدیق پاساژ تخت جمشی..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مستغلات شریعتی(پیچ شمران) دفتر کار سنداداری-تجاری ۵ ط ۲ واحدی درکل ۱۰ واحد زیربنای کل: ۷۰۰م قدیمی

شریعتی خ قدوسی روبروی بانک سپ..

قیمت کل: ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده

۷۰ مترتجاری-درکل ۱۰ پارکینگ

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بهار جنوبی تقاطع سمیه جنب بانک صادرات پ..

قیمت کل: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر بر: ۷ متر

شریعتی روبروی خ ملک بر شری..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جواز فرش فروشی- سرقفلی- ۲۶ متر بالکن نصف حساب میشود درکل ۶۳ متر محاسبه میشود

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی بالاتراز چهارراه ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۶۵ متر طبقه: همکف قدیمی

شریعتی نرسیده به پلیس پلاک..

قیمت کل: ۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور فلت

فروش مغازه شریعتی(پیچ شمران) بر: ۷ متر

شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی بین روستا و سلیم..

طبقه: همکف زیربنا: ۲۵ قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۲۰ قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شریعتی ابتدای خ کلیم کاش..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده برق 3 فاز آب و برق

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۷ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی روبروی سینما سروش..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲۰ سال سابقه بیمه آسیا

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شریعتی سه راه طالقانی پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شریعتی بالاترازپلیس جنب سایه روشن نبش کوی یاح..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران) بر: ۳ متر

شریعتی بهار جنوبی تقاطع سمیه جنب بانک صادرات پ..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۱۰ قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۱۰ قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۵۲ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی نرسیده به چهارراه سمیه پ..

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.