خرید کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران)

خرید دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۲۴ متر طبقه: اول قدیمی

شریعتی مقابل سینما سروش بالاتر از سه را..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۲۱ سال سابقه بیمه ایران

مغازه شریعتی(پیچ شمران) بر: ۵ متر

شریعتی بالاتراز سه راه طالقانی روبروی ف..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۶

طبقه: اول زیربنا: ۱۵

طبقه: همکف زیربنا: ۱۷

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آسانسور برق 3 فاز

یک دهنه

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۷ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

شریعتی روبروی سینما س..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی انتهای پلیس روبروی ایستگاه..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۲۲ متر ۴ خوابه طبقه: دوم ۲۸ ساله

شریعتی نرسیده به معلم روبروی فروشگاه اتکا..

قیمت کل: ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور باز سازی شده برق 3 فاز

مناسب آرایشگاه-دفتروکالت-آژانس هواپیمائی-عتیقه فروشی و مالزی- ۱۴۸ متر رویتی

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۲۰ متر بر: ۳ متر

شریعتی نرسیده به مطهر..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

سرقفلی متری:--/ ۱۸۰ م -ازجهت ملک اطلاع نداشتند

آرایشگاه شریعتی(پیچ شمران) ۱۲۲ متر ۴ خوابه طبقه: چهارم

شریعتی نرسیده به معلم روبروی فروشگاه اتکا نبش ا..

قیمت کل: ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

پایان کار تجاری

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

شریعتی بهارجنوبی بالاترازسمیه کوی حمیدصدیق پا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

کنتور مجزا

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران)

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بالاتر از سه راه طالقانی بین میثاق..

قیمت کل: ۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

معاوضه / فروش مغازه شریعتی(پیچ شمران) بر: ۳ متر

شریعتی بهار جنوبی نرسیده به سمیه پ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۱۰ قیمت کل: ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۱۱۰ قیمت کل: ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۰۷ متر ۲ خوابه طبقه: اول قدیمی

شریعتی چهارراه قصر روبروی ستاد مشترک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۰۴ متر طبقه: اول قدیمی

شریعتی نرسیده به مطهری خ پلیس پل..

قیمت کل: ۴,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳۰ متر

شریعتی نرسیده به پل..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: پکیج

مغازه شریعتی(پیچ شمران) بر: ۷ متر

شریعتی خ قدوسی خ آقابیگی بین روستا و سلیم..

طبقه: همکف زیربنا: ۲۰ قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۲۵ قیمت کل: ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی جنب سینما فرهنگ ساختمان ..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۵۰ مترمفید

خرید مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰ متر بر: ۷ متر

شریعتی روبروی خ ملک بر شری..

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

جواز فرش فروشی- ۲۶ متر بالکن نصف حساب میشود درکل ۶۳ متر

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شریعتی بالاتراز چهارراه مط..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز باز سازی شده

دارای برق-جواز املاک

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی روبروی ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۵۰۰ متر طبقه: زیرهمکف

شریعتی نبش خ پلیس پلاک ه..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز پکیج باز سازی شده

مناسب مشاغل تجاری اداری

مستغلات شریعتی(پیچ شمران) تفکیک شده دارای مغازه ۲ ط ۲ واحدی درکل ۴ واحد ۶۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۵۰م ۱۵ ساله

شریعتی بالاتر از ملک چهارراه قصر خ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دارای ۳۰۰ متر نمایشگاه- ۳۰۰ متر انباری تجاری-دو دهنه

فروش دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۰۰ متر ۱ خوابه طبقه: دوم ۱۲ ساله

شریعتی بالاتراز خ ملک باغ صبا پ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

جواز رستوران

مغازه شریعتی(پیچ شمران) ۴۵۵ متر طبقه: زیربنا بر: ۵ متر

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی بر خ..

قیمت کل: ۵۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

تالار پذیرایی

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۱۱۰ متر ۳ خوابه طبقه: سوم قدیمی

شریعتی بالاتراز چهارراه ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری باز سازی شده

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۴۵ متر طبقه: اول ۳۵ ساله

شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی روبروی س..

قیمت کل: ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

کمیسیون کامل

دفتر کار شریعتی(پیچ شمران) سند تجاری ۲۴ متر طبقه: اول قدیمی

شریعتی روبروی سینما سروش بالاتر از سه ر..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۲۱ سال سابقه بیمه ایران

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران) آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شریعتی(پیچ شمران) شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.