خرید کاربری تجاری در سید خندان

خرید مغازه سید خندان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

سیدخندان ضلع شمال پل سیدخ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه سید خندان ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سیدخندان ضلع جنوبی پل پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه سید خندان

مغازه سید خندان ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سیدخندان ضلع جنوب غربی ساختما..

قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه سید خندان ۴۸ متر بر: ۴ متر

سیدخندان زیر پل سیدخندان پلاک..

قیمت کل: ۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۴۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود-پارکینگ در قیمت کلی محسابه شده -کلا ۷۲ متر ملک و سرقلی

مغازه سید خندان ۵۷ متر طبقه: همکف

سیدخندان پاساژ اندیش..

قیمت کل: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند-ملک و سرقفلی

خرید مغازه سید خندان ۲۷ متر طبقه: زیرهمکف

سیدخندان مرکز خرید اندیشه پلا..

قیمت کل: ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سید خندان ۱۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سیدخندان تقاطع صیاد شیرازی روبروی خ بنی هاش..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه

خرید مغازه سید خندان

مغازه سید خندان ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

سیدخندان نرسیده به پ..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه سید خندان بر: ۶ متر

سیدخندان بالاتراز صیادشیرا..

طبقه: اول زیربنا: ۳۰

طبقه: همکف زیربنا: ۳۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مستغلات سید خندان دفتر کار سنداداری-تجاری ۱۰ ساله

سیدخندان خ میرمطهر..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری اسپلیت باز سازی شده

فروش مغازه سید خندان ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سیدخندان ضلع شمال غربی پل سید خندا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه جواز تاسیسات - بازدید با هماهنگی

مغازه سید خندان ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سیدخندان نرسیده به خروجی صیاد شیرازی شمال..

قیمت کل: ۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

۳ دهنه

مغازه سید خندان ۱۹۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

سیدخندان خ برازن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه سید خندان ۴۸ متر بر: ۴ متر

سیدخندان زیر پل سیدخندان پلاک..

قیمت کل: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۴۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود-پارکینگ در قیمت کلی محسابه شده -کلا ۷۲ متر ملک و سرقلی

مغازه سید خندان ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سیدخندان خ شقا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۲۶۳,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه سید خندان ۱۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سیدخندان نرسیده به خروجی صیاد شیرازی شمال..

قیمت کل: ۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

۳ دهنه

مغازه سید خندان ۵۰ متر

سیدخندان ضلع شمال پل سیدخن..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز-از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه سید خندان ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

سیدخندان نرسیده به پ..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه سید خندان ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

سیدخندان خ ابوذر غفاری پلاک..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۴۰ مترانباری

مغازه سید خندان ۱۹۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سیدخندان خ برازند..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت تهویه مطبوع

فروش مغازه سید خندان ۴۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

سیدخندان زیر پل سیدخندان پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

دفتر کار سید خندان سند تجاری دارای مغازه ۲۰۰ متر طبقه: همکف ۳۰ ساله

سیدخندان بالاتر از پل سیدخندان نرسیده به خواجه ع..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه سید خندان ۴۸ متر بر: ۴ متر

سیدخندان زیر پل سیدخندان پلاک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۴۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود-پارکینگ در قیمت کلی محسابه شده -کلا ۷۲ متر ملک و سرقلی

مغازه سید خندان ۱۹۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سیدخندان خ برازند..

قیمت کل: ۳۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت تهویه مطبوع

دفتر کار سید خندان سند تجاری مستغلات تفکیک شده ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد زیربنای کل: ۷۲۰م ۳۰ ساله

سیدخندان نرسیده به صیاد شیرازی پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده

یک طبقه موقعیت اداری

خرید مغازه سید خندان ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سیدخندان ضلع شمال شرقی پل مرکز خرید س..

قیمت کل: ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه سید خندان ۱۹۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سیدخندان خ برازند..

قیمت کل: ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت تهویه مطبوع

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در سید خندان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در سید خندان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.