خرید کاربری تجاری در سهروردی

خرید مغازه سهروردی ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

سهروردی جنوبی خ بهارشیراز خ امیر اتابک ..

قیمت کل: ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

کلا ۹۷ . ۵ متر- سرقفلی

مغازه سهروردی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سهروردی جنوبی روبروی راهنمایی ر..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه سهروردی ۵۳ متر طبقه: همکف

سهروردی شمالی نبش میدان پالیزی پل..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۴۸ مترکف و ۱۰ متربالکن/سرقفلی

مغازه سهروردی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سهروردی شمالی بالاترازبهشتی نبش کوی ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

خرید مغازه سهروردی

دفتر کار سهروردی سند تجاری ۷۱ متر طبقه: اول قدیمی

سهروردی جنوبی خ ملایری پور غربی کو..

قیمت کل: ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فلت

آرایشگاه زنانه با جواز

خرید مغازه سهروردی ۵۵ متر

سهروردی جنوبی نبش کوی اقلیمی پل..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه سهروردی ۸۲ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

سهروردی شمالی بالاتر از خرمشهر نب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۰۷ متر مفید

معاوضه / فروش مغازه سهروردی ۸۲ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

سهروردی شمالی بالاتر از خرمشهر نب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۸۲ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

سهروردی شمالی بالاتر از آپادانا نبش خ توپچ..

قیمت کل: ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه سهروردی ۱۰۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سهروردی شمالی خ کیهان پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۴ پارکینگ

فروش مغازه سهروردی ۱۲۵ متر بر: ۷ متر

سهروردی شمالی جنب چهارراه ز..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آب و برق

مغازه سهروردی ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سهرودی جنوبی نرسیده به کوی صدری پل..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه سهروردی ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

سهروردی خرمشهر میدان نیل..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۸,۷۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سهروردی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

سهروردی شمالی نبش هویزه ش..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

۲۷۰ مترانباری تجاری- ۲ بر-سرقفلی

دفتر کار سهروردی سند تجاری ۸۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی چهارراه بهشتی پلا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۸,۱۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

خرید مغازه سهروردی ۹۰ متر طبقه: همکف

سهروردی شمالی بین عباس آباد و..

قیمت کل: ۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

برق دارد/ ۴۸ متر بالکن تجاری دارد/بر ۳ دهنه میباشد

مغازه سهروردی ۴۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سهروردی شمالی خ هوی..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دفتر کار سهروردی سند تجاری ۱۲۶ متر طبقه: اول ۳ ساله

سهروردی شمالی نرسیده به میدان ..

قیمت کل: ۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۲۱ متر طبقه: همکف

سهروردی خ سورنا ک مریم پلاک..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

با کلیه لوازم ماشین

دفتر کار سهروردی سند تجاری ۲۸ متر ۳۰ ساله

سهروردی بالاتر از چهارراه هویزه جنب بانک صا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

سرقفلی و ملکیت

فروش مغازه سهروردی ۶۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سهروردی جنوبی پایین تر از ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

سهروردی میدان پالیزی مرکز..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

سهروردی شمالی جنب چهارراه زی..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

سهروردی شمالی بالاترازچهارراه تقاطع مطهری نرسیده به پمپ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

مغازه سهروردی ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

سهروردی شمالی خ پالیزی مرکزخریداندیش..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

خرید دفتر کار سهروردی سند تجاری ۷۱ متر طبقه: اول قدیمی

سهروردی جنوبی خ ملایری پور غربی کو..

قیمت کل: ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز فلت

آرایشگاه زنانه با جواز

مغازه سهروردی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سهروردی جنوبی خ اورمان پلاک..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۲۲ متر بر: ۳ متر

سهروردی شمالی خ اندیشه مسکن و..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

کمیسیون کامل

مغازه سهروردی ۵۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۶ متر

سهروردی نرسیده به تقاطع عباس..

قیمت کل: ۱۰,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند تجاری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی بالاتراز مری..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.