خرید کاربری تجاری در سهروردی

خرید مغازه سهروردی ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سهروردی شمالی نرسیده به به..

قیمت کل: ۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۳۰ متر بر: ۴ متر

سهروردی شمالی نرسیده به تقاطع بهشتی جنب امل..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه سهروردی ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

سهروردی شمالی بین چهارراه بهشتی و..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۲۸ متر بر: ۴ متر

سهروردی شمالی بالاتراز ۴ راه هویزه جنب بانک ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

سهروردی شمالی نبش هویزه ش..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۲۷۰ مترانباری تجاری- ۲ بر-سرقفلی

خرید مغازه سهروردی ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سهروردی شمالی روبروی رستوران البرز پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه - دارای جواز دارای یک خواب کارگری-سرقفلی و ملکیت

مغازه سهروردی ۳۰۰ متر طبقه: همکف

سهروردی خ هویزه شر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز چیلر

۱۰۰ متر بالکن که نصف محاسبه شده

مغازه سهروردی ۱۴۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

سهروردی بالاتر از بهشتی نبش ک شهرتاش..

قیمت کل: ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه سهروردی ۸۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

سهروردی شمالی مهناز نبش نیلوفر پل..

قیمت کل: ۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر

مغازه سهروردی ۸۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

سهروردی جنوبی نبش کوی ملایر..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه سهروردی ۱۷ متر بر: ۵ متر

سهروردی شمالی خ منصور خ کیهان خ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سرقفلی

مغازه سهروردی ۲۸۲ متر بر: ۱۳ متر

سهروردی شمالی خ هویزه ۴ راه صابونچی ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه سهروردی ۱۴۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

سهروردی شمالی نبش خ شهرتاش..

قیمت کل: ۴,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

مغازه سهروردی ۵۵ متر طبقه: همکف

سهروردی جنوبی چهارراه دیبا جنب قنادی..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه سهروردی ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سهروردی جنوبی نرسیده به چهارراه ملایری پو..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ دهنه-ملک و سرقفلی

خرید مغازه سهروردی ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

سهروردی شمالی جنب چهارراه زی..

قیمت کل: ۳۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۲۵ متر طبقه: همکف

سهروردی شمالی روبروی مسجد حجت ابن الحس..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سهروردی ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

سهروردی شمالی پاساژ ان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

سرقفلی

مغازه سهروردی ۸۲ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

سهروردی شمالی بالاتر از خرمشهر نب..

قیمت کل: ۳۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

سهروردی میدان پالیزی مرکز..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه سهروردی ۱۰۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سهروردی شمالی خ کیهان پلاک..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۴ پارکینگ

مغازه سهروردی ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سهررودی جنوبی نرسیده به کوی صدری پ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه سهروردی ۲۱ متر طبقه: همکف

سهروردی شمالی میدان پالیزی پاساژ..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز پوشاک-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سهروردی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سهروردی جنوبی نرسیده به تقاطع سهروردی خ اوراما..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز وشغل لوازم صوتی اتومبیل/جواز دائمی-اطلاع دقیق نداشتند-سرقفلی

مغازه سهروردی ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف بر: ۶ متر

سهروردی شمالی خ اندیشه ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

یک دهنه-مناسب آرایشگاه -املاک-مزون

خرید دفتر کار سهروردی سند تجاری ۶۲ متر ۲ خوابه طبقه: دوم قدیمی

سهروردی جنوبی بالاتراز مری..

قیمت کل: ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

مغازه سهروردی ۵۲ متر طبقه: همکف

سهروردی شمالی جنب میدان پالیزی پل..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

۴۸ مترکف و ۱۰ متربالکن

مغازه سهروردی ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سهروردی جنوبی جنب رستوران ارو..

قیمت کل: ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه سهروردی ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

سهروردی شمالی خ پالیزی پاساژ اندیشه ..

قیمت کل: ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سهروردی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

سهرودی جنوبی بهارشیراز جنب من..

قیمت کل: ۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.