خرید کاربری تجاری در سهروردی

خرید مغازه سهروردی ۸۹ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

سهروردی جنوبی نرسیده به ملایری پور پ..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده آب و برق

خرید مغازه سهروردی

مغازه سهروردی ۲۳ متر بر: ۴ متر

سهروردی خ زینالی غربی خ ..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۲۲ م بالکن

مغازه سهروردی ۸۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

سهروردی شمالی اپادانا مهناز نبش نیلوفر..

قیمت کل: ۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر

دفتر کار سهروردی سنداداری-تجاری قدیمی

سهرودی شمالی نرسیده به سیدخندان روبروی خ ابن ..

طبقه: اول زیربنا: ۱۸۰ خواب: ۴

طبقه: اول زیربنا: ۹۰

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ۲واحدباهم فروخته میشود

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۹۰ متری سندتجاری- ۱۸۰ متری سند اداری میباشد- ۱۲۰ متر دارای قدرالسهم

مغازه سهروردی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سهروردی جنوبی نوب..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده دوربین مداربسته آب و برق

خرید مغازه سهروردی ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سهروردی جنوبی خ بهار شیراز نرسیده ب..

قیمت کل: ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه سهروردی ۱۲۶ متر طبقه: اول بر: ۱۷ متر

سهروردی شمالی نرسیده به میدان ..

قیمت کل: ۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار سهروردی سند تجاری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: اول ۲۵ ساله

سهروردی شمالی روبروی خ کوشش ساختمان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

مغازه سهروردی ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

سهروردی شمالی جنب چهارراه زی..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سهروردی جنوبی جنب رستوران ارو..

قیمت روز

امکانات: گاز

فروش دفتر کار سهروردی سند تجاری ۱۰۰ متر ۳ خوابه طبقه: دوم ۲۵ ساله

سهروردی شمالی بالاتراز میدان پالیزی نبش ا..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

مغازه سهروردی ۲۵ متر طبقه: همکف

سهروردی شمالی روبروی مسجد حجت ابن الحس..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سهروردی ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

سهروردی شمالی بالاترازمط..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

سرقفلی و ملکیت

مغازه سهروردی ۶۵ متر بر: ۳ متر

سهروردی جنوبی نرسیده به مطهری پل..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه سهروردی ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

سهروردی شمالی بین چهارراه بهشتی و..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه سهروردی ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

سهروردی خرمشهر میدان نیل..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سهروردی ۳۰ متر بر: ۴ متر

سهروردی شمالی نرسیده به تقاطع بهشتی جنب امل..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه سهروردی ۲۸ متر بر: ۴ متر

سهروردی شمالی بالاتراز ۴ راه هویزه جنب بانک صادرات نبش ۱۰ مت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۲۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

سهروردی شمالی پاساژ ان..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه سهروردی ۸۲ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

سهروردی شمالی بالاترا ز خرمشهر نب..

قیمت کل: ۳۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه سهروردی ۲۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

سهروردی شمالی مرکز خرید ان..

قیمت کل: ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

مستغلات سهروردی دفتر کار سند تجاری ۲ ط تک واحدی درکل ۲ واحد زیربنای کل: ۲۸۲م قدیمی

سهروردی شمالی بالاتر از آپا..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آیفون تصویری

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سهروردی ۷۰ متر بر: ۶ متر

سهرودی جنوبی بهارشیراز جنب من..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه سهروردی ۱۰۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سهروردی شمالی خ کیهان پلاک..

قیمت کل: ۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۴ پارکینگ

دفتر کار سهروردی سند تجاری ۱۱۷ متر طبقه: اول قدیمی

سهروردی نرسیده به میدان پالیزی خ توپچی نبش ..

قیمت کل: ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۱۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مناسب کافی شاپ با وسایل

خرید دفتر کار سهروردی سند تجاری

خرید دفتر کار سهروردی سند تجاری ۱۲۸ متر ۴ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی میدان پالیزی ع..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه سهروردی ۱۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

سهروردی شمالی جنب چهارراه زی..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه سهروردی ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

سهروردی شمالی خ هویزه پلاک..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

دفتر کار سهروردی سند تجاری ۸۶ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

سهروردی شمالی چهارراه بهشتی پلا..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده

خرید دفتر کار سهروردی سند تجاری
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در سهروردی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در سهروردی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.