خرید کاربری تجاری در خواجه نظام

خرید مغازه خواجه نظام ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کوچه ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه خواجه نظام ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

خواجه نظام چهارراه شی..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه - جواز صنایع فلزی- سرقفلی

مغازه خواجه نظام ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

خواجه نظام نبش کوی آذرین وند پل..

قیمت کل: ۶,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه خواجه نظام ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

خواجه نظام چهارراه شیخان پاس..

قیمت روز

امکانات: گاز

یک دهنه - جواز آزاد

مغازه خواجه نظام ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

خواجه نظام الملک خ ماند..

قیمت کل: ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

خرید مغازه خواجه نظام ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کوچه ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه خواجه نظام ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

خواجه نظام چهارراه شی..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه - جواز صنایع فلزی- سرقفلی

مغازه خواجه نظام ۵۰ متر بر: ۸ متر

خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان پ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه خواجه نظام ۵۰ متر بر: ۸ متر

خواجه نظام نرسیده به چهارراه شیخان پ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار خواجه نظام سند تجاری کلنگی بدون جواز زمین: ۷۰۰ متر بر: ۳۳ متر

خواجه نظام الملک نبش ۱۰ متری ارامنه پ..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

بردوم ۲۰ متر- ۲۲۰ متر مغازه در ۱۳ باب سرقفلی

فروش مغازه خواجه نظام ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

خواجه نظام پائین تراز چهارراه ش..

قیمت روز

خرید مغازه خواجه نظام

مغازه خواجه نظام ۲۰ متر بر: ۴ متر

خواجه نظام روبروی کوی مینا س..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

برق وگاز وآب مشترک- ۲۵ مترانباری

مغازه خواجه نظام ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

خواجه نظام الملک خیابان ما..

قیمت کل: ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه خواجه نظام ۲۰ متر بر: ۴ متر

خواجه نظام روبروی کوی مینا س..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

برق وگاز وآب مشترک- ۲۵ مترانباری

مغازه خواجه نظام ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

خواجه نظام نرسیده به چهارراه شی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه خواجه نظام ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

خواجه نظام کوی ماندگا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

یک دهنه-ملک وسرقفلی- بازدید با هماهنگی

مغازه خواجه نظام ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

خواجه نظام روبروی کوی مینا ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

۲۵ مترانباری

مغازه خواجه نظام ۲۰ متر بر: ۴ متر

خواجه نظام روبروی کوی مینا س..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

برق وگاز وآب مشترک- ۲۵ مترانباری

مغازه خواجه نظام ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

خواجه نظام بالاتر از چهارراه شیخ صفی ..

قیمت کل: ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه خواجه نظام ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

خواجه نظام خ اجاره دار سه راه قجاوند نبش کوی ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ دهنه - کرکره برقی - بر دیگر ۷ متر

فروش مغازه خواجه نظام ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

خواجه نظام روبروی جهان ب..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

یک دهنه

مغازه خواجه نظام ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

خواجه نظام نرسیده به شیخ صفی کوچه ..

قیمت کل: ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه خواجه نظام ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

خواجه نظام نبش کوچه تیم..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت باز سازی شده آب و برق

مغازه خواجه نظام ۲۰ متر طبقه: همکف

خواجه نظام ۱۰ متری ارا..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه خواجه نظام ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

خواجه نظام بین ۱۰ متری ارامنه و شیخ صفی ..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

امکانات: کولر گاز

۲ پارکینگ

خرید مغازه خواجه نظام ۲۰ متر طبقه: همکف

خواجه نظام ۱۰ متری ارا..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه خواجه نظام ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

خواجه نظام نرسیده به چهارراه شی..

قیمت کل: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه خواجه نظام ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

خواجه نظام نرسیده به چهارراه شی..

قیمت کل: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه خواجه نظام ۷۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

خواجه نظام جنب بانک صادرات پلا..

قیمت کل: ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز نانوائی - یک دهنه-ملک وسرقفلی

مغازه خواجه نظام ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

خواجه نظام نرسیده به سه راه پلیس جنب م..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

-یک دهنه-جوازآزاد

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در خواجه نظام آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در خواجه نظام شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.