خرید کاربری تجاری در بهار شمالی

خرید مغازه بهار شمالی ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بهار شمالی بالاتر از بانک پا..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر

مغازه بهار شمالی ۷۰ متر طبقه: اول بر: ۱۵ متر

بهار شمالی نبش کوی گر..

قیمت روز

امکانات: گاز

در حال حاضر کافه سنتی-بالای همکف

مغازه بهار شمالی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شریعتی بهار شمالی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه بهار شمالی ۲۳ متر بر: ۳ متر

بهار شمالی خ خداپر..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۹,۵۶۰,۰۰۰ ت

معاوضه با خودرو

مغازه بهار شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بهار شمالی بالاتر از بیمارستان ناجا ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه بهار شمالی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

بهارشمالی بعد از ک عمر..

قیمت روز

امکانات: گاز فروش با مستاجر

مغازه بهار شمالی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بهارشمالی خ ایثار پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

سوپرمارکت

مغازه بهار شمالی ۱۷ متر

بهارشمالی کوی محمدی انتهای کوچه پاساز پارس..

قیمت کل: ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بهار شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بهار شمالی بالاتر از بیمارستان ناجا ک..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بهار شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بهار شمالی بالاتر از بیمارستان ناجا ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه بهار شمالی ۳۴ متر بر: ۶ متر

بهار شمالی خ نیروم..

قیمت کل: ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه بهار شمالی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بهارشمالی کوی محمدی پاساژ..

قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

بالکن محاسبه نمیشود

مغازه بهار شمالی ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بهار شمالی بالاتر از بانک پار..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر

مغازه بهار شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بهار شمالی بالاتر از بیمارستان ناجا ک..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بهار شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

خ بهار شمالی بالاتر از بیمارستان ناجا ک..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه بهار شمالی ۷۰ متر طبقه: اول بر: ۱۵ متر

بهار شمالی نبش ک گرو..

قیمت روز

امکانات: گاز

در حال حاضر کافه سنتی

مغازه بهار شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بهارشمالی بالاتراز بیمارستان ناجا کوی..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه بهار شمالی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بهارشمالی خ ایثار پلاک ه..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

سوپرمارکت

مغازه بهار شمالی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

هفت تیر خ بهارشمالی کوی عم..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه بهار شمالی ۴۰ متر بر: ۳ متر

بهارشمالی بالاتراز کوی عمر..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه بهار شمالی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بهارشمالی خ عیسی وند پلاک ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

سوپرمارکت

مغازه بهار شمالی ۳۶ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

بهار شمالی بعد از ۴ راه زهر..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بهار شمالی ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بهار شمالی ایثار غربی پلاک..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: باز سازی شده

لبنیاتی فعال

مغازه بهار شمالی ۳۶ متر طبقه: زیر همکف بر: ۶ متر

بهارشمالی بعد از ۴ راه زهره..

قیمت کل: ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بهار شمالی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بهار شمالی خ نیرومند میثاق..

قیمت کل: ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه بهار شمالی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بهارشمالی خ نیرو..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه بهار شمالی ۹۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بهار شمالی بالاتر از بیمارستان سجاد جنب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۵۰ متر زیرزمین جواز رستوران-ملک و سرقفلی

دفتر کار بهار شمالی سند تجاری ۷۰ متر طبقه: اول قدیمی

بهار شمالی نبش ک گروسی پلاک..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

مغازه بهار شمالی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

هفت تیر بهارشمالی خ ط..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک وسرقفلی

مغازه بهار شمالی ۳۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۶ متر

بهارشمالی بعد از چهارراه زهر..

قیمت کل: ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بهار شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بهار شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.