خرید کاربری تجاری در ایرانشهر

خرید مغازه ایرانشهر ۳۰ متر بر: ۳ متر

ایرانشهر جنوبی نرسیده به میدان..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۱,۱۲۳,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه ایرانشهر ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ایرانشهر نرسیده به چهارراه..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه ایرانشهر ۷۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

ایرانشهر جنوبی روبروی مسجد جلیلی پ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه ایرانشهر ۷۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

ایرانشهر جنوبی روبروی مسجد جلیلی پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه ایرانشهر ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ایرانشهر خ مهز..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۱۰ متر بالکن که محاسبه نمیشود-سرقفلی

خرید مغازه ایرانشهر ۲۸ متر بر: ۴ متر

ایرانشهرجنوبی تقاطع س..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه ایرانشهر ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ایرانشهر جنوبی خ مه..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۰ متر بالکن که ۱ / ۲ محاسبه شده-سرقفلی

دفتر کار ایرانشهر سند تجاری ۹۸ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ایرانشهر جنوبی بالاتر از کو..

قیمت کل: ۳,۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه ایرانشهر ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ایرانشهر بالاتر از تقاطع س..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه- جواز ماشینهای اداری

مغازه ایرانشهر ۲۶ متر بر: ۳ متر

ایرانشهر خ میثاق خ علامه طب..

قیمت کل: ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش مغازه ایرانشهر ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ایرانشهر خ مهز..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۱۰ متر بالکن که محاسبه نمیشود-سرقفلی

مغازه ایرانشهر ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ایرانشهر شمالی نبش کوی دهقانی نیا پ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۸۶۹,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده

مغازه ایرانشهر ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ایرانشهر جنوبی نرسیده به میدان..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر

خرید مغازه ایرانشهر

مغازه ایرانشهر ۷۲ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

ایرانشهر جنوبی روبروی مسجد جلیلی پ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه ایرانشهر ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ایرانشهر جنوبی تقاطع سم..

قیمت کل: ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز کولر گازی آب و برق

آب و گاز مشترک

خرید دفتر کار ایرانشهر سند تجاری ۹۹ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۳۰ ساله

ایرانشهر جنوبی نرسیده به کوی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور اسپلیت پارتیشن برق 3 فاز

۱۴۰ متررویتی-مناسب هایپر-فروشگاههای کوروش

دفتر کار ایرانشهر سند تجاری ۹۹ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

هفت تیر خ ایرانشهر جنوبی بعد از ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور اسپلیت

سرقفلی

مغازه ایرانشهر ۲۷ متر بر: ۴ متر

ایرانشهر جنوبی روبروی ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه ایرانشهر ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ایرانشهر خ مهز..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۱۰ متر بالکن که محاسبه نمیشود-سرقفلی

مغازه ایرانشهر ۷۲ متر طبقه: زیر همکف بر: ۳ متر

کریمخان خ ایرانشهر جنوبی روبروی مسجد جلیل..

قیمت روز

امکانات: گاز

فروش مغازه ایرانشهر ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ایرانشهر جنوبی خ مه..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

۱۰ متر بالکن که ۱ / ۲ محاسبه شده-

مغازه ایرانشهر ۲۶ متر

کریمخان ایرانشهر جنوبی روبرو..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۶,۳۶۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار ایرانشهر سند تجاری ۲۵ متر طبقه: همکف قدیمی

کریم خان ایرانشهر جنوبی روبروی مسج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

یک دهنه - جواز خرید و فروش و تعمیر ماشینهای اداری

مغازه ایرانشهر ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ایرانشهر جنوبی جنب اداره پست پل..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه ایرانشهر ۲۳ متر بر: ۴ متر

ایرانشهرجنوبی تقاطع س..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه ایرانشهر ۲۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

ایرانشهر بین طالقانی و ..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

مغازه ایرانشهر ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ایرانشهر شمالی نبش ک دهقانی نیا پل..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده

مغازه ایرانشهر ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ایرانشهر جنوبی جنب اداره پست پل..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۸,۱۴۸,۰۰۰ ت

دفتر کار ایرانشهر سند تجاری ۲۷ متر طبقه: همکف قدیمی

کریم خان ایرانشهر جنوبی میدان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار ایرانشهر سند تجاری ۷۲ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف قدیمی

ایرانشهر روبروی مسجد جلیلی پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۴ پله به پائین

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در ایرانشهر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در ایرانشهر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.