خرید کاربری تجاری در پیامبر

خرید مغازه پیامبر ۲۴ متر طبقه: همکف

پیامبرشرقی خ اسکندرزاده بین گلستا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پیامبر ۴۴ متر طبقه: همکف

پیامبرشرقی خ اسکندرزاده روبروی پارک ..

قیمت کل: ۱۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب..

قیمت کل: ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صبح دوست..

قیمت کل: ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صبح دوست..

قیمت کل: ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

خرید مغازه پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صبح دوست..

قیمت کل: ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صبح دوست..

قیمت کل: ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صبح دوست..

قیمت کل: ۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پیامبر ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستاری خ پیامبر ابتدای پیامبر مرکزی مرکز..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه پیامبر ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

پیامبرمرکزی مجتمع ن..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

فروش مغازه پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صبح دوست..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه پیامبر ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پیامبر ستاری شمال پ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پیامبر ۲۱۰ متر بر: ۷ متر

پیامبر مرکزی نبش مط..

قیمت روز

مغازه پیامبر ۱۲ متر طبقه: همکف

پیامبر روبروی پارک نیلوف..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۲۰ واحدی- دارای قدرالسم از مشاعات- ۱۵ متر پارکینگ

مغازه پیامبر ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۸ متر ملک و سرقفلی

مغازه پیامبر ۱۵ متر

پیامبر ستاری شمال پاساژ ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

طبقه طلافروشی-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه پیامبر ۱۶ متر طبقه: اول

پیامبرمرکزی پاساژ کوروش راهروی شرق پ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

بالابر

مغازه پیامبر ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف

پیامبرمرکزی بزرگراه حکی..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه پیامبر ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستاری خ پیامبر ابتدای پیامبر مرکزی مرکز..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پیامبر ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

پیامبرمرکزی مجتمع ت..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک سرقفلی

مغازه پیامبر ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی خ مطهری روبرو..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه پیامبر ۳۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی ک ..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج

ارتفاع ۵ . ۲ متر ملک و سرقفلی-دو بر/ همکف ۲۶۰ م ۷۰ م ط دوم دفترکار

مغازه پیامبر ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستاری خ پیامبر ابتدای پیامبر مرکزی مرکز..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

خرید مغازه پیامبر ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر غربی انتهای م..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۸ متر ملک و سرقفلی

مغازه پیامبر ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی خ مطهری روبرو..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه پیامبر ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پیامبر خ ستاری مجتمع ک..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

یک دهنه

معاوضه / فروش مغازه پیامبر ۳۵ متر بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی کوی مطهری پلاک..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پیامبر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پیامبر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.