خرید کاربری تجاری در پیامبر

خرید مغازه پیامبر ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستاری خ پیامبر ابتدای پیامبر مرکزی مرکز..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه پیامبر ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

پیامبرمرکزی مجتمع ن..

قیمت کل: ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه پیامبر ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

پیامبر مرکزی خ صبح دوست..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۸ متر ملک و سرقفلی

مغازه پیامبر ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پیامبر ستاری شمال پ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پیامبر ۲۱۰ متر بر: ۷ متر

پیامبر مرکزی نبش مط..

قیمت روز

مغازه پیامبر ۱۲ متر طبقه: همکف

پیامبر روبروی پارک نیلوف..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۱۲۰ واحدی- دارای قدرالسم از مشاعات- ۱۵ متر پارکینگ

مغازه پیامبر ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۸ متر ملک و سرقفلی

مغازه پیامبر ۱۵ متر

پیامبر ستاری شمال پاساژ ک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

طبقه طلافروشی-اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه پیامبر ۱۶ متر طبقه: اول

پیامبرمرکزی پاساژ کوروش راهروی شرق پ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

بالابر

مغازه پیامبر ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف

پیامبرمرکزی بزرگراه حکی..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پیامبر ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستاری خ پیامبر ابتدای پیامبر مرکزی مرکز..

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پیامبر ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

پیامبرمرکزی مجتمع ت..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک سرقفلی

خرید مغازه پیامبر ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی خ مطهری روبرو..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه پیامبر ۳۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی ک ..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج

ارتفاع ۵ . ۲ متر ملک و سرقفلی-دو بر/ همکف ۲۶۰ م ۷۰ م ط دوم دفترکار

مغازه پیامبر ۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

ستاری خ پیامبر ابتدای پیامبر مرکزی مرکز..

قیمت کل: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ متر - ملک و سرقفلی

مغازه پیامبر ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر غربی انتهای م..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۸ متر ملک و سرقفلی

فروش مغازه پیامبر ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی خ مطهری روبرو..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه پیامبر ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پیامبر خ ستاری مجتمع ک..

قیمت کل: ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

یک دهنه

معاوضه / فروش مغازه پیامبر ۳۵ متر بر: ۵ متر

پیامبر مرکزی کوی مطهری پلاک..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان

مغازه پیامبر ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ستاری خ پیامبر مرکزی مجتمع تجاری پیامبر جنب..

قیمت کل: ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ . ۸ متر ملک و سرقفلی

مغازه پیامبر ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ستاری مخبری بین ستاری و ..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز پکیج

خرید مغازه پیامبر ۲۱۰ متر بر: ۷ متر

پیامبر مرکزی نبش مط..

قیمت روز

مغازه پیامبر ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پیامبرمرکزی خ مطهری روبروی..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پیامبر ۱۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۳۰ متر

پیامبر مرکزی جنب کوروش پلاک..

قیمت کل: ۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

قابلیت توسعه ۱۳۰ متر انبار تجاری- ۴ پارکینگ

مغازه پیامبر ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

ستاری مخبری بین ستاری و ..

قیمت کل: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۳,۳۳۰,۰۰۰ ت

۵۰ متر زیرزمین

مغازه پیامبر ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

پیامبر مرکزی مرکز خرید ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پیامبر آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پیامبر شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.