خرید کاربری تجاری در منطقه پنج شهرداری

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به پونک نرسیده به هم..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه پونک ۵۰۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

پونک مجتمع بوستان پلاک ه..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه اکباتان ۳۱ متر

اکباتان بازارچه سوپرهفتم پلاک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه پونک ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پونک بلوار میرزا بابایی..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۳۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجت..

قیمت کل: ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

خرید مغازه پونک ۳۷۰ متر طبقه: همکف

پونک بلوارعدل شمالی نبش غروی شرقی پ..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: اسپلیت آب و برق

۴ پارکینگ

مغازه پونک ۳۸ متر بر: ۴ متر

پونک خ کمالی بلوار فتح پلاک..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر آب و برق

مغازه پونک ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بین مرزداران و پل حکیم..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه اشرفی اصفهانی ۶۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی خ باهنر روبروی تره با..

قیمت کل: ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پونک ۱۴۰ متر بر: ۱۵ متر

پونک سردار جنگل شمالی خ ..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

انباری ۲۰ متر

فروش مغازه بلوار فردوس غرب ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی بی..

قیمت روز

امکانات: کولر

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

جنت آباد شمالی بالاتر از نیایش نبش..

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

با اپارتمان

مغازه اشرفی اصفهانی ۶۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی چهاردیواری ابتدای شهرک نفت پشت ..

قیمت کل: ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار آیت الله کاشانی سند تجاری دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

آیت الله کاشانی بلوار ا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور فلت

۳۰۰ مترفضای پارکینگ

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۷ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب پروانه جنوبی ..

قیمت کل: ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت کاشانی بعد از ستاری روبروی شه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه جنوبی نبش میدان خ ۱۵ ..

طبقه: واحد ها زیربنا: ۵۵ قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۳۵ قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی فلکه دوم خ سازمان آب ابتدای کوی گلستا..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوارفردوس غرب خ پروانه جنوبی ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۱۲۴ مترانباری تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه پونک ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک مجتمع بوستان پلاک ه..

قیمت کل: ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پونک

فروش مغازه جنت آباد ۱۷ متر بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی ۱۶ متری یکم ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه پونک ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

پونک بالاتر از میدان پونک ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهر زیبا ۲۵ متر بر: ۵ متر

شهرزیبا میدان الغدیر آشوری ۱۲ م..

قیمت کل: ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهر زیبا ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شهر زیبا بلوار تعاون بلوار فرساد شرق..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲۴ متر انباری

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۳ متر بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از همت باغچه ..

قیمت کل: ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شهران ۱۱ متر بر: ۳ متر

شهران بالاتر از میدان مخابرات ک پیام مج..

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر

مغازه جنت آباد ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان ..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ومشاعات

مغازه شهران ۱۰۵ متر بر: ۱۰ متر

شهران خ کوهسار خ شعب..

قیمت کل: ۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۳ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی کوی زنبق ..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

از طول بر اطلاع نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در منطقه پنج شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در منطقه پنج شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.