خرید کاربری تجاری در پونک

خرید مغازه پونک ۱۰ متر طبقه: زیرهمکف

پونک مجتمع تجاری کوروش پلاک..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پونک ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

پونک بلوار میرزا بابائی نرسیده به..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۸۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پونک خ نفت کوی ی..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۳۰ متر بر: ۳ متر

پونک چهاردیواری خ سردار جنگل شمالی خ پنج ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مغازه پونک ۵۰ متر طبقه: همکف

پونک ضلع شمال غربی میدان مجتمع ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه پونک ۳۰ متر طبقه: همکف

پونک سیمون بولیوار خ فکوری نبش کوی یکم ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک سرقفلی

مغازه پونک ۴۱ متر بر: ۴ متر

پونک مجتمع ..

قیمت کل: ۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

مغازه پونک ۳۳ متر بر: ۳ متر

پونک مجتمع بوستان رینگ مرکزی ..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پونک مجتمع تجاری بوست..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فن کوئل

پارکینگ مشاع -در دوباب ( ۶۷ و ۴۳ متری ) در دو سند مجزا وباهم به فروش میرسد

مغازه پونک ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پونک خ مخبری خ ایران زمین جنوبی کوی ۲۲ بهم..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

سوپرمارکت فعال با وسایل

فروش مغازه پونک ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک سردار جنگل خ ایران زمین شمالی ..

قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پونک ۱۲۰ متر بر: ۸ متر

پونک بلوار میرزابابایی روبروی پارک شاهد..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۱۲۰ متر کف ۶۴ متر بالکن که نصف حساب شده /ملکیت سند اداری

مغازه پونک ۲۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

پونک میدان عد..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پونک میدان پونک مجتمع ت..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه پونک ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک مجتمع بوستا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پونک ۲۸۰ متر بر: ۱۳ متر

پونک میدان عدل ضلع جنوب شرقی..

قیمت کل: ۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک خ آبشار..

قیمت کل: ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پونک ۲۳ متر بر: ۷ متر

پونک میدان پونک مجت..

قیمت کل: ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه پونک ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

پونک بلوار میرزابابایی بین عدل و سردار جنگ..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

عرصه واعیان

مغازه پونک ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پونک بلوار میرزا بابایی..

قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

برق و آب

فروش مغازه پونک ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک مرکزتجاری بوستان بین بازارنی..

قیمت کل: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۵۴ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

پونک مجتمع تجاری بوستا..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه پونک ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک میرزابابایی پا..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه پونک ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پونک بالاتر از میدان کربلائی احمد با..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۶۲ متر بر: ۴ متر

پونک میدان پونک مجتمع ت..

قیمت کل: ۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع ۳ . ۵ متر - ملک و سرقفلی

خرید مغازه پونک ۴۰ متر طبقه: دوم

پونک بوستان بوستان بازارچه ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک مجتمع تجاری بوست..

قیمت کل: ۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۶ متر انباری-آب برق و -درب اختصاصی به پارکینگ

مغازه پونک ۲۷ متر طبقه: همکف

پونک مجتمع تجار..

قیمت کل: ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه پونک ۲۶ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

پونک پاساژ بوستان بازارچه ن..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه پونک ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پونک مجتمع اداری تج..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: برق 3 فاز آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پونک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پونک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.