خرید کاربری تجاری در پونک

خرید مغازه پونک ۱۳۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۲ متر

پونک نبش خ ۱۱ پلاک هن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پونک خ شهید حیدری مقدم برج جام جم همت ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پونک ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک مجتمع بوستا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک مجتمع بوستان راهروی آبشار پل..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه پونک

پونک بین حکیم و همت مجتمع..

طبقه: اول زیربنا: ۱۸ قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۳۵ قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

خرید مغازه پونک ۴۲ متر طبقه: همکف

پونک مجتمع تجاری بوستان پلاک..

قیمت کل: ۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۲۸۰ متر بر: ۱۳ متر

پونک میدان عدل ضلع جنوب شرقی..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک خیابان آبشا..

قیمت کل: ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه پونک

مغازه پونک ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

پونک بلوار میرزابابایی بین عدل و سردار جنگ..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

عرصه واعیان

دفتر کار پونک سند تجاری ۶۰ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

پونک نبش ک پنجم ساختمان پونک پل..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش مغازه پونک ۱۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

پونک مجتمع بوستان راهرو بانک ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پونک ۲۶ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

پونک پاساژ بوستان بازارچه ن..

قیمت روز

امکانات: کولر

مغازه پونک ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک مجتمع تجاری بوست..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۶ متر انباری-آب برق و -درب اختصاصی به پارکینگ

مغازه پونک ۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پونک خ میرزابابا..

قیمت کل: ۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پونک ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

میدان پونک مجتم..

قیمت کل: ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

خرید مغازه پونک ۱۳۱ متر طبقه: همکف

پونک میدان عدل پلاک ه..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه پونک ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک بلوار میرزا بابایی خ یاس شمال پارک اردیبه..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

پایان کار تجاری

مغازه پونک ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

پونک بالاتر از میدان مجتمع بوستان پ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پونک مجتمع اداری تج..

قیمت روز

امکانات: برق 3 فاز آب و برق

مغازه پونک ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک میرزابابایی پا..

قیمت کل: ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

فروش مغازه پونک ۸۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پونک خ نفت کوی ی..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۱۲۰ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

پونک میرزابابایی بعد از سردار جنگل روبروی..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج فروش با مستاجر

مغازه پونک ۱۴۰ متر بر: ۱۵ متر

پونک سردار جنگل شمالی خ ..

قیمت کل: ۲۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه پونک ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پونک مجتمع تجاری بوست..

قیمت کل: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فن کوئل

پارکینگ مشاع -در دوباب ( ۶۷ و ۴۳ متری ) در دو سند مجزا وباهم به فروش میرسد

مغازه پونک ۴۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

پونک خ میرزابابایی ..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پونک ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک جنب پاساژ بوستان بازارچ..

قیمت کل: ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه پونک

مغازه پونک ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پونک خ مخبری روبروی کارخانه چای گلستان ..

قیمت کل: ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای فیش تجاری

مغازه پونک ۵۲ متر

پونک بلوار میرزا بابایی..

قیمت کل: ۱۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه پونک ۹۲ متر طبقه: همکف

بلوار میرزابابایی ساختما..

قیمت کل: ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پونک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پونک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.