خرید کاربری تجاری در پونک

خرید مغازه پونک ۵۱ متر ۱ خوابه طبقه: اول بر: ۵ متر

پونک بلوار میرزابابائی خ ایران زمین شمالی مج..

قیمت کل: ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز پکیج باز سازی شده آب و برق

ت.ت/ ۲ باب مغازه- ۲۰ مترتابلوخور-بصورت جداگانه نیز بفروش میرسد

مغازه پونک ۱۳۱ متر طبقه: همکف

پونک میدان عدل پلاک ه..

قیمت کل: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه پونک ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک مجتمع بوستان رنیگ مرکزی ..

قیمت کل: ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج

مغازه پونک ۵۰۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

پونک مجتمع بوستان پلاک ه..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پونک ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

پونک بلوار میرزا بابایی..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

خرید مغازه پونک ۳۷۰ متر طبقه: همکف

پونک بلوارعدل شمالی نبش غروی شرقی پ..

قیمت کل: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: اسپلیت آب و برق

۴ پارکینگ

مغازه پونک ۳۸ متر بر: ۴ متر

پونک خ کمالی بلوار فتح پلاک..

قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر آب و برق

مغازه پونک ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بین مرزداران و پل حکیم..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

مغازه پونک ۱۴۰ متر بر: ۱۵ متر

پونک سردار جنگل شمالی خ ..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

انباری ۲۰ متر

مغازه پونک ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

پونک مجتمع بوستان پلاک ه..

قیمت کل: ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه پونک

فروش مغازه پونک ۴۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

پونک بالاتر از میدان پونک ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پونک خ شهید حیدری مقدم برج جام جم همت ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار پونک سند تجاری ۶۰ متر ۱ خوابه طبقه: همکف ۱۵ ساله

پونک بالاتر از میدان نبش کوی ..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز فاقد آسانسور

۴۰ مترانبارتجاری- ۲۰۰ متر پارکینگ مربوط به این واحد میباشددر قیمت کل محاسبه شده

مغازه پونک ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پونک مجتمع تجاری بوست..

قیمت کل: ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فن کوئل

پارکینگ مشاع -در دوباب ( ۶۷ و ۴۳ متری ) در دو سند مجزا وباهم به فروش میرسد

مغازه پونک ۷۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

پونک میرزابابایی نرسیده به س..

قیمت کل: ۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

خرید مغازه پونک ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک خیابان آبشا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه پونک

مغازه پونک ۲۳ متر طبقه: دوم

پونک مجتمع تجاری بوستان ضلع شمال میدان روبروی راهرو..

قیمت کل: ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه پونک ۴۱ متر بر: ۴ متر

پونک مجتمع ..

قیمت کل: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ت ملک وسرقفلی

مغازه پونک ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک سردار جنگل خ ایران زمین شمالی ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه پونک ۱۱۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

پونک مجتمع تجاری بوست..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۲ تا ۵۵ متری جواز رستوران

فروش مغازه پونک ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سیمون بولیوار خ معین نبش کوهسار ..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه پونک ۲۸۰ متر بر: ۱۳ متر

پونک میدان عدل ضلع جنوب شرقی..

قیمت کل: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۶۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

میدان پونک مجتمع تجاری اداری بوستان ری..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه پونک ۶۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

میدان پونک مجتمع تجاری بو..

قیمت کل: ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه پونک ۲۶ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

پونک پاساژ بوستان بازارچه ن..

قیمت کل: ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

خرید مغازه پونک ۹۲ متر طبقه: همکف

پونک بلوار میرزابابایی ساخت..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه پونک ۳۰ متر طبقه: همکف

پونک سیمون بولیوار خ فکوری نبش کوی یکم ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه پونک ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک جنب بوستان پاس..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مستغلات پونک کلنگی زمین: ۳,۰۰۰ متر بر: ۲۷ متر

پونک سیمون بولیوار کشاورز خ صحرا باغ پدر..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

تجاری

مغازه پونک ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

پونک میرزابابای بعد از سردار جنگل روبروی ..

قیمت کل: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز پکیج

ارتفاع ۵ متر - ملک و سرقفلی-

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در پونک آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در پونک شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.