خرید کاربری تجاری در شهران

خرید مغازه شهران ۵۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهران فلکه دوم خ سوم ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه شهران ۱۹ متر طبقه: همکف

شهران بالاتراز همت جنب پل زیرگذر پ..

قیمت کل: ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۱۲ متربالکن-باکلیه امتیازات- ملکیت-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شهران ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

شهران مرکز خری..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهران ۲۴ متر بر: ۴ متر

شهران شمالی بلوار کوهسار خ ادهمی مقابل ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه شهران ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شهران خ کوهسار خ طالقانی بن بست مهستان ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

خرید مغازه شهران

خرید مغازه شهران ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهران بالاتر از فرهنگسرای تفکر نبش ک..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر پکیج

مغازه شهران ۱۶۳ متر بر: ۹ متر

شهران خ الغدیر ساختم..

قیمت کل: ۱۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش مغازه شهران ۸۴ متر بر: ۷ متر

شهران پایین تر از فرهنگسرای معرفت جنب ک ل..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملکیت

معاوضه / فروش دفتر کار شهران سند تجاری ۱۱۰ متر ۲ خوابه طبقه: همکف ۱۲ ساله

شهران خ آبشناسان نرسیده به طوقانی ..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۶,۳۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

معاوضه با مسکونی

مغازه شهران ۴۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

شهران شمالی خ یک..

قیمت کل: ۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

فروش مغازه شهران ۱۵ متر طبقه: همکف

شهران خ یکم مجتمع سام..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

۲ بر-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه شهران ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهران فلکه دوم خ عسگ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

یک دهنه

مغازه شهران ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهران فلکه دوم خ یکم مجتمع..

قیمت کل: ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه شهران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شهران خ طوقانی..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه شهران ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شهران شمالی بلوار کوهسار پاسا..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه شهران

شهران بالاترازمیدان مخابرات جنب مخابرات پاسا..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۱

طبقه: دوم زیربنا: ۱۰

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه شهران ۱۰۵ متر بر: ۱۰ متر

شهران خ کوهسار خ شعبا..

قیمت کل: ۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز دوربین مداربسته تهویه مطبوع

معاوضه با کلنگی-

مغازه شهران ۲۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شهران نبش ضلع جنوب شرقی فلکه دوم پ..

قیمت کل: ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ گاز آسانسور چیلر فن کوئل

مغازه شهران ۲۰ متر بر: ۴ متر

شهران بالاتر ار فرهنگسرای معرفت خ عباسی..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت کلیدی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه شهران ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهران بلوار کوهسار خ ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

آب برق

فروش مغازه شهران ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شهران بلوارکوهسار خ طبی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

دارای جواز تاکسی سرویس -

مغازه شهران ۲۲ متر بر: ۵ متر

شهران بلوارکوهسار خ طبی..

قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه شهران ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

شهران خ کوهسار خ شهید شعبانعل..

قیمت کل: ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر آب و برق

معاوضه / فروش مغازه شهران ۸۴ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

شهران جنب کوچه لاله پلاک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه با آپارتمان-سرقفلی و ملکیت

مغازه شهران ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شهران نرسیده به فلکه اول ۱۶ متر..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه شهران ۱۰۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

شهران فلکه اول ضلع شرقی فله ا..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

آب برق تلفن

مغازه شهران ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شهران نرسیده به فرهنگسرا نبش نیلوفر ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه شهران ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

شهران خ کوهسار خ شعبانعلی پاسا..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

تخفیف

مغازه شهران ۱۵۰ متر بر: ۱۳ متر

شهران بلوار کوهسار شهرک بهاران خ شعبانعلی..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در شهران آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در شهران شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.