خرید کاربری تجاری در سردار جنگل

خرید مغازه سردار جنگل ۲۶ متر طبقه: همکف

سردار جنگل خ حیدری مقدم برج جام..

قیمت کل: ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر آب و برق

مغازه سردار جنگل

سردار جنگل خ زیتون نبش خ نشاط یک پ..

زیربنا: ۷۰ قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۶۰ قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۵۰ قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه سردار جنگل بر: ۵ متر

سردار جنگل تقاطع گلس..

طبقه: دوم زیربنا: ۴۳

طبقه: اول زیربنا: ۴۳

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

مغازه سردار جنگل ۲۷ متر

سردارجنگل خ ۵ تن خ ۳۵ متری قدس نبش چها..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه سردار جنگل ۲۸ متر

سردارجنگل خ آستر..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه سردار جنگل ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

سردار جنگل خ ۵ تن خ المهدی بین کوی ۴ ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه سردار جنگل ۲۰ متر طبقه: همکف

سردارجنگل جنوب خ بهارغربی پلا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه با واحدمسکونی

مغازه سردار جنگل ۲۴۲ متر طبقه: همکف

سردارجنگل ک حیدری مقدم بر..

قیمت کل: ۲۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز چیلر برق 3 فاز آب و برق

برق تک فاز

مغازه سردار جنگل ۱۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۲۲ متر

سردار جنگل خ میرزابا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه سردار جنگل ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سردار جنگل خ حیدری مقدم بر..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر

فروش مغازه سردار جنگل ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

سردار جنگل خ ۵ تن خ المهدی پلا..

قیمت کل: ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه سردار جنگل ۳۶ متر طبقه: همکف

سردارجنگل جنوبی خ حیدری مق..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

---/ ۱۲۵ م دررهن مستاجر - ----/ ۲۰۰ م وام

مغازه سردار جنگل ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

سردارجنگل خ ۵ تن خ ۳۵ متری قدس نبش چها..

قیمت کل: ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه سردار جنگل ۴۵ متر طبقه: همکف

سردارجنگل شمالی بالاتراز آبشناسان پ..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه سردار جنگل ۳۰ متر بر: ۳ متر

سردار جنگل شمالی خ پنج تن خ ..

قیمت روز

امکانات: پکیج

با وسایل-اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه سردار جنگل ۱۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۲۲ متر

سردار جنگل خ میرزابا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه سردار جنگل ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سردار جنگل شمالی تقاطع گ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه سردار جنگل ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سردارجنگل خ ایران زمین شمالی خ شک..

قیمت کل: ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

۱۲ متر پارکینگ

مغازه سردار جنگل ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

پونک سردار جنگل خ لادن خ ل..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه سردار جنگل ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

سردارجنگل بالاتر از میرزابابائ..

قیمت کل: ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

فروش مغازه سردار جنگل ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

سردارجنگل شمالی خ ۵ ..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲۰ مترانباری- ملک و سرقفلی

خرید مغازه سردار جنگل

معاوضه / فروش مغازه سردار جنگل ۱۶۰ متر بر: ۱۵ متر

سردار جنگل شمالی خ ۵ ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه سردار جنگل ۴۲ متر بر: ۵ متر

سردار جنگل شمالی تقاطع گ..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۹۰,۴۷۶,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه سردار جنگل ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سردارجنگل شمالی نبش پنج..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه

مغازه سردار جنگل ۱۴۰ متر بر: ۷ متر

سردارجنگل شمالی نبش نیایش جگرسرا..

قیمت کل: ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید کلنگی سردار جنگل باجواز دارای مغازه زمین: ۲۳۱ متر بر: ۱۱ متر

سردارجنگل جنوب خ بهارشرقی پلا..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۴۲ متری تجاری در ۲ دهنه

دفتر کار سردار جنگل سند تجاری ۵۱ متر طبقه: دوم ۱۵ ساله

سردارجنگل خ ایران زمین ش..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فلت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در سردار جنگل آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در سردار جنگل شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.