خرید کاربری تجاری در سردار جنگل

خرید مغازه سردار جنگل ۱۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۲۲ متر

سردار جنگل خ میرزابا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه سردار جنگل ۴۰ متر

سردارجنگل بلواربهارغربی میدان استاندارد..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

دارای جواز سوپر مارکت

مغازه سردار جنگل ۳۵ متر بر: ۴ متر

سردار جنگل خ ایران زمین جنوبی کوی حیدری مقد..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه سردار جنگل ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سردار جنگل خ آستر..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه سردار جنگل ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

سردار جنگل خ ۵ تن خ المهدی پلا..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه سردار جنگل ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سردار جنگل خ آستر..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه سردار جنگل ۲۱ متر بر: ۴ متر

سردارجنگل نرسیده به نیایش ابتدای ب..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای قدرالسهم- بردیگر ۵ / ۵ - معاوضه با آپارتمان

مغازه سردار جنگل ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

سردار جنگل بالاتر از چهارراه میرزابابایی نبش ۱ ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه سردار جنگل ۱۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۲۲ متر

سردار جنگل خ میرزابا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه سردار جنگل ۴۲ متر

سردار جنگل خ ایران زمین شملای کوی اعلائی دو..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

از طول بر بی اطلاع

فروش مغازه سردار جنگل ۱۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۲۲ متر

سردار جنگل خ میرزابا..

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه سردار جنگل ۴۵ متر طبقه: همکف

سردار جنگل خ حیدری مقدم برج جام..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه سردار جنگل ۲۴۲ متر طبقه: همکف

سردارجنگل ک حیدری مقدم بر..

قیمت کل: ۲۹,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر

آب برق و برق ۳ فاز و تک فاز

مغازه سردار جنگل ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سردار جنگل خ زیتون نبش خ نشاط یک پ..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه سردار جنگل ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

سردار جنگل خ حیدری مقدم برج جام..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

خرید مغازه سردار جنگل ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سردارجنگل خ ۵ تن خ المهدی پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه سردار جنگل ۴۲ متر بر: ۵ متر

سردار جنگل تقاطع گلس..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه سردار جنگل ۵۱ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

سردار جنگل خ ایران زمین شمالی مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

۲ بر

مغازه سردار جنگل ۳۶ متر طبقه: همکف

سردارجنگل جنوبی خ حیدری مق..

قیمت کل: ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه سردار جنگل ۲۴۲ متر طبقه: همکف

سردارجنگل ک حیدری مقدم بر..

قیمت کل: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز چیلر

آب برق و برق ۳ فاز و تک فاز

فروش مغازه سردار جنگل ۲۶ متر طبقه: همکف

سردار جنگل خ حیدری مقدم برج جام..

قیمت کل: ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر آب و برق

مغازه سردار جنگل ۴۳ متر بر: ۵ متر

سردار جنگل تقاطع گلس..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه سردار جنگل ۴۵ متر بر: ۵ متر

سردارجنگل خ ۵ تن خ الم..

قیمت کل: ۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

کمیسیون کامل

مغازه سردار جنگل ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

سردارجنگل خ ۵ تن خ المهدی بین ک ۴ و..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه سردار جنگل ۳۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سردار جنگل خ حیدری مقدم بر..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر

خرید مغازه سردار جنگل ۳۶ متر بر: ۵ متر

سردار جنگل برجهای جام جم راهروی..

قیمت کل: ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

کمیسیون کامل - --/ ۴۵۰ م وام

مغازه سردار جنگل ۲۴۲ متر طبقه: همکف

سردارجنگل کوی حیدری مقدم ب..

قیمت کل: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز چیلر برق 3 فاز آب و برق

برق تک فاز

مغازه سردار جنگل ۲۴۲ متر طبقه: همکف

سردارجنگل کوی حیدری مقدم ب..

قیمت کل: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز چیلر برق 3 فاز آب و برق

برق تک فاز

آپارتمان سردار جنگل ۷۸ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۲۰ ساله

سردار جنگل خ تختی خ اسلامی پلا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۴۶۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

اول سندی

مغازه سردار جنگل ۷۰ متر

سردار جنگل خ زیتون نبش خ نشاط یک پ..

متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در سردار جنگل آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در سردار جنگل شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.