خرید کاربری تجاری در جنت آباد

خرید مغازه جنت آباد ۷۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جنت آباد شاهین شمالی بالاتر از چمران جن..

قیمت کل: ۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

جنت آباد شمالی بالاتر از نیایش نبش ۲۰ متری علیپ..

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد

مغازه جنت آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی مجتمع سم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

۱۷ متر انباری

مغازه جنت آباد ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد شمالی ایرانپارس خ ایرانشهر جنوبی مرکز..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۶,۸۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۷۰ متر بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان بین شاهین و ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه جنت آباد ۱۴ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی بالاتر از همت..

قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۱۷ متر بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی ۱۶ متری یکم ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جنت آباد ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف

جنت آباد جنوبی خ لاله بین ک ششم و پنجم مجتم..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: چهارم بر: ۳ متر

جنت آباد شمالی تقاطع نیایش مجتمع..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی نبش کاشانی پاس..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش مغازه جنت آباد ۲۷ متر بر: ۴ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی بالاتر از ۲۰ م..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سرویس در پاساژ

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد خ شقایق ک ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای قدرالسهم سند تجاری تک برگ

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

جنت آباد بالاتراز همت ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

معاوضه با آپارتمان-از ارتفاع اطلاع نداشتند

مغازه جنت آباد ۳۷ متر

۳۵ متری گلستان ۱۶ متری دوم شمالی نبش..

قیمت روز

مغازه جنت آباد ۳۴ متر طبقه: همکف

جنت آباد جنوبی لاله غربی ۱۶ متر..

قیمت روز

خرید دفتر کار جنت آباد سند تجاری دارای مغازه ۱۱۴ متر طبقه: همکف نوساز

جنت آباد شمالی سیمون بولیور بلوار صب..

قیمت کل: ۱۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

ملک و سرقفلی

مغازه جنت آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جنت آباد جنوبی خ ایثارگران ک سا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۴۰ متر طبقه: چهارم بر: ۵ متر

جنت آباد شمالی تقاطع نیایش ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

دفتر کار جنت آباد کلنگی زمین: ۱۰۰ متر بر: ۶ متر

جنت آباد نبش سمرقند خ لاله غربی نرس..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۴۷ متر مغازه با پایان کار تجاری

مغازه جنت آباد ۱۰۰ متر بر: ۸ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی نبش ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش مغازه جنت آباد ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

شاهین شمالی نرسیده به ۳۵ متری گلستا..

قیمت کل: ۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد شمالی بالاتر از نی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

جنت اباد خ ۳۵ متری گلستان ۱۶ متری ..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

جنت آباد بالاتر از همت روبروی م..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه جنت آباد ۳۲ متر بر: ۵ متر

جنت آباد جنوبی نبش ک ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه جنت آباد ۱۷ متر بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی ۱۶ متری یکم ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جنت آباد ۱۳ متر طبقه: همکف

جنت آباد شمالی خ دانش..

قیمت کل: ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه جنت آباد ۲۷ متر بر: ۴ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی بالاتر از ۲۰ م..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سرویس در پاساژ

مغازه جنت آباد ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف

جنت آباد جنوبی خ لاله بین ک ششم و پنجم مجت..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جنت آباد جنوبی ک د..

قیمت کل: ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.