خرید کاربری تجاری در جنت آباد

خرید مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: چهارم بر: ۳ متر

جنت آباد شمالی تقاطع نیایش مجتمع..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جنت آبادشمالی کوروش شرقی نبش قائ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه جنت آباد ۱۷ متر بر: ۴ متر

جنت آباد شمالی بهارستان ی..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار جنت آباد سند تجاری دارای مغازه ۱۱۴ متر طبقه: همکف نوساز

جنت آباد شمالی سیمون بولیور بلوار صب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

ملک و سرقفلی

مغازه جنت آباد ۲۵ متر بر: ۵ متر

جنت آباد شمالی بلوار شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید کلنگی جنت آباد زمین: ۱۰۰ متر بر: ۶ متر

جنت آباد نبش سمرقند خ لاله غربی نرس..

قیمت کل: ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۴۷ متر مغازه با پایان کار تجاری

مغازه جنت آباد ۳۰ متر بر: ۸ متر

جنت آباد ۴ باغ شرقی بر شانزده متری ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ارتفاع از کف ۳ / ۷۰ متر- جوازاملاک

مغازه جنت آباد ۱۱ متر طبقه: همکف

جنت آباد جنوبی ک پنجم و ششم پاساژ ط..

قیمت کل: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۲۳ متر بر: ۵ متر

جنت آّباد بلوار بعثت ۱۶ متری اول جنوبی نبش کوی قربانی..

قیمت کل: ۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: پکیج آب و برق

عرض ۵ متر

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

جنت آباد بالاتراز همت ..

قیمت روز

امکانات: گاز

معاوضه با آپارتمان-از ارتفاع اطلاع نداشتند

فروش مغازه جنت آباد ۲۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان پل..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه جنت آباد

دفتر کار جنت آباد سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: اول ۶ ساله

جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی پل..

قیمت کل: ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج فلت

مغازه جنت آباد ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جنت آباد جنوبی ک د..

قیمت روز

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی خ ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

جنت آباد بالاتر از همت روبروی م..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر

خرید مغازه جنت آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جنت آباد جنوبی خ ایثارگران ک سا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۷۰ متر بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی ۳۵ متری گلستان بین شاهین و ..

قیمت روز

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد خ شقایق ک ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای قدرالسهم سند تجاری تک برگ

مغازه جنت آباد ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف

جنت آباد جنوبی نرسیده به خ لاله مجتمع ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه جنت آباد ۴۰ متر طبقه: چهارم بر: ۵ متر

جنت آباد شمالی تقاطع نیایش ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

فروش مغازه جنت آباد ۷۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جنت آباد شاهین شمالی بالاتر از چمران جن..

قیمت کل: ۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

جنت آباد شمالی بالاتر از نیایش نبش ۲۰ متری علیپ..

قیمت کل: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد

مغازه جنت آباد ۲۴ متر

جنت آبادمرکزی کوی بنفشه پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه جنت آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی مجتمع سم..

قیمت کل: ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۱۷ متر انباری

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی خ ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه جنت آباد ۳۷ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

جنت آباد جنوبی نبش لاله غربی مجت..

قیمت روز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه جنت آباد ۱۷ متر بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی ۱۶ متری یکم ..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی نبش کاشانی پاس..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۲۰ متر بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی مجتمع تجاری..

قیمت کل: ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۷۶ متر بر: ۸ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی سوپرمارکت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۲ دانگ از ۶ دانگ-یا ۶ دانگ

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.