خرید کاربری تجاری در جنت آباد

خرید مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی جنب بانک سپه پلا..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه جنت آباد ۲۷ متر بر: ۴ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی بالاتر از ۲۰ م..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

سرویس در پاساژ

مغازه جنت آباد ۲۸ متر بر: ۴ متر

جنت آبادشاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی بین لاله و ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جنت آباد ۱۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

جنت آباد لاله شرقی بن بست نسترن مجتمع ت..

قیمت کل: ۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه جنت آباد ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جنت آباد ۲۰ متری گلستان غربی ۱۶ متری دوم جنوبی ن..

قیمت کل: ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

خرید کلنگی جنت آباد بدون جواز زمین: ۶۴ متر بر: ۱۷ متر

جنت آبادمرکزی خ شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی خ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۶۲۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جنت آباد ۷۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جنت آباد شاهین شمالی بالاتر از چمران جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۱۰ متر

جنت آباد جنوبی پایین تر از سمرفند پاساژ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

مغازه جنت آباد ۱۶ متر طبقه: سوم

جنت آباد لاله پاساژ سمر..

قیمت روز

امکانات: آسانسور

مغازه جنت آباد ۴۸۰ متر بر: ۶ متر

جنت آباد ۳۵ م گلستان رستوران..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۳,۷۵۰,۰۰۰ ت

۶۵ همکف ۴۱۵ م سالن زیر همکف

فروش مغازه جنت آباد ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جنت آبادشمالی بلوار ایرانپارس جنب پمپ بنزین خ جوانمرد ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه جنت آباد ۵۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جنت آباد جنوبی خ شهید بهمنی نژاد خ سازمان آب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جنت آباد جنوبی مجتمع اداری الماس (ط..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

جنت آباد شمالی بلوار شقا..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

جنت آباد جنوبی نبش کاشانی پاس..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

خرید مغازه جنت آباد

خرید مغازه جنت آباد ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد شمالی بالاتر از نی..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه جنت آباد ۱۷ متر بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی ۱۶ متری یکم ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جنت آباد ۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

جنت آباد مرکزی نبش هشتم مخ..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۳۳ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

جنت آباد خ باهنر ک دو..

قیمت کل: ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

۳ خط تلفن با جواز پیتزا فروشی ۲۵ سال سابقه اب برق و جد ملکیت و سرقفلی

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

جنت آباد خ ۳۵ متری گلستان ۱۶ متری ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

فروش مغازه جنت آباد ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد خ بهشتی نژاد نبش ک ..

قیمت کل: ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۱۵ متر طبقه: همکف

جنت آباد پایینتر از فروشگاه شهر..

قیمت کل: ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

۲ پارکینگ

مغازه جنت آباد ۲۵ متر

جنت آبادشاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی ۱۲ معینی نبش کوچه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

فاقد جواز

مستغلات جنت آباد دفتر کار سند تجاری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۰۰م ۱۵ ساله

جنت آباد بین ستاری و جنت اباد خ جوان..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مغازه جنت آباد ۱۴ متر طبقه: سوم بر: ۵ متر

جنت آباد جنوبی نبش لاله ..

قیمت کل: ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه جنت آباد ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد شاهین شمالی بین ۲۰ متری و ۳۵ متری گلس..

قیمت کل: ۱۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه جنت آباد ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

جنت آباد جنوبی نبش ایثارگرن پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

سرقفلی

مغازه جنت آباد ۴۴ متر بر: ۵ متر

جنت آباد لاله غربی ۱۶ متری اول جنو..

قیمت کل: ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

کمیسیون کامل

مغازه جنت آباد ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

جنت آباد بالاتر از همت روبروی م..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.