خرید کاربری تجاری در جنت آباد

خرید مغازه جنت آباد ۴۸۰ متر بر: ۶ متر

جنت آباد ۳۵ م گلستان رستوران..

قیمت کل: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۶۵ همکف ۴۱۵ م سالن زیر همکف

مغازه جنت آباد ۴۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد خ بهمنی نژاد نبش ک ..

قیمت کل: ۳,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

مغازه جنت آباد ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

جنت آباد شمالی ۳۰ متری انصارالمهدی نبش بهاران پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه جنت آباد

مغازه جنت آباد ۵۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

جنت آباد چهارراه انصارالمهدی بر چهارراه..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۵۲ متر بر: ۷ متر

جنت آباد بلوار شاهین شمالی خ شهید معینی..

قیمت کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید دفتر کار جنت آباد سند تجاری دارای مغازه ۱۸۰ متر طبقه: همکف ۳ ساله

جنت آباد بالاتر از تقاطع نیایش نبش بهارستان ..

قیمت کل: ۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۳۲ متر بر: ۵ متر

جنت آباد جنوبی نبش ک ..

قیمت کل: ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۱۴ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی بالاتر از همت..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه جنت آباد ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد شمالی خ گلزار غرب..

قیمت کل: ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۵۰ متر انباری

مغازه جنت آباد ۲۰ متر بر: ۴ متر

جنت آبادشاهین شمالی مرک..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

فروش مغازه جنت آباد ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد شمالی خ شقایق نبش سیزدهم پ..

قیمت کل: ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۱۰۰ متر بر: ۸ متر

شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی نبش ک نستر..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه جنت آباد ۲۰ متر بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان ش..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه جنت آباد ۳۰ متر بر: ۸ متر

جنت آباد جنوبی چهارباغ شرقی شانزده متری..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه جنت آباد ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جنت آبادشمالی بلوار ایرانپارس جنب پمپ بنزین خ جوانمرد ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه جنت آباد ۵۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جنت آباد جنوبی خ شهید بهمنی نژاد خ سازمان آب..

قیمت کل: ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

جنت آباد شمالی بلوار شقا..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

جنت آباد بالاتر از همت روبروی مسجد پاس..

قیمت کل: ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۷۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جنت آباد شاهین شمالی بالاتر از چمران جن..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جنت آباد جنوبی نبش کاشانی پاس..

قیمت کل: ۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ت

تعداد واحدها اطلاع نداشتند

فروش مغازه جنت آباد ۳۷ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

جنت آباد جنوبی نبش لاله غربی مجت..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه جنت آباد ۱۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

جنت آباد لاله شرقی بن بست نسترن مجتمع ت..

قیمت کل: ۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر

مغازه جنت آباد ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

جنت آباد شمالی چهارراه ایرانپارس خ به..

قیمت روز

امکانات: گاز داکت اسپلیت

۲ پارکینگ- ۲ انباری

خرید مغازه جنت آباد

مغازه جنت آباد ۱۶ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

جنت آباد جنوبی نرسیده به کاشا..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی جنب بانک سپه پلا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه جنت آباد ۱۷ متر بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی بلوار لاله شرقی ۱۶ متری یکم ..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مستغلات جنت آباد دفتر کار سند تجاری ۴ ط تک واحدی درکل ۴ واحد ۴۰۰ متر - متراژها: ۴ * ۱۰۰م ۱۵ ساله

جنت آباد بین ستاری و جنت اباد خ جوان..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری

مغازه جنت آباد ۵۵ متر بر: ۶ متر

جنت آباد مرکزی بالاتر از همت بین خ ۷ و ۸ غرب..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه جنت آباد ۲۸ متر بر: ۴ متر

شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی بین لاله و لا..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.