خرید کاربری تجاری در جنت آباد

خرید دفتر کار جنت آباد سند تجاری ۱۱۵ متر طبقه: اول ۶ ساله

جنت آباد جنوبی خ لاله شرقی پل..

قیمت کل: ۱۳,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور آیفون تصویری اسپلیت پکیج فلت

مغازه جنت آباد ۱۰۰ متر بر: ۸ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان شرقی نبش ..

قیمت روز

مغازه جنت آباد ۳۷ متر بر: ۶ متر

جنت آّباد مرکزی خ ۳۵ متری گلستان ۱۶ متری دوم شم..

قیمت کل: ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ملکیت

مغازه جنت آباد ۱۴ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی بالاتر از همت..

قیمت کل: ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد شمالی ایرانپارس خ ایرانشهر جنوبی مرکز..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه جنت آباد ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جنت آبادشمالی کوروش شرقی نبش قائ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه جنت آباد ۱۴ متر طبقه: سوم بر: ۵ متر

جنت آباد جنوبی نبش لاله مجتمع سمرقند ..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۷,۱۴۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه جنت آباد ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد خ شقایق ک ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای قدرالسهم سند تجاری تک برگ

مغازه جنت آباد ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی مجتمع سم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

۱۷ متر انباری

مغازه جنت آباد

جنت آباد پاساژ سمرقند پلاک..

طبقه: سوم زیربنا: ۱۷

طبقه: اول زیربنا: ۳۴

قیمت روز

امکانات: کولر

فروش مغازه جنت آباد ۲۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۵۵ متر

جنت آباد جنوبی نرسیده به لاله ساختمان ط..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۰ پارکینگ

مغازه جنت آباد ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

جنت آباد بالاتر از همت روبروی م..

قیمت روز

امکانات: کولر

مغازه جنت آباد ۶۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

جنت آباد جنوبی ک..

قیمت کل: ۱۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۲۳ متر بر: ۵ متر

جنت آّباد بلوار بعثت ۱۶ متری اول جنوبی نبش کوی قربانی..

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: پکیج آب و برق

عرض ۵ متر

مغازه جنت آباد ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی ک پنجم و ششم پاساژ ط..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

خرید مغازه جنت آباد ۱۷ متر بر: ۴ متر

جنت آباد شمالی بهارستان ی..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه جنت آباد ۳۰ متر بر: ۸ متر

جنت آباد ۴ باغ شرقی بر شانزده متری ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

جواز

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد ۱۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

جنت آباد شمالی بالاتر از نیایش نبش ۲۰ متری علیپ..

قیمت کل: ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه / فروش مغازه جنت آباد

مغازه جنت آباد ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

جنت آباد لاله غربی خ شقایق..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملکیت و سرقفلی

مغازه جنت آباد ۲۴ متر بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی ۲۰ متری گلستان مج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه جنت آباد ۴۰ متر طبقه: چهارم بر: ۵ متر

جنت آباد شمالی تقاطع نیایش ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه جنت آباد ۱۵ متر طبقه: زیر همکف

جنت آباد جنوبی خ لاله بین ک ششم و پنجم مجت..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار جنت آباد سند تجاری دارای مغازه ۱۱۴ متر طبقه: همکف نوساز

جنت آباد شمالی سیمون بولیور بلوار صب..

قیمت کل: ۱۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

ملک و سرقفلی

مغازه جنت آباد ۲۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۶ متر

جنت آّباد مرکزی خ مخبری پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۴۰ متر دفترکار- ۷ پارکینگ- ملک سرقفلی

دفتر کار جنت آباد سند تجاری ۶۵ متر ۱ خوابه طبقه: زیرهمکف ۱۵ ساله

جنت آباد جنوبی لاله شر..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه جنت آباد ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف

جنت آباد جنوبی خ لاله بین ک ششم و پنجم مجت..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه جنت آباد ۱۱ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

جنت آباد جنوبی ک پنجم و ششم پاساژ ط..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

مغازه جنت آباد ۱۸ متر بر: ۳ متر

جنت آباد مرکزی بلوار شاهین شمالی ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه جنت آباد ۵۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

جنت آباد جنوبی چهارباغ غ..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

دارای قدرالسهم

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در جنت آباد آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در جنت آباد شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.