خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس غرب

خرید مغازه بلوار فردوس غرب ۳۳ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی کوی زنبق ..

قیمت کل: ۱,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۲ متر بر: ۷ متر

بلوارفردوس غرب خ ورزی جنوبی بین شانزده..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۴۰ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب بعد از خ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوار فردوس غرب ورزی جنوبی ک ۱۷ شرقی ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۲۹ متر انبار تجاری

خرید مغازه بلوار فردوس غرب

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۵ متر بر: ۶ متر

بلوار فردوس غرب پروانه شمالی نبش هشتم غرب..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

خرید مغازه بلوار فردوس غرب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب جنب تیراژه پاساژ گن..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملک سرقفلی

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۶ متر بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۸ متر بالکن که در بیمت نصف محاسبه میشود در کل ۲۰ متر ارتفاع ۴ متر قفسه بندی ام دی اف ملک و سرقفلی

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب خ بهارجنوبی کوی پونه نبش ..

قیمت کل: ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز دوربین مداربسته آب و برق

آب اشتراکی -کرکره برقی

معاوضه / فروش مغازه بلوار فردوس غرب ۱۴۰ متر طبقه: اول

بلوارفردوس غرب بین ورزی و پروانه شما..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

۶ پارکینگ

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۴۰ متر طبقه: اول

بلوار فردوس غرب روبروی درمانگاه کیمیاگر بین ورزی و پ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

فروش مغازه بلوار فردوس غرب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوار فردوس خ ورزی جنوبی ک ش..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۳ متر بر: ۵ متر

بلوارفردوس غرب سازمان برنامه جنوبی ضلع شمالی پارک جانب..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۳ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی کوی زنبق ..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۲ متر بر: ۷ متر

بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی بین ۱۶ و ۱۷ غرب..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر اسپلیت

سابقه سوپر مارکت

خرید مغازه بلوار فردوس غرب ۲۷۰ متر طبقه: اول بر: ۱۰ متر

فردوس غرب بین ورزی و پرو..

قیمت کل: ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس غرب ورزی شمالی روبروی مسجد زین..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه بلوار فردوس غرب ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس غرب بین لاله و ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای ۱۰ متر حیاط خلوت

معاوضه / فروش مغازه بلوار فردوس غرب ۱۸۷ متر طبقه: اول

بلوار فردوس غرب بین خ ورزی و پروانه ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۹۰ متر طبقه: اول بر: ۱۰ متر

فردوس غرب بین ورزی و پرو..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت

فروش مغازه بلوار فردوس غرب ۱۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

فردوس غرب بین خ ورزی و خ پ..

قیمت کل: ۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۹ پارکینگ

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس ابتدای بلوار فردو..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

مغازه بلوار فردوس غرب ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس غرب بین لاله و ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای ۱۰ متر حیاط خلوت

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

بلوارفردوس غرب شقایق مرکزی بین خ سیزدهم..

قیمت کل: ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت هر۲باهم

باکمیسیون کامل- معاوضه با آپارتمان ۱۰۰ متری درمنطقه ۲ و ۵ -ملک وسرقفلی- ۴۵۰ م رهن مستاجر

مغازه بلوار فردوس غرب بر: ۳ متر

بلوارفردوس غرب پروانه جنوبی بین کوی ۲۵ و ۲۶ ..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

خرید مغازه بلوار فردوس غرب بر: ۹ متر

بلوار فردوس غرب روبروی قبادیان پل..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ اسپلیت آب و برق

یک دهنه

مغازه بلوار فردوس غرب ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس غرب بین لاله و ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای ۱۰ متر حیاط خلوت

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

بلوار فردوس غرب پروانه جنوبی خ ..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز

۱۲۴ متر انباری تجاری

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۳۵ متر بر: ۹ متر

بلوار فردوس غرب بین خ پروانه و ..

قیمت کل: ۱۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

آپارتمان بلوار فردوس غرب ۷۹ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ۱۳ ساله

بلوارفردوس غرب سازمان برنامه مرکزی کوی دوازدهم شرقی بین ..

قیمت کل: ۱,۰۷۴,۴۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری پکیج باز سازی شده

بازدید ازساعت ۱۷ الی ۲۰

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار فردوس غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.