خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس غرب

خرید مغازه بلوار فردوس غرب ۵۶ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب بزرگراه باکری جنب هایپر استا..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت آب و برق

مرحله پله برقی - تحویل ۱۸ ماه آینده

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی فروشگا..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

بردیگر یک- ۵ متر تابلو خور

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۴۰ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب بعد از خ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه بلوار فردوس غرب ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب خ گلستان شرقی..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب خ بهارجنوبی کوی پونه نبش ..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز دوربین مداربسته آب و برق

آب اشتراکی -کرکره برقی

خرید مغازه بلوار فردوس غرب ۲۵ متر بر: ۶ متر

بلوار فردوس غرب پروانه شمالی نبش هشتم غرب..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۳۵ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب بعد از خ ..

قیمت کل: ۱۱۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۳ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی کوی زنبق ..

قیمت کل: ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوارفردوس غرب خ پروانه جنوبی ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۱۲۴ مترانباری تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۶ متر بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۸ متر بالکن که در بیمت نصف محاسبه میشود در کل ۲۰ متر

فروش مغازه بلوار فردوس غرب ۴۰ متر

بلوار فردوس خ بنفشه ک..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برای وسایل چک ضمانت دریافت میشود با کلیه وسایل چلوکبابی و تهیه غذا

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۳ متر بر: ۵ متر

بلوارفردوس غرب سازمان برنامه جنوبی ضلع شمالی پارک جانب..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب خ بهارجنوبی کوی پونه نبش ..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز دوربین مداربسته آب و برق

آب اشتراکی -کرکره برقی

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی کوی ۲۳ ..

قیمت روز

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۲ متر بر: ۷ متر

بلوارفردوس غرب خ ورزی جنوبی بین شانزده..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه

خرید مغازه بلوار فردوس غرب ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوار فردوس غرب ورزی جنوبی ک ۱۷ شرقی ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۲۹ متر انبار تجاری

خرید مغازه بلوار فردوس غرب

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب جنب تیراژه پاساژ گن..

قیمت روز

امکانات: گاز

ملک سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه بلوار فردوس غرب ۱۴۰ متر طبقه: اول

بلوارفردوس غرب بین ورزی و پروانه شما..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور داکت اسپلیت فلت

۶ پارکینگ

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۴۰ متر طبقه: اول

بلوار فردوس غرب روبروی درمانگاه کیمیاگر بین ورزی و پ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری داکت اسپلیت فلت

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه بلوار فردوس غرب ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوار فردوس خ ورزی جنوبی ک ش..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۳ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی کوی زنبق ..

قیمت کل: ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۲ متر بر: ۷ متر

بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی بین ۱۶ و ۱۷ غرب..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر اسپلیت

سابقه سوپر مارکت

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۷۰ متر طبقه: اول بر: ۱۰ متر

فردوس غرب بین ورزی و پرو..

قیمت کل: ۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس غرب ورزی شمالی روبروی مسجد زین..

قیمت کل: ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

خرید مغازه بلوار فردوس غرب ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس غرب بین لاله و ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای ۱۰ متر حیاط خلوت

معاوضه / فروش مغازه بلوار فردوس غرب ۱۸۷ متر طبقه: اول

بلوار فردوس غرب بین خ ورزی و پروانه ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۹۰ متر طبقه: اول بر: ۱۰ متر

فردوس غرب بین ورزی و پرو..

قیمت کل: ۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اسپیلت

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

فردوس غرب بین خ ورزی و خ پ..

قیمت کل: ۲۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۹ پارکینگ

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس ابتدای بلوار فردو..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار فردوس غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.