خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس غرب

خرید مغازه بلوار فردوس غرب ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

بلوار فردوس غرب سازمان برنامه جنوبی ۱۸ مرکزی خ و..

قیمت روز

ملکیت

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۷ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب پروانه جنوبی ..

قیمت کل: ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۳۵ متر طبقه: اول بر: ۹ متر

بلوار فردوس غرب بین خ پروانه خ ورزی س..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۳ متر

بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی ۱۶ غربی ..

قیمت کل: ۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۵ متر بر: ۶ متر

بلوار فردوس غرب پروانه شمالی نبش هشتم غرب..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

خرید مغازه بلوار فردوس غرب ۱۶ متر بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود در کل ۲۰ متر

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه خ فرشته..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۰۱ متر بر: ۴ متر

بلوارفردوس غرب خ پروانه شمالی جنب نانوائی برب..

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه بلوار فردوس غرب ۵۶ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب بزرگراه باکری جنب هایپر استا..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت آب و برق

مرحله پله برقی - تحویل ۱۸ ماه آینده

مغازه بلوار فردوس غرب

بلوار فردوس غرب خ پروانه شمالی نرسیده به ایستگاه مترو جنب ..

زیربنا: ۴۸

طبقه: همکف زیربنا: ۱۰۱

قیمت کل: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

فروش مغازه بلوار فردوس غرب ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی بی..

قیمت روز

امکانات: کولر

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوارفردوس غرب خ پروانه جنوبی ..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۱۲۴ مترانباری تجاری-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۳ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب خ بهارشمالی کوی زنبق ..

قیمت کل: ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه بلوار فردوس غرب ۴۰ متر

بلوار فردوس غرب خ شقایق جنوبی خ وحیدجنوبی نبش کوی..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب خ پروانه جن..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه بلوار فردوس غرب ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب خ بهار جنوبی ک پونه نبش..

قیمت کل: ۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۰ متر

بلوار فردوس غرب خ ابراهیمی شمالی نبش کوی صفی ز..

قیمت کل: ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز کولر گازی آب و برق

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۰ متر بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود-قفسه بندی ام دی اف

مغازه بلوار فردوس غرب

بلوار فردوس غرب سازمان برنامه..

زیربنا: ۳۵ قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۳۱ قیمت کل: ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۲ باب مغازه- اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۷۰ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب بعد از خ ..

قیمت کل: ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

فروش مغازه بلوار فردوس غرب ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار فردوس بین ابراهیمی و حسن آباد روبروی بانک سرمای..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۱۶ متر بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۸ متر بالکن که نصف محاسبه میشود در کل ۲۰ متر

مغازه بلوار فردوس غرب ۵۶ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس غرب بزرگراه باکری جنب هایپر استا..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت آب و برق

مرحله پله برقی - تحویل ۱۸ ماه آینده

مغازه بلوار فردوس غرب ۴۰ متر

بلوار فردوس خ بنفشه ک..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برای وسایل چک ضمانت دریافت میشود با کلیه وسایل چلوکبابی و تهیه غذا

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب خ بهارجنوبی کوی پونه نبش ..

قیمت روز

امکانات: گاز دوربین مداربسته آب و برق

آب اشتراکی -کرکره برقی

خرید مغازه بلوار فردوس غرب ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب خ سازمان برنامه خ فرشته..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس غرب خ بهار شمالی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس غرب ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس غرب خ ورزی جنوبی فروشگا..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

بردیگر یک- ۵ متر تابلو خور

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار فردوس غرب آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس غرب شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.