خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۱۴ متر بر: ۴ متر

بلوار فردوس نرسیده به چهارراه مخاب..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۲,۸۵۷,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۳ متر- ملک و سرقفلی

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

بلوار فردوس شرق بین خ ابراهیم جنوبی و علی حسینی ر..

قیمت کل: ۳۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار فردوس شرق ۵۵ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس شرق خ مالکی جنوبی نبش بنفشه شرق..

قیمت کل: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

۲ پارکینگ

معاوضه / فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

بلوارفردوس شرق بین رامین و مال..

قیمت روز

امکانات: کولر اطفاء حریق آب و برق

ملک و سرقفلی

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۲۰ متر بر: ۱۵ متر

بلوار فردوس شرق روبروی گلستان ..

قیمت کل: ۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

دارای ۲۴۰ متر بالکن - ۱۷ پارکینگ سندی -ملک و سرقفلی

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۱۶ متر طبقه: زیر همکف بر: ۲ متر

بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۶,۲۵۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

فردوس شرق بالاتر از خ سلیمی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار فردوس شرق نرسیده به مخابرات پا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس شرق بین خ ولیعصر و قبادی پا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس شرق بین خ ولیعصر و خ قب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

فروش دفتر کار بلوار فردوس شرق سند تجاری ۲۴۰ متر طبقه: همکف نوساز

بلوارفردوس شرق بالاترازابراهیمی جنوبی جنب بانک سرمایه وگ..

قیمت کل: ۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۶۰۰ متر طبقه: همکف

بلوارفردوس شرق جنب بانک ..

قیمت روز

امکانات: گاز هواساز آب و برق

دارای وسایل سفره خانه- ۲۰ سال سابقه سفره خانه

مغازه بلوار فردوس شرق ۵۶ متر بر: ۷ متر

بلوار فردوس شرق خ عقیل نبش کوی موسوی ..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند تجاری دارای مغازه ۷۳ متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

بلوار فردوس شرق نبش خ گلستان شمالی م..

قیمت کل: ۱۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دوکله

مغازه بلوار فردوس شرق ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

بلوار فردوس شرق خ حسن آباد کو..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملکیت

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۵۶ متر بر: ۴ متر

بلوار فردوس شرق خ ع..

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس پشت بیمارستان ابن س..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

بلوار فردوس شرق سلیمی جهرمی نبش..

قیمت کل: ۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۷۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

بلوار فردوس شرق خ سازمان آب پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

داروخانه فعال-سرقفلی

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۸۶ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوار فردوس شرق روبروی احمدی پل..

قیمت کل: ۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر آب و برق

یک دهنه- ۲ پارکینگ- ۲ انباری

فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

بلوار فردوس شرق بین ابراهیمی و حسن آباد..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوار فردوس شرق بین وفا آذر و عقیل روبروی..

قیمت کل: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سند تجاری-

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۶ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس شرق نرسیده به خ ولیعصر روبروی..

قیمت کل: ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس شرق نرسیده به چهارراه مخابرات..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۳۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

بلوار فردوس شرق روبروی گلستان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۷ پارکینگ سندی

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۰ متر طبقه: همکف

بلوارفردوس شرق خ سلیمی جهرمی خ بنف..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ پارکینگ

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

بلوار فردوس شرق نبش وفاآذرجنوبی مجتمع ..

قیمت کل: ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس بین خ ولیعصر و مخابرات پاس..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.