خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس شرق بین خ ولیعصر و قبادی پا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۰ متر طبقه: همکف

بلوارفردوس شرق خ سلیمی جهرمی خ بنف..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ پارکینگ

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

بلوار فردوس شرق سلیمی جهرمی نبش..

قیمت کل: ۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

بلوار فردوس شرق نبش وفاآذرجنوبی مجتمع ..

قیمت کل: ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس بین خ ولیعصر و مخابرات پاس..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

معاوضه / فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

بلوارفردوس شرق بین رامین و مال..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر اطفاء حریق آب و برق

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: زیر همکف

بلوار فردوس بین ابراهیمی و حسن آباد روبروی بانک سرمای..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوار فردوس شرق بین وفا آذر و عقیل روبروی..

قیمت کل: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

سند تجاری-

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: دوم بر: ۶ متر

بلوار فردوس شرق جنب وفاآذر جنوبی پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: گاز

فروش مستغلات بلوار فردوس شرق دارای مغازه ۳ ط زیربنای کل: ۱,۰۰۰م قدیمی

بلوار فردوس شرق جنب بان..

قیمت کل: ۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۰۰ مترتجاری

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند تجاری ۲۴۰ متر طبقه: همکف نوساز

بلوارفردوس شرق بالاترازابراهیمی جنوبی جنب بانک سرمایه وگ..

قیمت کل: ۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق بر: ۶ متر

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ ط..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۳ قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: همکف زیربنا: ۴۵ قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۱۵ متر بر: ۸ متر

بلوار فردوس شرق نرسیده به خ عقیل روبروی بانک ..

قیمت کل: ۲۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ متر- ملک و سرقفلی- ۴۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۱۳۹ متر

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۶ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس شرق نرسیده به خ ولیعصر روبروی..

قیمت کل: ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۱۸۶ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوار فردوس شرق روبروی احمدی پل..

قیمت کل: ۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر آب و برق

یک دهنه- ۲ پارکینگ- ۲ انباری

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس پشت بیمارستان ابن س..

قیمت روز

امکانات: چیلر

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۳ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

بلوار فردوس شرق بین ابراهیمی و حسن آباد..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

فردوس شرق بالاتر از خ سلیمی ..

قیمت کل: ۳۷,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۷۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

بلوار فردوس شرق خ سازمان آب پلا..

قیمت کل: ۱۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

داروخانه فعال

فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۱۰۱ متر بر: ۶ متر

بلوارفردوس شرق بین مالکی و رامین پ..

قیمت روز

امکانات: گاز

۲ بر

مغازه بلوار فردوس شرق ۵۶ متر بر: ۷ متر

بلوار فردوس شرق خ عقیل نبش کوی موسوی ..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند تجاری دارای مغازه ۷۳ متر طبقه: همکف ۲۰ ساله

بلوار فردوس شرق نبش خ گلستان شمالی م..

قیمت کل: ۱۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دوکله

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۵ متر بر: ۷ متر

بلوار فردوس شرق وفاآذر شمالی پایین تر از..

قیمت روز

اطلاع دقیق نداشتند-ملک و سرقفلی

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار فردوس شرق نرسیده به مخابرات پا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۱۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

بلوار فردوس شرق بین خ ابراهیم جنوبی و علی حسینی ر..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه بلوار فردوس شرق ۶۰۰ متر طبقه: همکف

بلوارفردوس شرق جنب بانک ..

قیمت روز

امکانات: گاز هواساز آب و برق

دارای وسایل سفره خانه- ۲۰ سال سابقه سفره خانه

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۲۰ متر بر: ۱۵ متر

بلوار فردوس شرق روبروی گلستان ..

قیمت کل: ۹۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر

دارای ۲۴۰ متر بالکن - ۱۷ پارکینگ سندی در قیمت محاسبه شده

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.