خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۱۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

بلوار فردوس شرق خ قبادی بالاتر از خ سلیمی جهر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس شرق بین خ ولیعصر و خ قب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۳ متر طبقه: دوم

بلوارفردوس شرق نبش وفاآذر جنوبی مجتمع..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت و سرقفلی

امکانات: گاز

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند تجاری ۲۴۰ متر طبقه: همکف نوساز

بلوارفردوس شرق بالاترازابراهیمی جنوبی جنب بانک سرمایه وگ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۶۵ متر بر: ۴ متر

بلوار فردوس شرق تقاطع فردوس و کاشانی روبروی بانک ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۸ تاپارکینگ

معاوضه / فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۱۸۶ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوارفردوس شرق روبروی شهید..

قیمت کل: ۵۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

قابل معاوضه

مغازه بلوار فردوس شرق ۷۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

بلوار فردوس شرق نبش خ گلستان شمالی م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۵ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

فردوس شرق نبش وفاآذر جنوبی مجتمع ا..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار فردوس شرق نرسیده به مخابرات پا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۴۱ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوارفردوس شرق نرسیده به ولیعصر روبروی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-جوازنانوائی

فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۱۸۶ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

بلوار فردوس شرق روبروی احمدی پل..

قیمت کل: ۵۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز فروش با مستاجر آب و برق

یک دهنه- ۲ پارکینگ- ۲ انباری

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوار فردوس شرق بین وفا آذر و عقیل روبروی..

قیمت روز

امکانات: گاز

سند تجاری-

مغازه بلوار فردوس شرق ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

بلوار فردوس شرق خ حسن آباد کو..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ت.ت/ملکیت

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۳ متر طبقه: اول

بلوارفردوس شرق نبش وفادارجنوبی پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دارای برق

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: همکف

بلوارفردوس شرق خ قبادی پاساژ ..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

دارای برق-اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

بلوارفردوس شرق بین رامین و مال..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر اطفاء حریق آب و برق

ملک و سرقفلی

مغازه بلوار فردوس شرق ۷۰ متر

بلوار فردوس شرق خ گلستان شمالی نبش سوسن غرب..

قیمت کل: ۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

سابقه ۴ سال لوازم خانگی- ۴۰ مترانباری

خرید مغازه بلوار فردوس شرق

معاوضه / فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس شرق خ رامین شمالی نبش کوی گلهای ..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۶,۴۷۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۲۰ متر بر: ۱۵ متر

بلوار فردوس شرق روبروی گلستان ..

قیمت کل: ۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز چیلر

دارای ۲۴۰ متر بالکن - ۱۷ پارکینگ سندی -ملک و سرقفلی

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

بلوار فردوس شرق نرسیده به خ عقیل روبروی بانک ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ متر- ملک و سرقفلی- ۴۸ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود کلا ۱۳۹ متر - قیمت پارکینگ جداگانه و قابل مذاکره میباشد

فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۴۰۰ متر طبقه: همکف

بلوارفردوس شرق جنب بانک ..

قیمت روز

امکانات: گاز هواساز آب و برق

دارای وسایل سفره خانه- ۲۰ سال سابقه سفره خانه- ۲۰۰ مترانباری

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۰ متر طبقه: همکف

بلوارفردوس شرق خ سلیمی جهرمی خ بنف..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ پارکینگ

خرید مغازه بلوار فردوس شرق

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۳ متر

بلوار فردوس شرق خ وفاآذر پاس..

قیمت کل: ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه بلوار فردوس شرق ۵۶ متر بر: ۴ متر

بلوار فردوس شرق خ ع..

قیمت کل: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس شرق بین خ ولیعصر و قبادی پا..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۵ متر طبقه: همکف

بلوارفردوس شرق خ سلیمی جهرمی پل..

قیمت کل: ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۳ متر طبقه: همکف

بلوارفردوس شرق بین رامین و گلستان پا..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بلوار فردوس شرق بر: ۶ متر

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ ط..

طبقه: همکف زیربنا: ۱۳

طبقه: همکف زیربنا: ۴۵

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.