خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان پ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۵ متر

بلوار فردوس شرق خ گلستان جنوبی پل..

قیمت کل: ۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

سرقفلی و ملکیت

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۷۰ متر طبقه: همکف

بلوار فردوس شرق گلستان جنوبی پل..

قیمت کل: ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ آسانسور

۴ پارکینگ-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۶ متر بر: ۳ متر

بلوار فردوس شرق روبروی زمین ..

قیمت کل: ۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار بلوار فردوس شرق سنداداری-تجاری ۸۸ متر طبقه: پنجم ۲ ساله

بلوار فردوس شرق نبش وفاآذر آی..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور آیفون تصویری چیلر فلت

۲ لاین آسانسور

معاوضه / فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

بلوارفردوس شرق بین رامین و مال..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر اطفاء حریق آب و برق

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس شرق نرسیده به چهارراه مخابرات..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

بلوار فردوس شرق بین خ ابراهیم جنوبی و علی حسینی ر..

قیمت کل: ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۳ متر بر: ۹ متر

بلوارفردوس شرق خ مالکی(گلستان جنوبی) روبروی جا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

ملک و سرقفلی

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

بلوارفردوس شرق بالاترازابراهیمی جنوبی جنب بانک سرمایه وگ..

قیمت کل: ۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه بلوار فردوس شرق بر: ۶ متر

بلوار فردوس شرق خ ولیعصر خ ط..

زیربنا: ۴۵ قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۳ قیمت کل: ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

آرایشگاه بلوار فردوس شرق دارای مغازه ۱۶ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار فردوس شرق بین رامین و گلستان پا..

قیمت کل: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

آرایشگاه مردانه فعال

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۰۱ متر بر: ۶ متر

بلوارفردوس شرق بین مالکی و رامین پ..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۲ بر

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس شرق بین خ ولیعصر و قبادی پا..

قیمت کل: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: دوم بر: ۶ متر

بلوار فردوس شرق جنب وفاآذر جنوبی پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۳۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

بلوار فردوس شرق روبروی گلستان ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۱۷ پارکینگ سندی

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

بلوار فردوس شرق نرسیده به مخابرات پا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند تجاری دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: همکف ۲۵ ساله

بلوارفردوس شرق بین وفا آذر و عقیل ربروی ..

قیمت کل: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲۰۰ متر انباری-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بلوار فردوس شرق ۲۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

بلوار فردوس پشت بیمارستان ابن س..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر

دفتر کار بلوار فردوس شرق سند تجاری دارای مغازه ۷۳ متر ۲۰ ساله

بلوار فردوس شرق نبش خ گلستا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دوبر بر دیگر ۹

فروش مغازه بلوار فردوس شرق ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

بلوار فردوس شرق خ ورزی شمالی خ ست..

قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

کرکره برقی

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۱۳ متر بر: ۶ متر

بلوار فردوس شرق خ سلیمی جهرمی نبش..

قیمت کل: ۱۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

بلوار فردوس شرق نبش وفاآذرجنوبی مجتمع..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز تهویه مطبوع آب و برق

سرمایش از سقف- طلافروشی-گاو صندوق

مغازه بلوار فردوس شرق ۵۶ متر بر: ۷ متر

بلوار فردوس شرق خ عقیل نبش کوی موسوی ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مستغلات بلوار فردوس شرق دارای مغازه ۳ ط زیربنای کل: ۱,۰۰۰م قدیمی

بلوار فردوس شرق جنب بان..

قیمت کل: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۱۰۰ مترتجاری

خرید مغازه بلوار فردوس شرق ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

بلوار فردوس شرق نرسیده به چهارراه مخابرات..

قیمت کل: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۷۱۴,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه بلوار فردوس شرق

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف

بلوار فردوس غرب بین ابراهیمی و حسن آباد روبروی بانک سرما..

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه بلوار فردوس شرق ۳۶ متر بر: ۴ متر

بلوارفردوس شرق بین زمانی و..

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه بلوار فردوس شرق ۱۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

بلوار فردوس شرق بالاتر از خ سلیمی..

قیمت کل: ۲۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

از ارتفاع اطلاع نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در بلوار فردوس شرق شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.--%>