خرید کاربری تجاری در اکباتان

خرید مغازه اکباتان ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اکباتان فاز ۲ ضلع جنوبی مجتمع گلها مجتم..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۲۶۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

۱۲ متر پارکینگ- ۴ مترانباری-

مغازه اکباتان ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

اکباتان فاز ۲ بین بلوک ۱۵ و ۱۶ ..

قیمت روز

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

مغازه اکباتان ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

اکباتان فاز ۳ بین D ۱ ,D ۲ مجتمع تجاری المهدی..

قیمت کل: ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر آب و برق

مغازه اکباتان ۵۶ متر طبقه: همکف

اکباتان خ ریاحی روبروی تره بار پل..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اسپلیت-

مغازه اکباتان ۱۸ متر طبقه: همکف

اکباتان فاز ۲ پاساژ پاسارگاد پل..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملکیت

خرید مغازه اکباتان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۵ متر

اکباتان بالاتراز ورزشگاه یاس راه آهن سوپرهشت..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه اکباتان ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اکباتان فاز یک سوپر دوم نبش رستوران گل یخ..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه اکباتان ۵۵ متر طبقه: همکف

اکباتان جنب بازارچه سوپر نهم پل..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

سرقفلی و ملکیت

مغازه اکباتان ۲۳ متر

اکباتان فاز یک بازارچه ه..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

از طول براطلاع نداشتند

خرید مغازه اکباتان

مغازه اکباتان ۸۳ متر طبقه: همکف

اکباتان بیمه مجتمع تجاری فاز ..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

دارای لوازم قنادی- اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه اکباتان ۹۴ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

شهرک اکباتان فاز ۲ بازارچه گلهای..

قیمت کل: ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه اکباتان ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

شهرک اکباتان فاز ۳ قن..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۴ دهنه

معاوضه / فروش مغازه اکباتان ۷۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اکباتان فاز یک سوپرهشتم پلاک..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۴,۷۹۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز برق 3 فاز

۳ دهنه تهیه غذای فعال

مغازه اکباتان ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اکباتان فاز ۲ مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه اکباتان ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اکباتان فاز یک سوپرنهم پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه اکباتان ۹۴ متر طبقه: همکف

اکباتان فاز ۲ مجتمع تجاری گلها..

قیمت کل: ۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز آب و برق

مغازه اکباتان ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اکباتان بین فاز یک و ۲ م..

قیمت کل: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اکباتان ۵۶ متر طبقه: همکف

اکباتان خ ریاحی روبروی تره بار پل..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه اکباتان

مغازه اکباتان ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اکباتان فاز یک پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت

جواز کسب پوشاک - سرقفلی و ملکیت

مغازه اکباتان ۳۱ متر طبقه: همکف

اکباتان کوی بیمه خ عقیلی بین بیمه دوم و س..

قیمت کل: ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه اکباتان ۲۴ متر طبقه: همکف

اکباتان فاز یک بازارچه شما..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

از سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه اکباتان ۵۰ متر طبقه: همکف

اکباتان فاز یک نبش سوپردوم پلا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز چیلر آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اکباتان ۴۲ متر بر: ۵ متر

اکباتان فاز دوم بین بلوک ۱۵ و ۱ ..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

برق ۳ فاز- کافی شاپ - ۳۰ متر فضای بیرونی باز

مغازه اکباتان ۴۴ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

اکباتان فاز دوم بازاچه کوثر بین بلوکهای ۱۵ و ۱ ..

قیمت کل: ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: برق 3 فاز آب و برق

کرکره برقی

مغازه اکباتان ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اکباتان شهرک آپادانا پ..

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۴,۲۸۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

۸ مترانباری

خرید مغازه اکباتان ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اکباتان خ بیمه چهارم پلاک ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه اکباتان ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اکباتان فاز یک بازار..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز برق 3 فاز

ازجهت ملک اطلاع نداشتند

مغازه اکباتان ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

اکباتان جنوبی کوی نفیسی پاس..

قیمت روز

امکانات: آسانسور

صنف بزرگ لوازم یدکی خودرو

مغازه اکباتان ۶۰ متر بر: ۴ متر

اکباتان فاز یک بازارچه یازدهم..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه اکباتان

مغازه اکباتان ۶۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اکباتان خ نفیسی پلاک ه..

قیمت کل: ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

نمایندگی فعال عطاویچ

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اکباتان آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اکباتان شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.