خرید کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار پل..

قیمت کل: ۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۴ متر بر: ۷ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار بلوار صبا ..

قیمت کل: ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی پاساژ گنجینه طلا و جوا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه اشرفی اصفهانی ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

اشرفی اصفهانی مجتمع تیراژه جنب ب..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

میز کانتر-از ارتفاع اطلاع نداشتند

معاوضه / فروش مغازه اشرفی اصفهانی

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بین حکیم وهمت روبروی باغ ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

برق تک فاز/جواز کافی شاپ-از ارتفاع اطلاع نداشتند

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۶۲ متر بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی چهاردیواری ابتدای شهرک نفت پشت ..

قیمت کل: ۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی خ نجف زاده ف..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۴ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

اشرفی اصفهانی پا..

قیمت کل: ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر درب ضد سرقت دوربین مداربسته

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به پونک نرسیده به هم..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به پل همت نبش خ قموش..

قیمت کل: ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

فروش مغازه اشرفی اصفهانی ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه پلا..

قیمت کل: ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

در حال حاضر فست فود- ۲ پارکینگ- ۲ انباری

مغازه اشرفی اصفهانی ۶۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی خ باهنر روبروی تره با..

قیمت کل: ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۴۳ متر بر: ۶ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ ک..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۳ متر بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از همت باغچه ..

قیمت کل: ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

اشرفی اصفهانی برج نگین رضا پلا..

قیمت کل: ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی جنب تیراژه ..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند تجاری دارای مغازه ۵۹ متر طبقه: همکف ۱۰ ساله

اشرفی اصفهانی نبش گلستان چهاردهم برج..

قیمت کل: ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

یک دهنه-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اشرفی اصفهانی ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

اشرفی اصفهانی شهرک هما خ ..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

با دو پارکینگ و ۶ متر انباری

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

اشرفی اصفهانی برج..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

برق تک فاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی پاساژ گنجینه طلا و جوا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه اشرفی اصفهانی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

اشرفی اصفهانی خ باهنر روبروی ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۹۶ متر بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی تقاطع باغ ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۸,۳۳۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی بین حکیم و همت روبروی باغ فیض پاساژ..

قیمت کل: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مجوز کافی شاپ با وسایل

مغازه اشرفی اصفهانی ۴۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به حکیم نبش ..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۰ متر بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی ۲۰ متری فکوری نبش ۵ غربی جنب خشکشوئی ..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

تجاری ندارد

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۲۵ متر بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی جنب پاساژ تیراژ پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملکیت

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی پائین تراز بلوار مرزدا..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت

جواز کافی شاپ-ملکیت و سرقفلی

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۴۲ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از جلال نرسیده به وحدتی نبش ک ..

قیمت روز

مغازه اشرفی اصفهانی ۴۳ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

اشرفی اصفهانی مقابل باغ فیض مر..

قیمت کل: ۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه اشرفی اصفهانی ۹۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از خ سازمان آب جنب کوی هل..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.