خرید کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی ۴ راه باغ فیض مر..

قیمت کل: ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: فن کوئل

جواز ندارد/برق تک فاز/سرویس بهداشتی مشترک/

مغازه اشرفی اصفهانی بر: ۶ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش ب..

زیربنا: ۸۹ قیمت کل: ۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۱۱۲ قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه اشرفی اصفهانی ۹۶ متر بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی تقاطع باغ فیض نبش آذری ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۴۱۶,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۰ متر بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی خ فکوری نبش ک پن..

قیمت روز

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۷ متر

اشرفی اصفهانی خ شال..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۴۳ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

اشرفی اصفهانی مقابل باغ فیض مر..

قیمت کل: ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر چیلر فن کوئل

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به حکیم..

قیمت روز

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۹ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اشرفی اصفهانی نبش گلستان چهاردهم برج..

قیمت کل: ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آسانسور

یک دهنه-اطلاع دقیق نداشتند

باشگاه اشرفی اصفهانی دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف

اشرفی اصفهانی خ باهنر انتهای ..

قیمت روز

امکانات: گاز

باشگاه

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بین حکیم وهمت روبروی باغ ..

قیمت کل: ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

برق تک فاز/جواز کافی شاپ-از ارتفاع اطلاع نداشتند

فروش مغازه اشرفی اصفهانی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اشرفی اصفهانی باغ فیض پاساژ..

قیمت کل: ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۳ متر بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از همت باغچه ..

قیمت کل: ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی پایین تر از بلوار مرزد..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

اشرفی اصفهانی برج..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ت.ت/برق تک فاز- سرقفلی

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۶ متر طبقه: دوم

اشرفی اصفهانی مجتمع ت..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ ..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۴۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی خ فکوری ک یک شرقی پل..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۷,۱۱۸,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲۴ متر بالکن که در قیمت نصف محاسبه میشود

مغازه اشرفی اصفهانی ۶۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی خ باهنر روبروی تره با..

قیمت کل: ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۶۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی چهاردیواری ابتدای شهرک نفت پشت ..

قیمت کل: ۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۳ متر طبقه: اول بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی پیامبر مرکزی مجتم..

قیمت کل: ۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برق تکفاز/سرویس مشترک

فروش مغازه اشرفی اصفهانی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اشرفی لاله شرقی خ مهستان خ شکوفه ۸ ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی پکیج

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به پونک نرسیده به هم..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه اشرفی اصفهانی بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی پاساژ گنجینه طلا و جوا..

طبقه: اول زیربنا: ۱۸ قیمت کل: ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۵ قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۲ متر طبقه: همکف

اشرفی اصفهانی جنب تیراژه..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی جنب تیراژه ساختمان گ..

قیمت روز

امکانات: گاز

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اشرفی اصفهانی مجتمع تجاری تیراژ..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه اشرفی اصفهانی

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به پل همت نبش خ قموش..

قیمت کل: ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۴ متر بر: ۷ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار بلوار صبا ..

قیمت کل: ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.