خرید کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به مرزداران بالا..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فروش با مستاجر

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بین حکیم وهمت روبروی باغ ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

برق تک فاز/جواز کافی شاپ-از ارتفاع اطلاع نداشتند

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۵ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از پل رسالت ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آسانسور چیلر

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۴۲ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از جلال نرسیده به وحدتی نبش ک ..

قیمت کل: ۱۷,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۰ متر بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی خ فکوری نبش ک پن..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی بالاترازحکیم خ ناطق نوری ..

قیمت کل: ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف

اشرفی اصفهانی نرسیده به همت جنب تیراژه ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

باشگاه اشرفی اصفهانی دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف

اشرفی اصفهانی خ باهنر انتهای ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

باشگاه

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی جنب تیراژه ..

قیمت روز

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی باغ فیض خ ۲۲ بهمن بین مهستان و ایث..

قیمت کل: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۱۱ متر پارکینگ که در قیمت کلی محاسبه میشود

فروش مغازه اشرفی اصفهانی ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به همت..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه اشرفی اصفهانی بر: ۶ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار نبش ب..

زیربنا: ۱۱۲ قیمت کل: ۱۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۸۹ قیمت کل: ۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی خ سیمون بولیوار پل..

قیمت کل: ۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

یک دهنه

دفتر کار اشرفی اصفهانی سند تجاری ۸۵ متر طبقه: اول ۱۰ ساله

اشرفی اصفهانی خ یکم شهرک..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۱,۱۷۶,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۰ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی مجتمع تجاری ..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اشرفی اصفهانی خ مع..

قیمت کل: ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۹۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به همت خ..

قیمت کل: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۳ دهنه جواز فست فود

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۴ متر

اشرفی اصفهانی تقاطع اشرفی اصفهانی و مرزداران ض..

قیمت کل: ۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۵۲ متر بالکن

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی ضلع شمالی تیراژه جنب ..

قیمت روز

۳ نبش-جواز طلا و جواهر-سرقفلی و ملکیت

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۰ متر

اشرفی اصفهانی بالاترازپل هم..

قیمت کل: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه اشرفی اصفهانی ۵۵ متر بر: ۵ متر

اشرفی اصفهانی خ مع..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۰ متر بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی ۲۰ متری فکوری نبش ۵ غربی جنب خشکشوئی ..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۰ متر بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی خ فکوری نبش ک پن..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اشرفی اصفهانی برج..

قیمت کل: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۳ متر بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از همت باغچه ..

قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی پائین تراز بلوار مرزدا..

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت

جواز کافی شاپ-ملکیت و سرقفلی

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۵ متر بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی پاساژ تی..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

برق تکفاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی پیامبر روبروی مسجد پی..

قیمت کل: ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.