خرید کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اشرفی اصفهانی باغ فیض پاساژ..

قیمت کل: ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز درب ریموت کنترل آیفون تصویری آنتن مرکزی

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳۰ متر

اشرفی اصفهانی خ باهنر انتهای ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

باشگاه

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۰ متر بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی خ فکوری نبش ک پن..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار خ ..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اشرفی بالاتر ازتیراژه مجتمع طلا ..

قیمت روز

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی جنب تیراژه ساختمان گ..

قیمت کل: ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی جنب تیراژه پا..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۶ متر طبقه: دوم

اشرفی اصفهانی مجتمع ت..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه اشرفی اصفهانی ۹۶ متر بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی تقاطع باغ فیض نبش آذری ..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

آپارتمان اشرفی اصفهانی ۱۴۰ متر ۲ خوابه طبقه: ۹ نوساز

اشرفی اصفهانی روبروی تیراژه پلا..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور پکیج

فروش مغازه اشرفی اصفهانی ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

اشرفی اصفهانی پشت پاساژ تیراژه خ ش..

قیمت کل: ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به پل همت نبش خ قموش..

قیمت کل: ۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده آب و برق

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۴۲ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از جلال نرسیده به وحدتی نبش ک ..

قیمت کل: ۳۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۲ متر طبقه: همکف

اشرفی اصفهانی جنب تیراژه..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه اشرفی اصفهانی بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی پاساژ گنجینه طلا و جوا..

طبقه: اول زیربنا: ۱۸ قیمت کل: ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: اول زیربنا: ۱۵ قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۲ متر

اشرفی اصفهانی نرسیده به پونک نرسیده به هم..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۷ متر

اشرفی اصفهانی خ باهنر روبروی ..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۴۳ متر طبقه: اول بر: ۷ متر

اشرفی اصفهانی مقابل باغ فیض مر..

قیمت کل: ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

اشرفی اصفهانی مجتمع تجاری تیراژ..

قیمت کل: ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

اشرفی اصفهانی برج نگین رضا پلا..

قیمت کل: ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

فروش مغازه اشرفی اصفهانی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی جنب مرکز خرید ت..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۳۴ متر بر: ۷ متر

اشرفی اصفهانی سیمون بولیوار بلوار صبا ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی جنب تیراژه ..

قیمت کل: ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۹ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

اشرفی اصفهانی نبش گلستان چهاردهم برج..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور

یک دهنه-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه اشرفی اصفهانی ۹۶ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

اشرفی اصفهانی تقاطع باغ ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه اشرفی اصفهانی ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بین حکیم وهمت روبروی باغ ..

قیمت کل: ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

برق تک فاز/جواز کافی شاپ-از ارتفاع اطلاع نداشتند

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۵ متر بر: ۳ متر

اشرفی اصفهانی جنب پاساژ تیراژ پاساژ ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملکیت

مغازه اشرفی اصفهانی ۲۳ متر بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی بالاتر از همت باغچه ..

قیمت کل: ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه اشرفی اصفهانی ۵۶ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

اشرفی اصفهانی پائین تراز بلوار مرزدا..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت

جواز کافی شاپ-ملکیت و سرقفلی

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در اشرفی اصفهانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.