خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۴۸ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش و..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۳۱ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگ..

قیمت کل: ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: تابلو خور آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۳۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجت..

قیمت کل: ۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز

دفتر کار آیت الله کاشانی سند تجاری دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

آیت الله کاشانی بلوار ا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور فلت

۳۰۰ مترفضای پارکینگ

مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت کاشانی بعد از ستاری روبروی شه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

خرید مغازه آیت الله کاشانی بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه جنوبی نبش میدان خ ۱۵ ..

طبقه: واحد ها زیربنا: ۵۵ قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

زیربنا: ۳۵ قیمت کل: ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ملک و سرقفلی

امکانات: گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی فلکه دوم خ سازمان آب ابتدای کوی گلستا..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۳۰ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی بوستا..

قیمت کل: ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مناسب نمایشگاه خودرو

مغازه آیت الله کاشانی ۳۱ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی خ اعتمادیان جنب داروخانه ..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

آیت الله کاشانی بین کیهان و باکری جنب بان..

قیمت کل: ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز اغذیه- ۲۰ مترانباری-

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۴۲ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی بوستان یکم نبش گلستان دوم..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی نبش باک..

قیمت کل: ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۱۳۵ متر بر: ۷ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین کوی دوم و چ..

قیمت کل: ۳۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین ک دوم و چه..

قیمت کل: ۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی خ محرابی تقاط..

قیمت کل: ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

آیت الله کاشانی نبش خ ع..

قیمت کل: ۱۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۲۶ متر

آیت الله کاشانی خ ۲۰۰ دستگاه پلا..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۲۳ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر ..

قیمت کل: ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۱۲ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی جنب بیمارستان اب..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی ۲۰۰ دستگاه جنب قنادی شهرزری..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

فروش دفتر کار آیت الله کاشانی سند تجاری ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت کل: ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دارای قدرالسهم

مغازه آیت الله کاشانی ۴۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی جنب بیمارستان اب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۲۴ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی خ جلال مجتمع پاسار..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

کرکره برقی- اطلاع دقیق نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۳۲ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر پاس..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۲۰ متر

آیت الله کاشانی جنب درمانگاه ابن سینا مجتم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

برق تک فاز- مناسب پوشاک

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

آیت الله کاشانی بعد از سه راه بهمنی نژاد روبروی ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ..

قیمت روز

امکانات: کولر

مغازه آیت الله کاشانی ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

آب مشترک

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی کوچ..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

با کلیه لوازم کبابی-جواز کبابی-اطلاع دقیق نداشتند

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.