خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۴۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی خ شالی خ گلدشت کافه نان نوی..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

آیت الله کاشانی ابتدای کاشا..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۷,۱۴۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی روبروی ۲۰۰ دستگاه جنب تالار ارکیده کوی و..

قیمت کل: ۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی تقاطع جنت آباد ..

قیمت کل: ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی فلکه دوم خ سازمان آب ابتدای کوی گلستا..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

آیت الله کاشانی جنب بیمارستان ابن سین..

قیمت کل: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سند تجاری

مغازه آیت الله کاشانی ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی ..

قیمت کل: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه - جواز سالن پذیرایی

مغازه آیت الله کاشانی ۱۴ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی پشت پارک استقلال پاس..

قیمت کل: ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۷۶ متر بر: ۱۷ متر

آیت الله کاشانی خروجی ستاری نبش کوی ..

قیمت کل: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی

مغازه آیت الله کاشانی ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش میدا..

قیمت کل: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت برق 3 فاز

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی نبش بهنام بین کوچه دوم و چها..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام انتهای خ سازمان ..

قیمت روز

امکانات: کولر پکیج

دفتر کار آیت الله کاشانی سند تجاری ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت کل: ۱۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دارای قدرالسهم

مغازه آیت الله کاشانی ۶۲ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

آیت الله کاشانی ضلع شرقی خ پژوهند..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۶۱ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ماف..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۱۹ متر بالکن

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی ۲۰۰ دستگاه جنب قنادی شهرزری..

قیمت کل: ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی کوی کیهان روبروی پارک اردکانی نبش..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

بالکن غیرسندی

مغازه آیت الله کاشانی ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی خمحرابی تقاطع..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ گاز

آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی

مغازه آیت الله کاشانی ۱۶ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی جنب بیمارستان ابن سینا ..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی نبش خ آسیا جنب با..

قیمت کل: ۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام بین ک دوم و چه..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی خ به..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار آیت الله کاشانی دارای مغازه ۵۰ متر طبقه: همکف ۶ ساله

آیت الله کاشانی بعد از سه راه بهمنی نژاد روبروی ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۹۰ متر بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه جنوبی ن..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

۲ باب مغازه ۳۵ و ۵۵ متری با هم برای فروش-ملک و سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۲۳ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر ..

قیمت کل: ۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی بعداز مسجد نظام ماف..

قیمت کل: ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت امضا

امکانات: شوفاژ کولر گاز

ملکیت

مغازه آیت الله کاشانی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام م..

قیمت کل: ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۳۲ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر پاس..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر چهارراه پیامب..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.