خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی ضلع غربی شهرداری خیابان گلهای ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام نبش بهنام پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۲۰ متر

آیت الله کاشانی جنب درمانگاه ابن سینا مجتم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

برق تک فاز- مناسب پوشاک

مغازه آیت الله کاشانی بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه جنوبی نبش میدان خ ۱۵ ..

طبقه: واحد ها زیربنا: ۵۵

زیربنا: ۳۵

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۱۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی بلواراباذر پاساژ پردیس زن..

قیمت کل: ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی مترو ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت

مغازه آیت الله کاشانی ۳۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی بلوار اباذر مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دارای جوازکامپیوتر- یک دهنه- ملیکت و سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر چهارراه پیامب..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

دفتر کار آیت الله کاشانی سند تجاری دارای مغازه ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف نوساز

آیت الله کاشانی بلوار ا..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر آسانسور فلت

۳۰۰ مترفضای پارکینگ

مغازه آیت الله کاشانی ۳۰۰ متر بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی میدان..

قیمت کل: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

اتاق کارگر

فروش رستوران آیت الله کاشانی ۳۰۰ متر طبقه: زیرهمکف

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی..

قیمت کل: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

رستوران

مغازه آیت الله کاشانی ۴۲ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی بوستان یکم نبش گلستان دوم..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

سرقفلی

دفتر کار آیت الله کاشانی سند تجاری ۵۵ متر طبقه: همکف نوساز

آیت الله کاشانی خ نجف زاده ف..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۱۲ متر بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر باز..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه آیت الله کاشانی ۵۶ متر بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی بالاتراز مسجد نظام مافیی پل باکر ..

متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

معاوضه با آپارتمان

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۴۳ متر بر: ۱۵ متر

آیت الله کاشانی خ گلدشت گلستان دوازدهم نبش شه..

قیمت کل: ۷,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

سابقه سوپرمارکت

مغازه آیت الله کاشانی ۴۴ متر طبقه: اول

آیت الله کاشانی بلواراباذر مجتمع سین..

قیمت کل: ۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۶۱ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ماف..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۵۸ متر بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی جنوبی خ بهمنی نژاد خ سازمان آب..

قیمت کل: ۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۵۱ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ مقداد ..

قیمت کل: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

نانوائی

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۶۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر خ شالی پ..

قیمت کل: ۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی تقاطع جنت آباد ..

قیمت کل: ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۱۲ متر بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر باز..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۴۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

آیت الله کاشانی خ فرهنگ پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

رستوران

مغازه آیت الله کاشانی ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی خ نجف زاده فروتن پ..

قیمت کل: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

کلیدنخورده

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت کاشانی بالاتر از ستاری روبروی ش..

قیمت کل: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۱۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام مافی م..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

ت.ت/آب مشترک

مغازه آیت الله کاشانی ۱۶ متر طبقه: اول

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار آیت الله کاشانی سند تجاری ۸۳ متر ۳ خوابه طبقه: اول قدیمی

آیت الله کاشانی روبروی نجف زاد..

قیمت کل: ۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

دارای قدرالسهم

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.