خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۳۱ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگ..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: تابلو خور آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی بلوار کاشانی جنب بیمارستا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی

مغازه آیت الله کاشانی ۱۵ متر

آیت الله کاشانی مجتمع ادار..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام ..

قیمت روز

امکانات: کولر

مغازه آیت الله کاشانی ۴۳ متر بر: ۱۵ متر

آیت الله کاشانی خ گلدشت گلستان دوازدهم نبش شه..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

سابقه سوپرمارکت

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۲۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۵ متر

آیت الله کاشانی بالاتر از مسجد نظام مافی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

قنادی فعال

مغازه آیت الله کاشانی ۳۰۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی نبش میدا..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت برق 3 فاز

مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی تقاطع جنت آباد ..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۱۰۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی نبش خ ۲۰۰ دستگاه مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی ۲۰۰ دستگاه جنب قنادی شهرزری..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی

فروش مغازه آیت الله کاشانی ۱۶ متر

آیت الله کاشانی نبش ۲۰۰ دستگاه پل..

قیمت کل: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی مسجد نظام م..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی خ بهنام خ سازمان آب ..

قیمت روز

امکانات: کولر پکیج

سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر روبروی بیمارستان پیا..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۵ متر

کاشانی بالاتر از اباذر ..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش مغازه آیت الله کاشانی ۱۹ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی خ نظام مافی نبش کوچ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

پارکینگ اختصاصی_انباری تجاری

مغازه آیت الله کاشانی ۳۱ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی روبروی بلوار اباذر مجتمع ..

قیمت روز

امکانات: گاز آسانسور چیلر

دارای جوازکامپیوتر- یک دهنه- ملیکت و سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۴۴ متر طبقه: اول

آیت الله کاشانی بلواراباذر مجتمع سین..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی بالاتر از چهار..

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

خرید مغازه آیت الله کاشانی

مغازه آیت الله کاشانی ۱۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

آیت کاشانی بالاتر از ستاری روبروی ش..

قیمت کل: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه آیت الله کاشانی ۵۶ متر بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی بالاتراز مسجد نظام مافی پل باکر ..

متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه با آپارتمان

مغازه آیت الله کاشانی ۱۷ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی جنوبی مقابل پا..

قیمت کل: ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت آب و برق

سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر مجت..

قیمت کل: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

مغازه آیت الله کاشانی ۱۹ متر بر: ۳ متر

آیت الله کاشانی پشت بیمارستان ابن سینا مرک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۴۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

آیت الله کاشانی خ فرهنگ پلاک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

رستوران

خرید مغازه آیت الله کاشانی ۲۰ متر

آیت الله کاشانی جنب درمانگاه ابن سینا مجتم..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

برق تک فاز- مناسب پوشاک

مغازه آیت الله کاشانی ۳۲ متر طبقه: اول بر: ۵ متر

آیت الله کاشانی بلوار اباذر پاس..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

سن بنا اطلاع نداشتند

مغازه آیت الله کاشانی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

آیت الله کاشانی سازمان برنامه شمالی خ ۸ ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه آیت الله کاشانی ۵۰ متر طبقه: همکف

آیت الله کاشانی خ بهنام پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه آیت الله کاشانی ۲۷ متر طبقه: همکف

ایت الله کاشانی خ سازمان برنامه شمالی خ هشتم شرقی تقاط..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در آیت الله کاشانی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در آیت الله کاشانی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.