خرید کاربری تجاری در نظام آباد شمالی

خرید مغازه نظام آباد شمالی ۲۴ متر بر: ۶ متر

نظام آباد شمالی بازار روز ولیعص..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی ۵۰ متر طبقه: همکف

نظام آّباد شمالی بالاتر از بیمارستان امام حس..

قیمت کل: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی ۱۰۱ متر طبقه: همکف

نظام آباد شمالی ۱۰ متری ا..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۹,۱۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه نظام آباد شمالی ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نظام آباد شمالی پایین تر از و..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه نظام آباد شمالی ۳۴۸ متر بر: ۷ متر

نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فدک پ..

قیمت کل: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

خرید مغازه نظام آباد شمالی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

نظام آبادشمالی خ ارباب مهدی پلا..

قیمت کل: ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی ۱۴۲ متر

نظام آبادشمالی خ بخت آزاد(ارباب مهدی) ..

قیمت کل: ۳۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

تجمیع ۴ باب-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی بر: ۴ متر

نظام آباد شمالی روبروی خ حیدری بازار روز ولیعص..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده

مغازه نظام آباد شمالی ۱۴۲ متر

نظام آبادشمالی خ بخت آزاد(ارباب مهدی) ..

قیمت کل: ۳۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

تجمیع ۴ باب-اطلاع دقیق نداشتند

دفتر کار نظام آباد شمالی سند تجاری دارای مغازه ۳۰ متر طبقه: همکف قدیمی

نظام آباد شمالی خ وحیدیه علی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ دهنه

فروش کلنگی نظام آباد شمالی بدون جواز دارای مغازه زمین: ۹۹ متر بر: ۵ متر

نظام آبادشمالی خ ارباب مهدی خ بخ..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۱۶ مترتجاری

تعمیرگاه نظام آباد شمالی ۷۰ متر طبقه: همکف

نظام آباد شمالی وحیدیه خ سلیمی افضل روبروی مسجد با..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

۲ دهنه جواز آزاد-سرقفلی

مستغلات نظام آباد شمالی دفتر کار سند تجاری ۶۰۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۲۰ ساله

نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فدک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

در حال حاضربوتیک

مغازه نظام آباد شمالی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

نظام آبادشمالی خ ارباب مهدی پلا..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی ۵۸ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نظام آبادشمالی نرسیده به چهار..

قیمت کل: ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ دهنه

معاوضه / فروش مغازه نظام آباد شمالی ۴۰ متر بر: ۷ متر

نظام آباد شمالی جنب مترو جانبازان پ..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

معاوضه با آپارتمان

مغازه نظام آباد شمالی ۱۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۳ متر

نظام آباد شمالی خ طیر..

قیمت کل: ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۴ دهنه

مغازه نظام آباد شمالی ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

نظام آباد شمالی جنب مترو فدک مجتمع..

قیمت کل: ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور

مستغلات نظام آباد شمالی دفتر کار سند تجاری ۵۴۰م - ۳ ط تک واحدی درکل ۳ واحد ۲۰ ساله

نظام آباد شمالی نرسیده به مترو فدک..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

در حال حاضر تالار پذیرایی

کلنگی نظام آباد شمالی بدون جواز دارای مغازه زمین: ۹۰ متر بر: ۶ متر

نظام آباد شمالی مسیل باخ..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۳۲ متر تجاری با ملک و سرقفلی

فروش مغازه نظام آباد شمالی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نظام آبادشمالی بخت آزاد نبش کوی شفیعی ..

قیمت کل: ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه نظام آباد شمالی ۱۰۰ متر طبقه: همکف

نظام آباد شمالی نبش کوی ولی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه نظام آباد شمالی ۱۷ متر بر: ۲ متر

نظام آباد شمالی خ ارباب مهدی جنب کوی شفیع..

قیمت کل: ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

کرکره برقی

مغازه نظام آباد شمالی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

نظام آباد شمالی بخت آزاد نبش کو..

قیمت کل: ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر آب و برق

دفتر کار نظام آباد شمالی سند تجاری قدیمی

نظام آباد شمالی نرسیده به مترو..

زیربنا: ۱۰۰

طبقه: واحدها زیربنا: ۱۰۰

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز باز سازی شده فلت

خرید مغازه نظام آباد شمالی ۵۷ متر طبقه: همکف

نظام آباد شمالی خ بخت آزاد لبنی..

قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه نظام آباد شمالی ۲۸ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نظام آباد بالاتراز سینما شاهد نبش خ بخت..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

آپارتمان نظام آباد شمالی ۷۰ متر ۲ خوابه طبقه: دوم ساله

نظام آباد شمالی خ کهن خ فتحنائی کوچه قوجه بی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

سن بنا اطلاع نداشتند

دفتر کار نظام آباد شمالی سند تجاری ۵۸ متر ۱ خوابه طبقه: اول قدیمی

نظام آباد شمالی روبروی مترو فدک پلاک..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده

یک دهنه - جواز عکاسی-سرقفلی و ملکیت

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در نظام آباد شمالی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در نظام آباد شمالی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.