خرید کاربری تجاری در منطقه چهار شهرداری

خرید دفتر کار تهرانپارس سند تجاری دارای مغازه ۱۴۴ متر طبقه: زیربنا ۲۶ ساله

تهرانپارس خ استخر بین بوستان شش..

قیمت کل: ۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳۳ متر تجاری پشت مغازه ۹۰ متر به صورت کارگاه سند تجاری دارد

خرید دفتر کار تهرانپارس سند تجاری دارای مغازه

مغازه هنگام ۸۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

هنگام خ تکاوران شمالی ضلع جنوبی چهاردهم م..

قیمت کل: ۱۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه هنگام ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

هنگام تکاوران شمالی ضلع جنوبی چهاردهم مرکز..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان هروی ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

هروی گلستان پنجم مرکز خر..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

دفتر کار تهرانپارس سند تجاری ۲۱۴ متر ۱۵ ساله

تهرانپارس خ ۱۹۶ بین میدان پروین و..

قیمت کل: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

خرید مغازه شهید عراقی ۱۳۵ متر

شهیدعراقی فرهنگستان دوم پلاک..

قیمت کل: ۶۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

ملک و سرقفلی

مغازه نارمک ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نارمک میدان هفت حوض کوی عظیم..

قیمت کل: ۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-دارای جواز پوشاک

مغازه نارمک ۱۶ متر بر: ۳ متر

نارمک هفت حوض نرسیده به چهارراه راه سرسبز ابتدای خ ..

قیمت کل: ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: کولر گاز آب و برق

جواز خرازی-یک دهنه

معاوضه / فروش مغازه خواجه عبدالله ۵۲ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

خواجه عبدالله خ تیسفون پاساژ تیسفون ..

قیمت روز

امکانات: اسپلیت باز سازی شده آب و برق

معاوضه با آپارتمان

مغازه نارمک ۳۳ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

نارمک چهارراه سرسبز خ آیت شمالی خ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

۲ دهنه-جواز عکاسی- سرقفلی

فروش مغازه مجیدیه ۵۰ متر بر: ۶ متر

مجیدیه شمالی جنب قهوه خانه گل..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

درحال حاضر سوپرمارکت

مغازه ساقدوش ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

ساقدوش بین بوستان ششم وهفتم پلا..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

بازدید با هماهنگی-اطلاع دقیق نداشتند-ملک و سرقفلی

مغازه تهرانپارس ۲۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

تهرانپارس خ ۱۳۸ پلاک ه..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه میدان هروی ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میدان هروی خ گلستان پنجم پاساژ مایسا ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

آب برق گاز مشترک

مغازه شهید عراقی ۱۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۱۶ متر

شهیدعراقی نبش فرهنگستان دوم پلا..

قیمت کل: ۶۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند- ۳ نبش

خرید مغازه خواجه عبدالله ۴۱ متر بر: ۸ متر

خواجه عبدالله خ ملکی نسب نبش یزدان پ..

قیمت کل: ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

۲ پارکینگ

مغازه مجیدیه ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مجیدیه نرسیده به میدان سرباز جنب داروخانه شمس آباد سوپرمار..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز سوپرمارکت

مغازه نارمک ۲۰ متر طبقه: همکف

نارمک نبش مترو علم و صنعت ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه میدان هروی ۶۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

هروی تپه شمس آباد نرسیده به خ شمشاد پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دارای ۶ متر بالکن سندی- ۶۰ متر هم بالکن متحرک-

مغازه مجیدیه ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به بزرگراه رسالت جنب رستوران ..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه سراج ۲۷ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

سراج خ سروش اصلی بین سروش..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

فاقدجواز-یک دهنه

مغازه خواجه عبدالله ۴۵ متر بر: ۶ متر

خواجه عبدالله خ ابوذرغف..

قیمت کل: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

مجیدیه جنوبی پایین تر از مسیل..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

معاوضه با مسکونی کلیدنخورده

مغازه میدان هروی ۱۸۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

میدان هروی خ گلزار نبش هفت..

قیمت کل: ۶۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه نارمک ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

نارمک ضلع شرقی میدان هفت حوض پل..

قیمت روز

امکانات: آب و برق

ملک و سرقفلی

خرید مغازه شمس آباد ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

شمس آباد میدان بهشتی بلوار..

قیمت کل: ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

مغازه نارمک ۱۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

نارمک بالاتر از هفت حوض بر وحید..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز پوشاک

معاوضه / فروش مغازه تهرانپارس ۱۵۴ متر طبقه: همکف

تهرانپارس فلکه اول جنب بانک ایر..

قیمت کل: ۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور پکیج

۵ پارکینگ- معاوضه با آپارتمان

مغازه شمس آباد ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

شمس آباد روبروی کوی رسول..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

۴۰ متربالکن درسند قیدنشده است-ملک و سرقفلی

مغازه تهرانپارس ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

تهرانپارس بزرگراه باقری نبش..

قیمت روز

امکانات: گاز پکیج آب و برق

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در منطقه چهار شهرداری آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در منطقه چهار شهرداری شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • بابک دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۰

  خریدار مغاره حدود 6 الی 10 متر در ایرانشهر یا خردمند هستم


  ایران فایل اسکان دو شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

  با سلام و احترام، دو راهکار در سایت برای پیدا کردن ملک مورد نظرتون وجود داره هر سوال یا ابهامی داشتید تا رفع کامل آن از طریق بخش  پشتیبانی در خدمدتون هستیم

 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.