خرید کاربری تجاری در میدان هروی

خرید مغازه میدان هروی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هروی مرکز خرید..

قیمت کل: ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

جواز لوازم ورزشی- یک دهنه

دفتر کار میدان هروی سند تجاری دارای مغازه ۱۴۰ متر طبقه: همکف نوساز

هروی خ وفامنش نبش خ آذری س..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه میدان هروی ۶۵ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۳۰ متر

هروی حسین آباد جوانشیر افتخاریان ک بهشتی..

قیمت کل: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه میدان هروی ۶۸ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

هروی بالاتر از پاساژ گلس..

قیمت کل: ۲۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

جواز آزاد - یک دهنه

مغازه میدان هروی ۱۰۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

هروی خ آزادی خ افتخاریان نبش کوی ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

ورودی مستقل- ۵۵ متر تجاری - ۴۵ متر انبار تجاری

خرید دفتر کار میدان هروی سند تجاری ۳۷۰ متر طبقه: همکف نوساز

هروی خ آزادی خ افتخاریان نبش بن ب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان هروی ۳۲ متر بر: ۶ متر

هروی بالاتر از میدان شریفی نبش ک فرزاد ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه / فروش رستوران میدان هروی ۲۰۰ متر طبقه: همکف

پاسداران میدان هروی خ وفامنش نبش کوی آبنو..

قیمت کل: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز داکت اسپلیت

۵ پارکینگ-مناسب رستوران-اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میدان هروی ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

هروی خ گلزار ک ن..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

نانوایی

مغازه میدان هروی ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۲۵ متر

هروی خ وفامنش نبش آبنوش پلاک..

قیمت روز

امکانات: گاز

۵۰ متر بالکن سندی-کلا ۱۷۵ متر محاسبه شده- ۵ پارکینگ سندی-ملک سرقفلی

فروش مغازه میدان هروی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

هروی بلوار پناهی ن..

قیمت روز

امکانات: گاز باز سازی شده

ملک و سرقفلی

دفتر کار میدان هروی سند تجاری ۵۶ متر طبقه: دوم قدیمی

هروی میدان هروی پاس..

قیمت کل: ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

مغازه میدان هروی ۱۴ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

هروی خ موسوی مجتمع ت..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میدان هروی ۴۷ متر طبقه: دوم بر: ۶ متر

هروی مرکز خرید گلستا..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه میدان هروی ۹۵ متر بر: ۴ متر

هروی پایین تر از پل گلزار خ امیرنی..

قیمت کل: ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

جواز ندارد/مناسب هر شغل/برق سه فاز/ ۲۱ متر انباری

خرید مغازه میدان هروی ۵۶ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

هروی میدان هروی گلستان ۵ پاساژ ..

قیمت کل: ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز فن کوئل

ملک و سرقفلی

رستوران میدان هروی ۱۱۰ متر طبقه: دوم

میدان هروی گلستان پنجم پ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور چیلر آب و برق

یک دهنه جواز رستوران

مغازه میدان هروی ۱۱۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

هروی گلستان پنجم خ موسوی بین نازک..

قیمت کل: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه میدان هروی ۵۰ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

میدان هروی خ وفامنش جنب بانک ..

قیمت کل: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۵۰ متری با وسایل کافی شاپ

خرید مغازه میدان هروی

مغازه میدان هروی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

هروی مجتمع اردک چو..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

فروش مغازه میدان هروی ۱۰۰ متر طبقه: اول بر: ۱۴ متر

میدان هروی گلستان ۵ پاساژ گل..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز

ملک و سرقفلی در ۳ دهنه

مغازه میدان هروی ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هروی حسین آباد خ جوانشیر خ شعبانلو روبر..

قیمت کل: ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

یک دهنه

دفتر کار میدان هروی سند تجاری ۴۰۰ متر طبقه: همکف نوساز

هروی خ آزادی خ افتخاریان نبش بهشتی پ..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت پکیج فروش با مستاجر

مغازه میدان هروی ۱۷۵ متر طبقه: همکف بر: ۲۰ متر

میدان هروی خ وفامنش نبش ققنوس پل..

قیمت کل: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

دارای ۵۰ متر بالکن سندی-کلا ۲۰۰ متر

مغازه میدان هروی بر: ۳۵ متر

هروی خ وفامنش خ آزادی پلاک..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۰۰

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۶۰

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه میدان هروی ۸۸ متر طبقه: همکف

هروی خ گلزار خ پانز..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

از طول براطلاع نداشتند

مغازه میدان هروی ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

هروی گلستان پنجم مرکز خر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه میدان هروی ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میدان هروی مرکز خرید گلستان پلا..

قیمت کل: ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر فن کوئل

مغازه میدان هروی ۱۴ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

هروی خ موسوی مجتمع ت..

قیمت روز

امکانات: کولر آسانسور آب و برق

یک دهنه جواز آزاد

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میدان هروی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میدان هروی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.