خرید کاربری تجاری در میدان هروی

خرید مغازه میدان هروی بر: ۴ متر

هروی مجتمع الماس..

طبقه: دوم زیربنا: ۱۸ قیمت کل: ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۸ قیمت کل: ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان هروی ۱۱۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میدان هروی خ موسوی بین نازک و..

قیمت کل: ۳۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

مغازه میدان هروی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میدان هروی خ ضابطی تقاطع رنجبر روبروی پار..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

بالابر

مغازه میدان هروی ۹۵ متر بر: ۴ متر

میدان هروی نرسیده به پل گلزار خ امیرنی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز ندارد/مناسب هر شغل/برق سه فاز/ ۲۱ متر انباری

مغازه میدان هروی ۵۰ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

هروی خ وفامنش جنب بانک..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر

خرید مغازه میدان هروی ۱۹ متر طبقه: دوم بر: ۵ متر

هروی خ موسوی پاساژ..

قیمت کل: ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه میدان هروی ۱۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۵۰ متر

میدان هروی خ وفامنش نبش کوی آبنوس پ..

قیمت روز

امکانات: آسانسور پکیج

ملک و سرقفلی

مغازه میدان هروی ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

هروی گلستان پنجم مرکز خر..

قیمت کل: ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه میدان هروی ۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

هروی خ گلستان پنجم جنب هنر..

قیمت روز

امکانات: گاز

مغازه میدان هروی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هروی بلوارگلزار بین خ سیزدهم وپ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

بورس لوازم یدکی-ملک وسرقفلی

فروش مغازه میدان هروی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هروی خ ضابطی نرسیده به ر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان هروی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میدان هروی مرکز خر..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

جواز لوازم ورزشی- یک دهنه

مغازه میدان هروی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

هروی مجتمع اردک چو..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان هروی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان هروی مرکز خ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه میدان هروی ۱۱۰ متر طبقه: دوم بر: ۷ متر

میدان هروی پاسا..

قیمت کل: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

خرید مغازه میدان هروی ۱۰۰ متر طبقه: اول بر: ۱۴ متر

میدان هروی گلستان پنجم پاساژ گ..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه میدان هروی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان هروی مرکز خ..

قیمت روز

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه میدان هروی ۱۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۱ متر

هروی خ وفامنش نبش خ آذری س..

قیمت کل: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه میدان هروی ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میدان هروی خ گلستان ۵ پاساژ مایسا پ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

آب برق گاز مشترک

مغازه میدان هروی ۵۶ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

هروی میدان هروی گلستان ۵ پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فن کوئل

فروش مغازه میدان هروی ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

هروی میدان هروی ..

قیمت کل: ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۸۴,۶۱۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر

ارتفاع ۳ متر-ملک و سرقفلی

مغازه میدان هروی ۱۸۹ متر طبقه: همکف بر: ۱۰ متر

میدان هروی خ گلزار نبش هفت..

قیمت کل: ۴۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

دفتر کار میدان هروی سند تجاری ۱۰۰ متر طبقه: دوم ۲۵ ساله

میدان هروی گلستان ۵ پاساژ گل..

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر فلت

ملک وسرقفلی

مغازه میدان هروی ۱۷ متر طبقه: دوم

هروی نرسیده به شمس آباد پاساژ هدیش مال ..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه میدان هروی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هروی میدان هروی مرکز خرید ..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر فن کوئل

خرید مغازه میدان هروی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میدان هروی مرکز خرید گلستان پلا..

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر فن کوئل

مغازه میدان هروی ۱۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

هروی گلزار خ پانز..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

دفتر کار میدان هروی سند تجاری ۳۶۰ متر طبقه: همکف نوساز

هروی خ آزادی خ افتخاریان نبش بهشتی پ..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت پکیج فروش با مستاجر

مغازه میدان هروی ۲۸ متر بر: ۳ متر

هروی پاساژ هر..

قیمت روز

تبلیغات

آپشن باز
  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میدان هروی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میدان هروی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.