خرید کاربری تجاری در میدان هروی

خرید مغازه میدان هروی ۱۰۰ متر طبقه: اول بر: ۱۴ متر

میدان هروی گلستان پنجم پاساژ گ..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه میدان هروی ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

میدان هروی خ گلستان ۵ پاساژ مایسا پ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

آب برق گاز مشترک

مغازه میدان هروی ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

هروی میدان هروی مجتمع تجار..

قیمت کل: ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آسانسور پکیج

مغازه میدان هروی ۳۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان هروی مرکز خ..

قیمت کل: ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه میدان هروی ۵۶ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

میدان هروی خ گلستان ۵ پاساژ گ..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه میدان هروی بر: ۳ متر

میدان هروی گلستان ۵ بالاتراز مرکز خر..

زیربنا: ۳۲

زیربنا: ۳۰

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه میدان هروی ۵۰ متر طبقه: اول بر: ۶ متر

هروی خ وفامنش جنب بانک..

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

خرید مغازه میدان هروی

مغازه میدان هروی ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

هروی میدان هروی ..

قیمت کل: ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز چیلر

ارتفاع ۳ متر-ملک و سرقفلی

مغازه میدان هروی ۹۵ متر بر: ۴ متر

میدان هروی نرسیده به پل گلزار خ امیرنی..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز ندارد/مناسب هر شغل/برق سه فاز/ ۲۱ متر انباری

مغازه میدان هروی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میدان هروی خ ضابطی تقاطع رنجبر روبروی پار..

قیمت کل: ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

بالابر

فروش مغازه میدان هروی ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هروی میدان هروی مرکز خرید ..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: چیلر فن کوئل

مغازه میدان هروی ۶۷ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

هروی تپه شمس آباد نرسیده به خ شمشاد پل..

قیمت کل: ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

ارتفاع ۴ / ۵ متر- دارای ۶ متر بالکن سندی - ۶۰ متر هم بالکن متحرک - ملک و سرقفلی - کلا ۷۰ متر محاسبه شده

مغازه میدان هروی ۱۷ متر طبقه: دوم

هروی نرسیده به شمس آباد پاساژ هدیش مال ..

قیمت کل: ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

از طول بر اطلاع نداشتند

دفتر کار میدان هروی سند تجاری ۱۰۰ متر طبقه: دوم ۲۵ ساله

میدان هروی گلستان ۵ پاساژ گل..

قیمت روز

امکانات: آسانسور چیلر فلت

ملک وسرقفلی

مغازه میدان هروی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میدان هروی مرکز خرید گلستان پلا..

قیمت کل: ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر فن کوئل

خرید مغازه میدان هروی ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵۰ متر

میدان هروی خ وفامنش نبش کوی آبنوس پ..

قیمت روز

امکانات: آسانسور پکیج

ملک و سرقفلی

مغازه میدان هروی ۱۵ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

هروی خ گلستان پنجم مرک..

قیمت کل: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز چیلر

مغازه میدان هروی ۱۷۴ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

هروی گلزار خ پانز..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان هروی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هروی بلوارگلزار بین خ سیزدهم وپ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

بورس لوازم یدکی-ملک وسرقفلی

مغازه میدان هروی ۲۲ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

هروی گلستان پنجم مرکز خر..

قیمت کل: ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

فروش دفتر کار میدان هروی سند تجاری ۳۶۰ متر طبقه: همکف نوساز

هروی خ آزادی خ افتخاریان نبش بهشتی پ..

قیمت روز

امکانات: گاز اسپلیت پکیج فروش با مستاجر

مغازه میدان هروی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هروی خ ضابطی نرسیده به ر..

قیمت کل: ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان هروی ۴۷ متر طبقه: دوم بر: ۶ متر

هروی مرکز خرید گلستا..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۴,۰۴۲,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

مغازه میدان هروی ۵۶ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

هروی میدان هروی پاساژ گلستان پل..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

مغازه میدان هروی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میدان هروی مرکز خر..

قیمت کل: ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملک و سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

جواز لوازم ورزشی- یک دهنه

خرید مغازه میدان هروی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

هروی مجتمع اردک چو..

قیمت کل: ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان هروی ۱۱۰ متر طبقه: دوم بر: ۷ متر

میدان هروی پاسا..

قیمت کل: ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه میدان هروی ۵۶ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

هروی میدان هروی گلستان ۵ پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فن کوئل

مغازه میدان هروی ۱۴ متر بر: ۳ متر

هروی بین مکران و ساقدوش مجتم..

قیمت کل: ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میدان هروی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میدان هروی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.