خرید کاربری تجاری در میدان هروی

خرید دفتر کار میدان هروی سند تجاری دارای مغازه ۱۴۰ متر طبقه: همکف نوساز

هروی خ وفامنش نبش خ آذری س..

قیمت کل: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آسانسور

مغازه میدان هروی بر: ۳۵ متر

هروی خ وفامنش خ آزادی پلاک..

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۰۰

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۳۶۰

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه میدان هروی ۱۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان هروی ضلع شرقی میدان پاساژ هروی ..

قیمت کل: ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

دفتر کار میدان هروی سند تجاری ۵۶ متر طبقه: دوم قدیمی

هروی میدان هروی پاساژ گلستان پل..

قیمت کل: ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه

مغازه میدان هروی ۲۰۰ متر طبقه: اول بر: ۲۰ متر

هروی خ مکران شمالی نبش امی..

قیمت کل: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آسانسور فن کوئل

۵ دهنه

خرید مغازه میدان هروی ۴۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میدان هروی گلستان پن..

قیمت کل: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

مغازه میدان هروی بر: ۴ متر

هروی مجتمع الماس..

طبقه: اول زیربنا: ۱۳ قیمت کل: ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: دوم زیربنا: ۱۸ قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

طبقه: زیرهمکف زیربنا: ۱۸ قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

سرقفلی و ملکیت

مغازه میدان هروی ۱۰۰ متر طبقه: اول بر: ۱۴ متر

میدان هروی گلستان ۵ پاساژ گل..

قیمت کل: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

مغازه میدان هروی ۵۶ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

هروی میدان هروی گلستان ۵ پاساژ ..

قیمت کل: ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز فن کوئل

مغازه میدان هروی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

میدان هروی بلوار پناهی..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز باز سازی شده

فروش مغازه میدان هروی بر: ۳ متر

هروی ضلع شمال شرق پاساژ الماس پل..

زیربنا: ۳۵

زیربنا: ۱۸

متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت پایه

امکانات: گاز آسانسور چیلر

مغازه میدان هروی ۵۶ متر طبقه: دوم بر: ۴ متر

میدان هروی خ گلستان ۵ پاساژ گ..

قیمت روز

امکانات: گاز آب و برق

مغازه میدان هروی ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

هروی بالاتر از میدان شریفی نبش ک فرزاد ..

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه میدان هروی ۱۰ متر طبقه: اول

میدان هروی خ موسوی پاس..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

معاوضه با اتومبیل

مغازه میدان هروی ۱۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

میدان هروی مرکز خرید گلستان پلا..

قیمت کل: ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: چیلر فن کوئل

خرید مغازه میدان هروی ۲۴ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

هروی مجتمع اردک چو..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان هروی ۳۵ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هروی بلوارگلزار بین خ سیزدهم وپ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

بورس لوازم یدکی-ملک وسرقفلی

مغازه میدان هروی ۱۷ متر طبقه: دوم

هروی نرسیده به شمس آباد پاساژ هدیش مال ..

قیمت کل: ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آسانسور

از طول بر اطلاع نداشتند

مغازه میدان هروی ۲۸ متر بر: ۳ متر

هروی پاساژ هر..

قیمت کل: ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

مغازه میدان هروی ۴۷ متر طبقه: دوم بر: ۶ متر

هروی مرکز خرید گلستا..

قیمت کل: ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آب و برق

فروش مغازه میدان هروی ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

هروی خ وفامنش جنب بانک ا..

قیمت کل: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان هروی ۳۸ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

هروی حسین آباد خ جوانشیر خ شعبانلو روبر..

قیمت کل: ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز اسپلیت آب و برق

یک دهنه

مغازه میدان هروی ۱۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۵۰ متر

هروی خ وفامنش نبش ک آبنوس پلا..

قیمت کل: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: آسانسور پکیج

مغازه میدان هروی ۸ متر طبقه: دوم بر: ۳ متر

میدان هروی خ موسوی ..

قیمت کل: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه میدان هروی ۱۱۰ متر طبقه: اول بر: ۴ متر

هروی خ موسوی بین نازک و ..

قیمت کل: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز آسانسور

خرید مغازه میدان هروی ۱۳ متر طبقه: اول بر: ۳ متر

میدان هروی هدیش مال پلاک ..

قیمت کل: ۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز چیلر

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در میدان هروی آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در میدان هروی شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.