خرید کاربری تجاری در مجیدیه

خرید مغازه مجیدیه ۵۵ متر بر: ۵ متر

رسالت ابتدای مجیدیه شمالی استاد حسن ب..

قیمت کل: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به بزرگراه رسالت جنب رستوران ..

قیمت کل: ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه مجیدیه

مغازه مجیدیه ۴۷ متر بر: ۶ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به کوچه ..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۷۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

مجیدیه جنوبی نبش بزرگراه رس..

قیمت کل: ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۲۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۷ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به مخابرات جنب اتوگالری مر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

۶ پله به پائین

خرید مغازه مجیدیه ۸۰ متر طبقه: همکف بر: ۱۲ متر

مجیدیه بعد از ۱۶ متری دوم جنب پارک تابان..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

جواز آزاد- یک دهنه

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه جنوبی نبش کوچه مرادی پلا..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه مجیدیه ۸۶ متر طبقه: همکف

مجیدیه جنوبی استاد حسن بنا پلا..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای ۳۶ مترمسکونی

مغازه مجیدیه ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

مجیدیه جنوبی استاد حسن بنا جنوبی پایین تر ا..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه مجیدیه ۲۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی نرسیده رسالت ..

قیمت روز

امکانات: گاز

دارای جواز رستوران

فروش مغازه مجیدیه ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی خ محمودی شر..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه بر: ۱۷ متر

مجیدیه ۱۶ متری اول (هما..

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰

طبقه: همکف زیربنا: ۲۵۰

قیمت کل: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

۶ پارکینگ- یک دهنه- ۱۷۰ مترانبارتجاری

مغازه مجیدیه ۱۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

مجیدیه جنوبی روبروی خ ام..

قیمت کل: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۷۳ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

مجیدیه شمالی پایین تراز داروخانه شمس آباد جنب کوی فلاح..

قیمت کل: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۳ دهنه -جواز نمایشگاه اتومبیل-معاوضه با ملک یا ماشین

مغازه مجیدیه ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مجیدیه جنوبی جانبازان غربی خ ابراهیم نژاد خ ق..

قیمت روز

امکانات: باز سازی شده

دیزاین شده-مبایعه نامه

خرید مغازه مجیدیه ۷۰ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

مجیدیه جنوبی سه راه ارامنه جنب درمانگاه شبانه ر..

قیمت کل: ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

مجیدیه جنوبی ۱۶ متری دوم خ م..

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: شوفاژ کولر گاز

مغازه مجیدیه بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی بلوار بیژن نبش خ ملکنده ..

طبقه: همکف زیربنا: ۲۶

زیربنا: ۳۳

زیربنا: ۷۰

قیمت روز

۳ باب

مغازه مجیدیه ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به میدان..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

مناسب فست فود

مغازه مجیدیه ۴۲ متر طبقه: همکف

مجیدیه شمالی بالاتراز چهارراه پرتوی خ شفیعی ..

قیمت کل: ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ نبش-پارکینگ تجاری

فروش مغازه مجیدیه ۲۹ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مجیدیه جنوبی سه راه ارامنه نبش کوی..

قیمت کل: ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز

مغازه مجیدیه بر: ۷ متر

مجیدیه جنوبی نرسیده به سه راه ..

طبقه: اول زیربنا: ۷۰

طبقه: همکف زیربنا: ۸۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

جواز دائمی قنادی فروش با سرقفلی و ملکیت

دفتر کار مجیدیه سند تجاری ۴۶۰ متر طبقه: همکف نوساز

مجیدیه شمالی ضلع جنوب میدان..

قیمت کل: ۴۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز پکیج

۱۸ پارکینگ

مغازه مجیدیه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مجیدیه شمالی ایستگاه برب..

قیمت کل: ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

لوازم فروشی فعال

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی بالاتر از خ پرتوی خ شفیعی ..

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-فاقدجواز

خرید مغازه مجیدیه ۱۶ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مجیدیه شمالی بالاتر از میدان ملت کوی نانکل..

قیمت کل: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

یک دهنه-

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در مجیدیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در مجیدیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.