خرید کاربری تجاری در مجیدیه

خرید مغازه مجیدیه ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به میدان..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

مناسب فست فود

مغازه مجیدیه ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

مجیدیه جنوبی پایین تر از مسیل..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

مغازه مجیدیه ۸ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

مجیدیه شمالی سه راه پیاله خ ابوالحسنی ..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه بر: ۱۷ متر

مجیدیه ۱۶ متری اول (هما..

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰

طبقه: همکف زیربنا: ۲۵۰

قیمت کل: ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

۶ پارکینگ- یک دهنه- ۱۷۰ مترانبارتجاری

مغازه مجیدیه ۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی خ محمودی شر..

قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه مجیدیه ۵۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مجیدیه شمالی خ منصوری روبروی پارک مجیدیه..

قیمت کل: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مجیدیه نرسیده به میدان سرباز جنب داروخانه شمس آباد سوپرمار..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز سوپرمارکت

مغازه مجیدیه ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به لاهی..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

دفتر کار مجیدیه سند تجاری ۴۶۰ متر طبقه: همکف نوساز

مجیدیه شمالی ضلع جنوب میدان ملت پل..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز پکیج

۱۸ پارکینگ-ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه جنوبی نبش کوچه مرادی پلا..

قیمت کل: ۷,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت

اطلاع دقیق نداشتند

فروش مغازه مجیدیه ۲۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه ۱۶ متری دوم شمال..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه -بدون جواز-ملک و سرقفلی

مغازه مجیدیه ۴۶ متر بر: ۶ متر

مجیدیه جنوبی خ حسینی خ قلی ب..

قیمت کل: ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به بزرگراه رسالت جنب رستوران ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

خرید مغازه مجیدیه

مغازه مجیدیه ۱۰۸ متر بر: ۸ متر

مجیدیه جنوبی مسیل باخ..

قیمت کل: ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۶۰ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی میدان شریفی نبش کوی شقایق ..

قیمت کل: ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

فروش ۲ دانگ از ۶ دانگ

خرید مغازه مجیدیه ۴۷ متر بر: ۶ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به کوچه ..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مجیدیه شمالی بالاتر از چهارراه لاهیجانی..

قیمت کل: ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه جنوبی خ ۲۰ متری کرمان ..

قیمت کل: ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۲۱۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۷ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به مخابرات جنب اتوگالری مر..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز برق 3 فاز آب و برق

۶ پله به پائین

مغازه مجیدیه ۲۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی نرسیده رسالت ..

قیمت روز

امکانات: گاز

دارای جواز رستوران

فروش مغازه مجیدیه ۸۶ متر طبقه: همکف

مجیدیه جنوبی استاد حسن بنا پلا..

قیمت کل: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز

دارای ۳۶ مترمسکونی

مغازه مجیدیه ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی نبش کوی زن..

قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

- ۲ دهنه-جواز ابزار فروشی - ۲ بر-بردیگر:( ۹ متر)

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۴۲ متر طبقه: همکف

مجیدیه شمالی بالاتراز چهارراه پرتوی خ شفیعی ..

قیمت کل: ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ نبش-پارکینگ تجاری

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی بالاتر از خ پرتوی خ شفیعی ..

قیمت کل: ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-فاقدجواز

مغازه مجیدیه ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

مجیدیه شمالی نبش ۱۶ متری اول پلا..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۱۰۰ مترانباری

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۷۳ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

مجیدیه شمالی پایین تراز داروخانه شمس آباد جنب کوی فلاح..

قیمت کل: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۳ دهنه -جواز نمایشگاه اتومبیل-معاوضه با ملک یا ماشین

مغازه مجیدیه ۲۲ متر بر: ۵ متر

مجیدیه شمالی بالاتراز میدان ملت روبروی تالار ستاره..

قیمت کل: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مجیدیه شمالی نبش کوی باشگاه م..

قیمت روز

امکانات: کولر آب و برق

مغازه مجیدیه ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به سه راه ..

قیمت کل: ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

جوازابزار آلات -یک دهنه

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در مجیدیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در مجیدیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.