خرید کاربری تجاری در مجیدیه

خرید مغازه مجیدیه ۲۲۵ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی نرسیده رسالت ..

قیمت روز

امکانات: گاز

دارای جواز رستوران

مغازه مجیدیه ۳۲ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به سه راه ..

قیمت کل: ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: گاز آب و برق

جوازابزار آلات -یک دهنه

مغازه مجیدیه ۴۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به بزرگراه رسالت جنب رستوران ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

اطلاع دقیق نداشتند

مغازه مجیدیه ۳۰ متر

مجیدیه شمالی خ جمالی پلاک ..

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: شوفاژ کولر گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۳۰ متر

مجیدیه شمالی میدان ملت پلاک..

قیمت کل: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آب و برق

خرید مغازه مجیدیه ۸ متر طبقه: همکف بر: ۲ متر

مجیدیه شمالی سه راه پیاله خ ابوالحسنی ..

قیمت کل: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: آب و برق

مغازه مجیدیه ۲۲ متر بر: ۵ متر

مجیدیه شمالی بالاتراز میدان ملت روبروی تالار ستاره..

قیمت کل: ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مجیدیه شمالی ایستگاه برب..

قیمت کل: ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

لوازم فروشی فعال

مغازه مجیدیه ۳۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به میدان..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: گاز داکت اسپلیت آب و برق

مناسب فست فود

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۵۴ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

مجیدیه جنوبی پایین تر از مسیل..

قیمت کل: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

معاوضه با مسکونی کلیدنخورده

فروش مغازه مجیدیه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مجیدیه شمالی بالاتر از چهارراه لاهیجانی..

قیمت کل: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۱۴ متر طبقه: همکف بر: ۳ متر

مجیدیه جنوبی خ ابراهیم نژاد خ قاری ..

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت ملکیت

امکانات: باز سازی شده

دیزاین شده-مبایعه نامه

مغازه مجیدیه ۲۶ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مجیدیه نرسیده به میدان سرباز جنب داروخانه شمس آباد سوپرمار..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

دارای جواز سوپرمارکت

مغازه مجیدیه ۷۰ متر طبقه: زیرهمکف بر: ۲ متر

مجیدیه جنوبی نبش بزرگراه رس..

قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه بر: ۱۷ متر

مجیدیه ۱۶ متری اول (هما..

طبقه: اول زیربنا: ۲۰۰

طبقه: همکف زیربنا: ۲۵۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

۶ پارکینگ- یک دهنه- ۱۷۰ مترانبارتجاری

خرید مغازه مجیدیه بر: ۷ متر

مجیدیه جنوبی نرسیده به سه راه ..

طبقه: اول زیربنا: ۷۰

طبقه: همکف زیربنا: ۸۰

قیمت روز

امکانات: کولر گاز اسپلیت آب و برق

جواز دائمی قنادی - سرقفلی و ملکیت

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۴۲ متر طبقه: همکف

مجیدیه شمالی بالاتراز چهارراه پرتوی خ شفیعی ..

قیمت کل: ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز

۳ نبش-پارکینگ تجاری

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۵۷ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه شمالی بالاتر از خ پرتوی خ شفیعی ..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز آب و برق

یک دهنه-فاقدجواز

دفتر کار مجیدیه سند تجاری ۴۶۰ متر طبقه: همکف نوساز

مجیدیه شمالی ضلع جنوب میدان ملت پل..

قیمت کل: ۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر گاز پکیج

۱۸ پارکینگ-ملک و سرقفلی

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۶۳ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه جنوبی نبش کوچه مرادی پلا..

قیمت کل: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: اسپلیت

اطلاع دقیق نداشتند

معاوضه / فروش مغازه مجیدیه ۷۳ متر طبقه: همکف بر: ۹ متر

مجیدیه شمالی پایین تراز داروخانه شمس آباد جنب کوی فلاح..

قیمت کل: ۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: کولر گاز آب و برق

۳ دهنه -جواز نمایشگاه اتومبیل-معاوضه با ملک یا ماشین

مغازه مجیدیه ۵۵ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به لاهی..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۱۱۵ متر طبقه: همکف بر: ۷ متر

مجیدیه جنوبی روبروی خ ام..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز

ملک و سرقفلی

مغازه مجیدیه ۴۷ متر بر: ۶ متر

مجیدیه شمالی نرسیده به کوچه ..

قیمت کل: ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی

امکانات: گاز آب و برق

مغازه مجیدیه ۲۲ متر طبقه: همکف بر: ۴ متر

مجیدیه جنوبی خ ۲۰ متری کرمان ..

قیمت کل: ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز آب و برق

خرید مغازه مجیدیه ۳۴ متر طبقه: همکف بر: ۶ متر

مجیدیه شمالی نبش کوی باشگاه م..

قیمت کل: ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ت متری: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ت

امکانات: کولر آب و برق

مغازه مجیدیه ۲۰ متر طبقه: همکف بر: ۵ متر

مجیدیه شمالی ایستگاه برب..

قیمت روز

امکانات: کولر گاز باز سازی شده آب و برق

لوازم فروشی فعال

مغازه مجیدیه ۷۲ متر طبقه: همکف بر: ۸ متر

مجیدیه شمالی نبش ۱۶ متری اول پلا..

قیمت کل: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ت سرقفلی و ملکیت

امکانات: گاز

۱۰۰ مترانباری

  جستجوی دقیق و محدود
با کلیک کردن بر روی هر سطر اطلاعات کامل آن ملک نمایش داده می شود.

لطفا توجه فرمایید در این لیست فقط بخشی از آگهی های فروش کاربری تجاری در مجیدیه آمده است . در صورت تمایل به جستجوی دقیق و محدود که در آن می توانید فیلتر هایی چون قیمت - متراژ - امکانات و ...را مشخص کنید، ابتدا وارد صفحه جستجوی خرید کاربری تجاری در مجیدیه شوید سپس می توانید فیلترها را مشخص کنید تا به نتیجه متناسب با نیازتان نمایش داده شود.

اگر بار اولی هست که از این سامانه می خواهید استفاده کنید جهت آشنایی از نحوه عملکرد و استفاده آن لطفا راهنمای ویدیویی کوتاهی که بدین منظور تهیه شده است را مشاهد فرمایید

  ارتباط با مالک
بمنظور مشاهده اطلاعات کامل و ارتباط مستقیم با مالک لطفا اقدام به خرید خرید اشتراک فرمایید.

توجه: تلفن تماس مالک فقط برای مشترکین به نمایش در می آید .

درخواست ملک
اگر ملک مورد نظر خودتون رو در آرشیو آگهی های موجود پیدا نکردید یا نیاز به کمک دارید فرم در خواست ملک را پر کنید تا بدون مراجعه به دفاتر املاک و بصورت غیر حضوری (رایگان) در خواست شما به مشاورین اعلام شود.
ملک برای اجاره یا فروش دارید؟
در صورتی که ملکی برای فروش و اجاره دارید و می خواهید در معرض دید هزاران بازدید کننده سایت و مشاورین املاک قرار گیرد کیک کنید.

   سوال یا دیدگاه خود را می توانید از طریق فرم زیر ارسال کنید:

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.


 • ربانی يك شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۴

  با سلام و احترام در برج اسکان میرداماد واحد 50 متری تجاری چند قیمت است خریدارم

 • حسین سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

  با عرض سلام و خداقوت مغازه 360 متر ، تجاری . خ آذربایجان ضلع جنوبی قیمت متری چنده؟

 • امیر رضا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲

  سلام قیمت مغازه تو پاساژ بابایی خیابان دماوند بعد پایانه شرق متری چند


  اتا جمعه، ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰

  موردهای مشابه رو چک کنید


 • مهدیزاده پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۴

  جهت خرید مغازه لطفا با شماره بالا تماس بگیرید چون با اینترنت نمیتونم کار کنم


  ایران فایل اسکان پنج شنبه، ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۳

  با سلام و درود

  لطفا در ساعات اداری با شماره 22323601 تماس بگیرید.